Što trebam učiniti kako bih pripremio telefon za ažuriranje softvera?

Ažuriranja softvera od Nokije sigurna su za instaliranje, a vaše postavke, aplikacije, fotografije i tekstualne poruke ostaju sigurne. No preporučuje se i stvaranje pričuvne kopije prije ažuriranja softvera. Ovisno o modelu, možete to učiniti putem izbornika Postavke > Pričuvna kopija > Stvori pričuvnu kopiju ili putem izbornika Postavke > sinkronizacija i pričuvne kopije > stvori pričuvnu kopiju. Na taj ćete način stvoriti pričuvnu kopiju postavki telefona i osobnog sadržaja na memorijskoj kartici.

S obzirom da veličina paketa ažuriranja može biti nekoliko megabajta, preporučujemo da za preuzimanje ažuriranja koristite Wi-Fi vezu, ako je vaš telefon podržava, kako biste zadržali troškove podataka što nižima. Ažuriranja softvera tvrtke Nokia besplatna su, no ako se za preuzimanje ažuriranja koriste mobilni podaci, mogu se primjenjivati troškovi prijenosa podataka. Za više informacija o mogućim troškovima obratite se svojem davatelju mrežnih usluga.

Provjerite je li baterija telefona dovoljno napunjena prije preuzimanja ažuriranja. Ako je napunjenost baterije preniska, telefon će tražiti da napunite bateriju prije preuzimanja ažuriranja.

Provjerite je li na telefonu postavljen ispravan datum i vrijeme. Ako je postavljen pogrešan datum ili vrijeme, telefon možda neće moći pristupiti ažuriranjima.

U slučaju da nema dovoljno slobodnog prostora u memoriji telefona za pokretanje ažuriranja, morat ćete osloboditi prostor. To se može učiniti tako da uklonite neke aplikacije ili druge veće stavke ili ih premjestite na memorijsku karticu.