Europsko ograničeno jamstvo

Ovo ograničeno jamstvo proizvođača za Nokia mobilne uređaje prodane u Europskoj Uniji, Islandu, Norveškoj, Švicarskoj i Turskoj vrijedi od 1. travnja 2005.

OGRANIČENO JAMSTVO PROIZVOĐAČA

Primijetite! Ovo ograničeno jamstvo nema utjecaja na Vaša zakonska prava u okviru Vaših državnih zakona koji imaju veze s prodajom porošačkih proizvoda.

Nokia korporacija ("Nokia") nudi ovo ograničeno jamstvo onima koji su kupili Nokia proizvod(e) uključene u prodajne pakete ("Proizvod").

Nokia Vam jamči da će za vrijeme trajanja jamstva Nokia ili Nokia autorizirani servis u poslovno razumnom vremenu besplatno popraviti nepravilnosti u materijalima, dizajnu i izradi i to kroz popravak ili, ukoliko Nokia u svojoj diskreciji odluči da je potrebno, kroz zamjenu Proizvoda u skladu s ovim ograničenim jamstvom (osim ako drugačije ne nalaže zakon). Ovo ograničeno jamstvo vrijedi samo i provodi se samo u zemlji gdje ste kupili Proizvod, pod uvjetom da je Nokia i namjeravala prodavati Proizvod u toj zemlji. Međutim ukoliko ste kupili Proizvod u zemlji Europske Unije, Islandu, Norveškoj, Švicarskoj ili Turskoj i Nokia je prvobitno namjeravala prodavati Proizvod u tim zemljama, tada je ograničeno jamstvo punopravno i može se provesti u svim gore navedenim zemljama. Mogu se pojaviti neka ograničenja jamstva zbog elemenata koje sadrži Proizvod, a specifičnih za svaku zemlju.

Trajanje jamstva

Trajanje jamstva počinje u vrijeme prvobitne kupnje Proizvoda od strane prvog korisnika. Proizvod se može sastojati od nekoliko različitih dijelova i različiti dijelovi mogu biti pokriveni drugačijim trajanjem jamstva. Različita trajanja jamstva su:

 • Dvadeset i četiri (24) mjeseca za mobilni uređaj i dvanaest (12) mjeseci za dodatnu opremu (bilo da je uključena u prodajni paket ili se prodaje odvojeno) osim potrošnih dijelova i dodatne opreme koja je navedena u (b) i (c) ispod:
 • šest (6) mjeseci za sljedeće potrošne dijelove i dodatnu opremu: baterije, punjače, stolne stalke, slušalice, kabele i kućišta i
 • devedeset (90) dana za medije na kojim je smješten softver, npr. CD-rom, memorijska kartica.

Dokle god Vaš nacionalni zakon dozvoljava trajanje jamstva se neće produžiti ili obnoviti ili na neki drugi način promijeniti zbog naknadne preprodaje, Nokia autoriziranog popravka ili zamjene Proizvoda. Međutim dijelovi koji su popravljeni ili zamijenjeni Proizvod za vrijeme trajanja jamstva će imati jamstvo za trajanja ostatka originalnog trajanja jamstva ili za šezdeset (60) dana od datuma popravka ili zamjene, što god da je duže.

Kako dobiti servis u sklopu jamstva

Ako želite prijaviti slučaj pod ovim ograničenim jamstvom, molimo vratite svoj Proizvod ili oštećeni dio (ako to nije cijeli Proizvod) u tvrtku Nokia autoriziranog servisa. Možete nazvati Nokia call centar (nacionalne ili premium tarife) za daljnje detalje o tome kako napraviti zahtjev za jamstvom. Informacije o Nokia autoriziranim centrima i call centrima se mogu pronaći u prodajnom paketu ili na ovim stranicama.

Svaki zahtjev pod ovim ograničenim jamstvom podrazumijeva da ste obavijestili Nokiju ili Nokia autorizirani servis o navodnom oštećenju unutar razumnog vremena od kada ste ga primijetili i ni u kom slučaju kasnije od trenutka istjecanja trajanja jamstva.

