Ne mogu čuti preko slušalica

  1. Provjerite jesu li slušalice kompatibilne s telefonom.
  2. Ako imate žičanu slušalicu, provjerite je li ispravno priključena u telefon.
  3. Spojite slušalicu s drugim telefonom da biste provjerili je li problem sa slušalicom ili s telefonom.