Osoba koju zovem sa svog telefona Nokia Asha ili Nokia X ne može me čuti

1. Provjerite je li zvuk na mikrofonu isključen.

2. Ako ima pozadinske buke, premjestite se u tišu okolinu.

3. Provjerite je li riječ o problemima s odlaznim ili dolaznim pozivima određenog telefonskog broja.

4. Spojite kompatibilne žičane slušalice s mikrofonom. Ako slušalice rade, uklonite ih kako biste nastavili s rješavanjem problema s unutarnjim mikrofonima.

5. Ponovo pokrenite telefon i ispitajte mikrofon i zvučnike telefona bilo kojom besplatnom aplikacijom za snimanje glasa dostupnom u trgovini. Snimite zvučni isječak i reproducirajte snimku. Ako možete čuti snimku, mikrofon radi.

6. Ako se problem ne riješi, potražite mikrofone na telefonu i provjerite jesu li otvori zapriječeni. Da biste našli otvor mikrofona, pogledajte korisnički priručnik telefona.