Windows

Ažuriranje za Windows Vista (KB958661)

Promijenite jezik:
Instalirajte ovo ažuriranje da biste riješili male gubitke memorije kada za provjeru stanja servisa Internet Information Server (IIS) 7.0 koristite API za nadzor stanja izvođenja (RSCA).

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultata, pričekajte...

Besplatna računalna ažuriranja

  • Sigurnosne zakrpe
  • Ažuriranja softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver