Pokazivač baterije ne prikazuje se na zaslonu

  1. Punite telefon najmanje 20 minuta pomoću punjača telefona u zidnoj utičnici.
  2. Zatim pokušajte ponovno uključiti telefon.
  • Napomena! Vrijeme punjenja puno je duže pomoću USB-a na računalu.

Punjenje baterije nije postojano

  1. Isprobajte punjač s drugim kompatibilnim telefonom kako biste provjerili funkcionira li ispravno.
  2. Ponovo pokrenite telefon, a ako to ne pomogne, prstima nježno gurnite i povucite utikač punjača. Ako to pomogne, provjerite ima li prašine ili prljavštine u priključnici za punjač.

Baterija se i dalje brzo troši

  • Baterija je možda istrošena i potrebno ju je zamijeniti.