Kako mogu produžiti trajanje baterije na telefonu Nokia?

Da biste produžili trajanje baterije, pratite sljedeće smjernice:

 • Isključite Bluetooth ako ga ne trebate.
 • Konfigurirajte telefon Nokia tako da ne traži dostupne bežične LAN (WLAN) mreže u pozadini kada vam nisu potrebne WLAN veze ili da ih traži rjeđe (da biste isključili traženje, onemogućite postavku Prikaži WLAN dostupnost u postavkama bežičnog LAN-a). 
 • Ako ste u postavkama veze postavili paketnu podatkovnu vezu na Kad je dostupno, a nema pokrivenosti za paketne podatkovne veze (GPRS), telefon Nokia periodički pokušava uspostaviti paketnu podatkovnu vezu. Da biste produžili vrijeme rada telefona Nokia, odaberite Paketna podatkovna veza > Po potrebi.
 • Aplikacija Karte preuzima nove podatke karti kada se pomaknete na novo područje na karti, što povećava potrošnju baterije. Spriječite automatsko preuzimanje novih karti.
 • Ako jačina signala mobilne mreže u vašem području znatno varira, telefon Nokia mora uzastopno tražiti dostupne mreže. To povećava potrošnju baterije.  Ako je u postavkama mreže Način mreže postavljen na dvojni način, telefon Nokia traži UMTS mrežu. Da biste upotrebljavali samo GSM mrežu, odaberite Način mreže > GSM
 • Pozadinsko svjetlo zaslona povećava potrošnju baterije. U postavkama zaslona možete promijeniti vrijeme nakon kojeg će se pozadinsko svjetlo isključiti i namjestiti senzor za svjetlo koji prati uvjete osvjetljenja i prilagođava svjetlinu zaslona.
 • Rad aplikacija u pozadini povećava potrošnju baterije. Zatvorite aplikacije koje ne upotrebljavate.
 • Isključite funkciju vibriranja na telefonu Nokia, i upotrebljavajte samo melodiju zvona.
 • Izbjegavajte upotrebu pokretnih ili animiranih slika ili videozapisa kao pozadine telefona Nokia.
 • Isključite telefon Nokia kada ne namjeravate odgovarati na pozive, na primjer dok spavate.
 • Provjerite radi li telefon s najnovijim softverom. Za preuzimanja i pomoć idite na stranicu podrške na lokalnom web-mjestu tvrtke Nokia.

Ako se baterija brzo isprazni iako nijedna značajka ne troši energiju, baterija je možda istrošena i trebate je zamijeniti novom.