Za kopiranje fotografija ili videozapisa na računalo nije vam potreban upravljački program za Nokia kabel za povezivanje. Jednostavno povežite telefon s računalom pomoću kompatibilnog USB kabela u načinu masovne pohrane. Zatim možete prenositi fotografije i videozapise između telefona i računala.