Mogu li upotrebljavati upravljački program za Nokia kabel za prijenos sadržaja sa starog na novi telefon?

Ne, ali telefon možda podržava tu značajku. Više informacija potražite u korisničkom priručniku telefona.