Windows

Ažuriranje za Windows Vista za x64 sustave (KB936825)

Promijenite jezik:
Instalirajte ovo ažuriranje kako biste riješili problem s karticama Secure Digital (SD) na računalima sa sustavom Windows Vista.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultata, pričekajte...

Besplatna računalna ažuriranja

  • Sigurnosne zakrpe
  • Ažuriranja softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver