Nokia 515 - Kako mogu otključati telefon radi upotrebe SIM kartice drugog mrežnog operatora?

Obratite se mrežnom operatoru. Kôd za otključavanje i upute za upotrebu možete dobiti od mrežnog operatora.