Windows

Ažuriranje za Windows Vista (KB929763)

Promijenite jezik:
Instalirajte ovo ažuriranje kako biste riješili problem u mongolskom Baiti fontu koji sprječava ispravan prikaz teksta na mongolskom jeziku.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultata, pričekajte...

Besplatna računalna ažuriranja

  • Sigurnosne zakrpe
  • Ažuriranja softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver