Windows

Sigurnosno ažuriranje za IIS FTP 7.5 za 64-bitno izdanje sustava Windows Vista (KB2716513)

Promijenite jezik:
Prepoznat je sigurnosni problem koji autoriziranom lokalnom napadaču može omogućiti ugrožavanje računala i pristup podacima.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultata, pričekajte...

Besplatna računalna ažuriranja

  • Sigurnosne zakrpe
  • Ažuriranja softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver