Nokia Asha 203 - Dodirni zaslon telefona Asha ne reagira ili reagira pogrešno

  1. Ako telefon ima zaštitno kućište ili ako upotrebljavate plastičnu navlaku ili foliju na zaslonu, privremeno je uklonite kako biste provjerili utječe li na rad dodirnog zaslona.
  2. Očistite zaslon mekom, čistom i suhom tkaninom.  
  3. Ponovno pokrenite telefon i provjerite jeste li riješili problem.