Mogu li upotrebljavati upravljački program za Nokia kabel za povezivanje za stvaranje pričuvnih kopija ili vraćanje sadržaja na telefonu?

Ne, ali telefon možda podržava tu značajku. Možda ćete moći, primjerice, stvoriti pričuvnu kopiju memorije telefona na memorijskoj kartici ili vratiti aplikacije koje ste preuzeli i instalirali s Trgovine. Više informacija potražite u korisničkom priručniku telefona.