Kako mogu provjeriti ima li dostupnih novih ažuriranja za moj telefon?

Dostupnost ovog ažuriranja može se razlikovati ovisno o modelu telefona, regiji i davatelju mrežnih usluga ili nositelju usluge. Trenutačnu verziju softvera telefona možete provjeriti tako da birate *#0000#.

Da biste potražili nova ažuriranja, otvorite Izbornik > Postavke > Telefon > Ažuriranja telefona na telefonu i odaberite mogućnost downl. phone sw. Također možete postaviti da telefon automatski traži nova ažuriranja putem izbornika Postavke > Telefon > Ažuriranja telefona > automatsko ažuriranje softvera

Ako vaš telefon podržava paket Nokia Suite i instaliran je na vašem računalu, automatski će vas obavijestiti o novim ažuriranjima softvera kada povežete telefon s računalom.