Kada radite zahtjev pod ovim ograničenim jamstvom potrebno je imati:

 • Proizvod (ili oštećeni dio) i
 • originalni dokaz o kupnji koji jasno pokazuje ime i adresu prodavača, vrijeme i mjesto kupnje, tip proizvoda i IMEI ili drugi serijski broj.

Što nije pokriveno?

 • Ovo ograničeno jamstvo ne pokriva korisničke upute ili bilo kakav softver trećih strana, postavke, sadržaj, podatke ili linkove, bilo da su uključeni ili naknadno upisani u Proizvod, bilo da su uključeni za vrijeme instalacije, sastavljanja, prijevoza ili bilo kada unutar dostavnog lanca ili na bilo koji način s Vaše strane. Nokia ne jamči da će bilo koji Nokia softver biti u skladu s Vašim zahtjevima, raditi u kombinaciji s bilo kojim hardverom ili softverom treće strane, da će rad bilo kojeg softvera biti bez prekida ili grešaka ili da se ti nedostaci u softveru mogu popraviti ili će biti popravljeni.
 • Ovo ograničeno jamstvo ne pokriva a) normalno trošenje i habanje (uključujući, bez ograničenja, trošenje i habanje leća fotoaparata, baterije i zaslona), b) oštećenja koja su nastala grubim rukovanjem (uključujući, bez ograničenja, oštećenja nastala od oštrih predmeta, savijanjem, stiskanjem ili padom itd.), ili c) oštećenja i šteta nastala pogrešnim korištenjem Proizvoda, uključujući korištenje koje je u suprotnosti s uputama koje je dala Nokia (npr. kao što je napisano u korisničkim uputama za Proizvod) i/ili d) ostale akcije koje su izvan razumne kontrole Nokije.
 • Ovo ograničeno jamstvo ne pokriva oštećenja ili navodna oštećenja koja su prouzročena činjenicom da je Proizvod bio korišten s ili je bio spojen s bilo kojim drugi proizvodom, dodatnom opremom, softverom i/ili uslugom koji nije izradila ili dostavila Nokia ili je korišten na drugi način osim onako kako je zamišljeno da se koristi. Oštećenja mogu izazvati virusi kod Vašeg ili pristupa neke treće strane uslugama, drugim računima, računalskim sustavima ili mrežama. Ovaj neautorizirani pristup se može dogoditi kroz hackiranje, password mining ili na razne druge načine.
 • Ovo ograničeno jamstvo ne pokriva oštećenja koja su prouzročena činjenicom da je baterija bila kratko spojena ili činjenicom da su zaštitne naljepnice na kućištu baterije poderane ili da su baterijske ćelije slomljene ili pokazuju dokaze pokušaja nedozvoljenog rada ili činjenicom da je baterija bila korištena u opremi drugačijom od one za koju je bila napravljena.
 • Ovo ograničeno jamstvo nije valjano ukoliko je Proizvod bio otvaran, mijenjan ili popravljan od strane bilo koga osim autoriziranog servisnog centra, ukoliko je bio popravljen uz korištenje neautoriziranih dijelova ili ukoliko je serijski broj Proizvoda, datumski kod mobilne dodatne opreme ili IMEI broj uklonjen, obrisan, izlizan, promijenjen ili je nečitljiv na bilo koji način i ovo će biti ustanovljeno u čistoj diskreciji Nokije.
 • Ovo ograničeno jamstvo nije valjano ukoliko je Proizvod bio izložen vlazi ili ekstremnim termalnim ili uvjetima okoliša ili brzim promjenama tih uvjeta, koroziji, oksidaciji, prosipanju hrane ili prolijevanju tekućine ili utjecaju kemijskih proizvoda.

Ostale važne napomene

Treća strana, a to je neovisni operator daje SIM karticu i celularni i/ili drugi mrežni sustav na kojemu Proizvod radi. Dakle Nokia neće preuzeti odgovornost u ovome jamstvu za rad, dostupnost, pokrivenost, usluge i domet celularne ili neke druge mreže ili sustava. Prije nego Nokia ili autorizirani servis može popraviti ili zamijeniti Proizvod možda će operator morati otključati bilo kakav SIM-lock ili drugi način zaštite koji je dodan da bi se Proizvod zaključao za korištenje s određenim operatorom ili mrežom. U ovim slučajevima prvo se lijepo obratite operatoru i otključajte Proizvod.

