Office

Sigurnosno ažuriranje Microsoft Office Excel Viewera (KB969686)

Promijenite jezik:
U programu Microsoft Office Excel Viewer postoji sigurnosna ranjivost koja može dopustiti pokretanje proizvoljnog koda pri otvaranju zlonamjerno izmijenjene datoteke. Ovo ažuriranje rješava ranjivost te se dokumentima programa Microsoft Office Excel Viewer rukuje na odgovarajući način.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultata, pričekajte...

Besplatna računalna ažuriranja

  • Sigurnosne zakrpe
  • Ažuriranja softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver