Nokia E52 - Na zaslonu uređaja Nokia prikazuje se trepćuća ikona omotnice. Zašto?

Trepćuća ikona zatvorene omotnice ukazuje na punu memoriju za poruke SIM kartice.

Odaberite Izbornik > Poruke > Opcije > SIM poruke i izbrišite jednu ili više SMS poruka.

 

Napomena 1: Poruke klase 2 (na primjer, poruke usluge operatera) pohranjuju se u memoriju za poruke SIM kartice. Kada je memorija za poruke SIM kartice puna, poruke klase 2 ne mogu biti primljene. 

Napomena 2: Već ste upotrebljavali uređaj Nokia S40. Memorija za poruke SIM kartice u uređajima S40 ispunila se prije memorije za poruke uređaja. Ako umetnete SIM karticu s punom memorijom za poruke u drugi uređaj, na zaslonu uređaja Nokia prikazat će se trepćuća ikona poruke.Napomena 3: Drugi razlog mogao bi biti taj što na uređaju nema dovoljno slobodne memorije za pohranjivanje nove poruke. Da biste oslobodili prostor, idite na Poruke > Ulazni spremnik i uklonite nepotrebne poruke