Molimo zapamtite da napravite sigurnosne kopije ili imate zapisane sve važne unose i podatke koji su spremljeni u Vašem Proizvodu jer se sadržaj i podaci mogu izgubiti za vrijeme popravka ili zamjene Proizvoda. Nokia u skladu s odredbama dijela s naslovom "Ograničenja odgovornosti Nokije" ispod neće ni pod kojim uvjetima biti odgovorna za bilo kakve izravne ili neizravne štete ili gubitke koje su rezultirale gubitkom, oštećenjem, korupcijom sadržaja ili podataka za vrijeme popravka ili zamjene Proizvoda.

Svi dijelovi Proizvoda ili druge opreme koju je Nokia zamijenila će postati vlasništvo Nokije. Ukoliko proizvod nije pokriven uvjetima ograničenog jamstva tada Nokia i i njeni autorizirani servisi zadržavaju pravo naplate troškove rukovanja. Pri popravku ili zamjeni Proizvoda Nokia može koristiti proizvode ili dijelove koji su novi, jednaki novima ili reparirani.

Vaš proizvod može imati elemente specifične za zemlju uključujući softver. Ukoliko je Proizvod izvezen iz svoje originalne odredišne zemlje u drugu zemlju tada Proizvod može imati elemente specifične za zemlju koji se ne smatraju oštećenjem pod ovim ograničenim jamstvom.

Ograničenja odgovornosti Nokije

Ovo ograničeno jamstvo je Vaša jedina i ekskluzivna nadoknada od Nokije i Nokijine jedine i ekskluzivne odgovornosti u vezi oštećenja u Vašem Proizvodu. Ovo ograničeno jamstvo zamjenjuje sva druga Nokia jamstva i odgovornosti, bilo usmena, pisana, (ne-mandatna) zakonska, ugovorna, ili druga, uključujući bez ograničenja i jamstva gdje su dozvoljeni primjenjenim zakonom bilo kakvi implicirani uvjeti, jamstva ili drugi uvjeti ako su zadovoljavajuće kvalitete ili na drugi način odgovaraju svrsi. Međutim ovo ograničeno jamstvo neće isključiti niti ograničiti 1) bilo koje od Vaših zakonskih prava unutar primjenjenih nacionalnih zakona ili 2) bilo koje od Vaših prava protiv prodavača Proizvoda.

Do granice dozvoljene primjenjenim zakonom Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za gubitak, oštećenje ili korupciju podataka, za bilo kakav gubitak zarade, za gubitak funkcionalnosti Proizvoda, gubitak posla, gubitak ugovora, gubitak očekivanih ušteda, povećanih troškova ili za bilo koji indirektni gubitak ili štetu, posljedičnu štetu ili gubitak ili posebnu štetu ili gubitak.

Do granice dozvoljene primjenjenim zakonom Nokijina odgovornost će biti ograničena vrijednošću kupnje Proizvoda. Gornja ograničenja se neće primjenjivati u slučaju velikog nemara ili namjernog lošeg ponašanja Nokije ili u slučaju smrti ili osobne ozljede koja je rezultirala Nokijinim dokazanim nemarom.

PRIMIJETITE! Vaš Proizvod je sofisticirani elektronički uređaj. Nokia Vas jako potiče da se upoznate s korisničkim uputama i uputama koje se nude uz i za Vaš Proizvod. Molimo također primijetite da Proizvod može imati zaslone visoke razlučivosti, leće fotoaparata i druge slične dijelove koji se mogu ogrebati i na drugi način oštetiti ukoliko se ne barata njima vrlo pažljivo.

Nokia Corporation
Keilalahdentie 2-4
FIN-02150 Espoo
Finska

Voljeli bismo povratne informacije

Kada završite, pošaljite nam povratne informacije o našem web mjestu

Ispunite kratku anketu kako biste nam dočarali svoje mrežno iskustvo. Kada završite s pregledavanjem, otvorit će se anketa kako biste je mogli ispuniti.

Kliknite gumb ispod tek kada završite s pregledavanjem

Hvala!

Anketa će se otvoriti kada napustite web mjesto.

Natrag na vrh