Nokia C5-03 - Koje jednostavne korake mogu provesti kada telefon Nokia Symbian ne radi ispravno?

Ovi jednostavni koraci pomoći će u većini slučajeva.

Ponovo pokrenite telefon

Za telefone s uklonjivom baterijom:1. Isključite telefon.2. Uklonite bateriju.3. Nakon nekoliko sekundi umetnite bateriju i uključite telefon.

Za telefone s baterijom koja se ne može ukloniti:1. Pritisnite i držite gumb napajanja dok telefon ne zavibrira i isključi se.2. Ponovo uključite telefon.

Vratite izvorne postavke

Vratite izvorne tvorničke postavke prema uputama u korisničkom priručniku telefona.

Ažurirajte softver

Provjerite radi li telefon s najnovijim softverom. Za preuzimanja i pomoć idite na stranicu podrške na lokalnom web-mjestu tvrtke Nokia.