Zašto se SMS poruka pretvara u MMS poruku?

SMS poruka može se pretvoriti u MMS poruku u sljedećim situacijama:

1) Prilikom slanja duge SMS poruke

Na nekim se uređajima poruka pretvori iz SMS tekstualne poruke u MMS multimedijsku poruku ako dužina poruke premašuje postavku specifičnu za uređaj, koja je obično 5 - 10 SMS potporuka (oko 760-1520 znakova). Ako je poruka duža, pretvara se u MMS kako bi se izbjegli mogući problemi s upravljanjem dugim tekstualnim porukama u uređaju primatelju. Cijena SMS poruke koja se sastoji od nekoliko povezanih potporuka možda će također biti veća od cijene pojedinačne MMS poruke.

Pretvorba SMS tekstualne poruke u MMS multimedijsku poruku događa se kada je u opcijama poruke odabrana automatska vrsta poruke. To je zadani način u kojem uređaj pokušava automatski odabrati najbolji način za poruku.

Moguće je izbjeći pretvorbu SMS-a u MMS odabirom Opcije > Opcije slanja > Vrsta poruke > Tekst prilikom pisanja poruke u prozoru Tekstualna poruka. Poruka se tada uvijek šalje kao SMS tekstualna poruka i ne dolazi do pretvorbe u MMS.

Najveći broj povezanih SMS potporuka može biti 10 (oko 1520 znakova). Dužina poruke može biti veća u multimedijskom načinu.

2) Ako broj telefona nije naveden u kontaktnim podacima korisnikaAko šaljete SMS jednom ili više primatelja i jedan od mogućih primatelja ima samo adresu e-pošte, a nema broj telefona, SMS će se pretvoriti u MMS. To je neovisno o broju mogućih primatelja.Da biste izbjegli pretvorbu u MMS, s popisa primatelja uklonite kontakte koji nemaju naveden broj telefona.