Ne mogu dobiti signal mreže

  1. Provjerite jačinu signala na zaslonu telefona i premjestite se na područje s boljim prijmom.
  2. Uklonite presvlake ili oklope telefona.
  3. Isključite telefon i izvadite SIM karticu. Ako SIM kartica nije ispravno umetnuta ili pretinac SIM-a nije potpuno zatvoren, veza telefona s mobilnom mrežom može se prekinuti.
  4. Stavite SIM karticu u drugi telefon kako biste utvrdili je li riječ o problemu s telefonom ili SIM karticom.

Na telefonu s dvije SIM kartice ako jedna SIM kartica, primjerice, upućuje poziv, druga je nedostupna, stoga traka signala nestaje.Ako neprestano imate slab signal u određenom području, možda je mrežna pokrivenost na tom mjestu nedovoljna. Više informacija zatražite od mrežnog operatora.