Što tražiti
Što tražiti
Saznajte kako utvrditi jesu li Microsoftov softver i hardver originalni.
Trgovina
Trgovina
Pogledajte savjete o sigurnijoj kupnji ili kupujte izravno od Microsofta.
Licenciranje
Licenciranje
Obavezno pravilno licencirajte Microsoftove proizvode.
Prijava krivotvorine
Prijava krivotvorine
Mislite da ste primili krivotvoreni softver? Prijavite to Microsoftu.