Ponovo pokrenite telefon.

Pokušajte maksimalno smanjiti broj aplikacija i funkcija koje upotrebljavate u bilo koje vrijeme.

U većini slučajeva normalno je da se telefon zagrije, primjerice, kada upotrebljavate više aplikacija s visokom izvedbom, slušate glazbu duže vrijeme ili kada se telefon puni.

Vaš telefon udovoljava proizvođačevim visokim standardima za sigurnost uređaja i također udovoljava međunarodnom standardu za sigurnost (IEC 60950-1) i zahtjevima specifičnim za državu.

Da bi izbjegao zagrijavanje i da bi se zaštitio, telefon se može automatski usporiti, zatvoriti aplikacije i, ako je potrebno, sam se isključiti.