Moj telefon ne vibrira ispravno

  1. Uključite punjač u telefon kako bi se zaobišao mogući način uštede energije.
  2. Odaberite drugu melodiju zvona da biste prepoznali kako vibrator slijedi zvuk. 
  3. Provjerite je li riječ o problemu s određenim brojem kod dolaznih poziva.
  4. Ponovo pokrenite telefon, trebali biste osjetiti vibraciju dok se telefon uključuje.

Napominjemo da ako uključite dojavu vibracijom, telefon će vibrirati čak i ako je opcija zvona postavljena na Bez zvuka.