Ne mogu se povezati s internetom pomoću mobilne podatkovne veze na svom telefonu Asha (Series 40)

1. Ponovo pokrenite telefon dok je SIM kartica umetnuta i ponovo se pokušajte povezati na mobilnu podatkovnu vezu (telefon učitava postavke sa SIM kartice).

2. Omogućite mobilnu podatkovnu vezu na telefonu. Idite na Postavke > povezivanje > mobilni podaci i prebacite mobilni podaci na Uključeno.

3. Provjerite je li podatkovni roaming aktiviran kada niste u domaćoj mreži.

4. Kod mobilnog operatora potvrdite imate li na SIM kartici aktivnu mobilnu podatkovnu pretplatu (pristup internetu).

5. Postavite zadane postavke konfiguracije mobilnih podataka, odaberite jednu od opcija

  • Prva opcija - Idite na Postavke > konfiguracija > zadane postavke konfiguracije i odaberite mobilnog operatora.
  • Druga opcija - Pošaljite tekstualnu poruku (SMS) na servisni broj s postavkama svog mobilnog operatora, nakon čega ćete postavke primiti u SMS-u. Postavke će se prihvaćanjem konfigurirati u vašem telefonu.