Servers

Ažuriranje za Windows Vista za x64 sustave (KB952664)

Promijenite jezik:
Instalirajte ovo ažuriranje kako biste riješili problem prestanka rada servisa Crimson kada udaljena pretplata prekine vezu se dok klijentu isporučuju događaji.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultata, pričekajte...

Besplatna računalna ažuriranja

  • Sigurnosne zakrpe
  • Ažuriranja softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver