Hatálybalépés: 25.04.2014

FONTOS SZÁMUNKRA AZ ÖN ADATAINAK VÉDELME

A Microsoft Mobile Oy és leányvállalatai elkötelezettek az Ön adatainak tiszteletben tartása, valamint az irányadó adatvédelmi és magánélethez fűződő jogokat szabályozó jogszabályok betartása mellett.  A jelen adatvédelmi irányelv (“Irányelv”) eligazítást ad arról, hogy a személyes adatokat hogyan gyűjtjük, és azokat hogyan használjuk fel olyan esetekben, ahol az adatkezelő a Microsoft Mobile, vagy ahol hivatkozunk arra, hogy a jelen Irányelvet alkalmazni kell. „Személyes adat” alatt az Önre vagy egy másik azonosítható magánszemélyre vonatkozó információt kell érteni.

A jelen Irányelv Kiegészítéseiben, valamint a termékeink és szolgáltatásaink használata során Ön által látható egyéb figyelmeztetések útján egy termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó további adatvédelmi információkat nyújthatunk. Az ilyen figyelmeztetések és a jelen Irányelv között felmerülő eltérés esetén a figyelmezetés élvez elsőbbséget.

Az Ön készülékén található szoftverek hozzáférhetnek az Ön információihoz. Termékeink vagy szolgáltatásaink linkeket (hivatkozásokat) tartalmazhatnak saját adatvédelmi irányelvvel rendelkező más társaságok honlapjaira vagy szolgáltatásaira.  A Microsoft Mobile mások adatkezelési gyakorlatáért nem tartozik felelősséggel, és javasoljuk, hogy olvassa el az ő adatvédelmi figyelmeztetéseiket is. 

Amennyiben nem ért egyet a jelen Irányelvvel, kérjük, ne használja a termékeinket és a szolgáltatásainkat, illetve személyes adatait ne adja meg a Microsoft Mobile részére.

Az általunk gyűjtött információ

Akkor gyűjtünk személyes adatokat és egyéb információt, amikor Ön vásárol, termékeinket vagy szolgáltatásainkat használja, vagy ezekre regisztrál; kampányban, illetve felmérésben vesz részt, vagy más módon kapcsolatba kerül velünk. Ez az alábbi kategóriákat öleli fel:

 • Termék- és szolgáltatás aktiválások A Microsoft Mobile termékei és szolgáltatásai elektronikus aktiválást igényelhetnek, melynek során az Ön készülékének és alkalmazásának típusa, az Ön telefonszáma, valamint az egyedi készülék-, alkalmazás-, hálózati- és előfizetési azonosítói a Microsoft Mobile részére elküldésre kerülnek. A készüléke típusától és a beállításaitól függően az első feltöltéskor lehetséges, hogy a készülék helyzetére vonatkozó adatok is gyűjtésre kerülnek.
 • A termékeink és szolgáltatásaink használata Amikor szolgáltatásainkat Ön online módon igénybe veszi, a webes szervereink automatikusan rögzítik az Ön látogatását. A rögzített adatok köre jellemzően az IP címet, a hozzáférési időket, azokat a webhelyeket, melyekről hivatkozással érkezett, a meglátogatott oldalakat, az alkalmazott linkeket és funkciókat, a megtekintett vagy igényelt tartalmakat, a böngésző vagy az alkalmazás fajtáját és az egyéb ilyen információkat foglalja magában. Olvassa el a Sütikre vonatkozó irányelvünket is.

  Alkalmazásaink a szervereinkkel időszakosan kapcsolatot létesíthetnek, például annak érdekében, hogy a frissítéseket ellenőrizzék, vagy, hogy a szolgáltatás használatával kapcsolatos információt küldjenek a részünkre. Mindezeken túlmenően, lehetséges, hogy felkérjük Önt arra, hogy csatlakozzon önkéntes termék- és szolgáltatás-fejlesztési, illetve felmérési programokhoz, melyek során részletes információt gyűjtünk. További részletekért kérjük, olvassa el a jelen Irányelv .

 • Az Ön által a részünkre átadott információk Amikor Ön egy fiókot hoz létre, vagy vásárol, szolgáltatásokat igényel, felmérésben vagy kampányokban vesz részt, vagy velünk egyéb módon kapcsolatba kerül, olyan információk átadását kérhetjük, mint az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, felhasználónevei, jelszavai, visszajelzései, a készülékeire vonatkozó információ, az Ön kora, neme, és nyelve, bankszámlaszáma, hitelkártyájának adatai, és egyéb ilyen jellegű pénzügyi információk.

  Emellett nyilvántartjuk az Ön beleegyezéseit, preferenciáit és beállításait is, melyek – többek között – a helyadatokkal, marketinggel és személyes adatok megosztásával kapcsolatosak.

 • A velünk folytatott tranzakciók Információt gyűjtünk az Ön vásárlásairól, letöltéseiről, illetve arról a tartalomról, amit Ön velünk megoszt, továbbá az Ön kéréseiről, a Nokiával létrejött megállapodásairól, az Ön részére nyújtott termékekről és szolgáltatásokról, a fizetési és szállítási adatokról, az Ön kapcsolatfelvételeiről és közléseiről, és a velünk fennálló egyéb interakcióiról is. A vonatkozó jog szabályainak megfelelően rögzíthetjük az ügyfélszolgálatunkkal vagy más kapcsolattartó pontokkal folytatott kommunikációját.
 • Helymeghatározó és helyzetre vonatkozó adatok A helymeghatározáson alapuló szolgáltatások a helyzetet műholdas, mobil, WiFi, vagy egyéb hálózaton alapuló helymeghatározó módszerekkel állapítják meg. Ezek a technológiák kiterjedhetnek az Ön helyzetére vonatkozó adatoknak, az Ön egyedi készülék- és mobil-, WiFi vagy egyéb hálózati azonosítójának a Nokiával való megosztására. Az itt szereplő információt az Ön hozzájárulása nélkül nem használjuk arra, hogy Önt személy szerint azonosítsuk.

  Amikor Ön a helymeghatározáson alapuló olyan szolgáltatásainkat és funkcióinkat használja, mint amilyen például a helyzeten alapuló keresés, a navigáció, illetve az útvonaltervezés vagy térképadatok lehívása, ilyenkor az Ön helyzetére vonatkozó adatok elküldésre kerülnek a Microsoft Mobile részére annak érdekében, hogy Ön a megfelelő tartalmat kapja meg. Ez a tartalom a helyzeten alapuló hirdetésekre is kiterjedhet.

A személyes adatok feldolgozásának célja

A Microsoft Mobile az alábbiakban foglaltak céljából kezelheti személyes adatait. Egy vagy több cél egyidejűleg is fennállhat.

 • Termékek és szolgáltatások nyújtása Személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy Önt termékeinkkel és szolgáltatásainkkal ellássuk, kéréseit feldolgozzuk, vagy - mert ez az Ön és a Microsoft Mobile közötti szerződés teljesítéséhez egyébként szükségessé válhat - arra, hogy termékeink és szolgáltatásaink működőképességét és biztonságát biztosítsuk, Önt azonosítsuk, és hogy a csalásokat és más visszaéléseket megelőzzük, illetve kivizsgáljuk.
 • Fiókok Bizonyos szolgáltatásokhoz szükség lehet egy fiókra, amely segít Önnek a tartalma és preferenciái kezelésében. További részleteket a fiók kiegészítéseiben talál.
 • Termékek és szolgáltatások fejlesztése és kezelése Arra is felhasználhatjuk személyes adatait, hogy a termékeinket és szolgáltatásainkat, ügyfélszolgálatunkat, értékesítési és marketing tevékenységünket fejlesszük és kezeljük. Az Ön által használt, meghatározott Microsoft Mobile-termék és/vagy -szolgáltatás kapcsán gyűjtött személyes adatokat összekapcsolhatjuk az Ön további - birtokunkban lévő - személyes adataival, kivéve, amikor a személyes adatokat eltérő célból gyűjtöttük.  
 • Az Önnel folytatott kommunikáció Felhasználhatjuk a személyes adatait arra, hogy Önnel kommunikáljunk, például, hogy a szolgáltatásaink változásáról tájékoztassuk, vagy hogy termékeinkre és/vagy szolgáltatásainkra vonatkozó kritikus riasztásokat és más hasonló értesítéseket közöljünk, vagy hogy ügyfélszolgálati célokból megkeressük.
 • Marketing, hirdetések és ajánlások Felvehetjük Önnel a kapcsolatot olyan célból, hogy az általunk kínált új termékeinkről, szolgáltatásainkról vagy promócióinkról tájékoztassuk, illetve, hogy piackutatást végezzünk, amennyiben ehhez Ön hozzájárul, vagy ha ez egyébként megengedett. A személyes adatait arra is felhasználhatjuk, hogy az ajánlatunkat személyre szabjuk és Önre jellemzőbb szolgáltatásokat nyújtsunk, például, hogy a szolgáltatásainkban javaslatokat tegyünk és személyre szabott tartalmat és hirdetéseket jelenítsünk meg. Ez magába foglalhatja a Microsoft Mobile és harmadik felek tartalmának a megjelenítését is.

Az Ön személyes adatainak megosztása

Az alábbiakban foglalt eltérő rendelkezések hiányában nem értékesítjük, adjuk bérbe és egyéb módon sem fedjük fel az Ön személyes adatait harmadik személyeknek. 

 • Az Ön hozzájárulása, a közösségi megosztás szolgáltatás Abban az esetben vagyunk jogosultak az Ön személyes adatainak másokkal való megosztására, amennyiben ehhez hozzájárulását adta. Néhány szolgáltatás lehetővé teheti, hogy személyes adatait a szolgáltatás más felhasználóival, vagy más szolgáltatásokkal, illetőleg ezek felhasználóival megossza. Kérjük, hogy gondosan mérlegeljen, mielőtt bármilyen, mások által hozzáférhető személyes adatot vagy egyéb információt megosztana.
 • Microsoft Mobile-vállalatok és meghatalmazott harmadik felek Megoszthatjuk személyes adatait más Microsoft Mobile-vállalatokkal és meghatalmazott harmadik felekkel, akik az Ön személyes adatait a jelen Irányelvben meghatározott célokra dolgozzák fel a Microsoft Mobile részére. Ez kiterjedhet például az Ön hálózati szolgáltatóján keresztül vagy egyéb módon zajló számlázásra, a vásárlásai kézbesítésére - az ügyfélszolgálatot is beleértve -, szolgáltatások nyújtására, a fogyasztói adatok kezelésére és elemzésére, a hitelellenőrzésekre, felmérések elvégzésére és marketing vagy egyéb ilyen kampányok megvalósítására. Amikor egy Microsoft Mobile-terméket Ön tőlünk egy hálózati szolgáltatói rendszerben vásárol, szükségünk lehet arra, hogy a hálózati szolgáltatójával adatokat cseréljünk annak érdekében, hogy a szolgáltatást az Ön részére teljesítsük.

  A partnereinkkel, például az Ön mobilszolgáltatójával közös marketing tevékenységet és egyéb kommunikációt végezhetünk. A kétszeres vagy felesleges kommunikáció elkerülése, valamint annak érdekében, hogy az üzenetet Önre szabjuk, szükségünk lehet arra, hogy – amennyiben jogszabály ezt lehetővé teszi - a Microsoft Mobile által gyűjtött információt a partner által gyűjtött adatokkal összevessük.

  Ezek a meghatalmazott felek nem jogosultak arra, hogy az Ön személyes adatait más célokra felhasználják, és mi megköveteljük tőlük, hogy következetesen a jelen Irányelv szerint járjanak el, valamint hogy az Ön személyes adatainak védelme érdekében megfelelő biztonsági lépéseket tegyenek.

 • Nemzetközi adattovábbítás Termékeinket és szolgáltatásainkat a világ számos országában található források és szerverek igénybevételével biztosíthatjuk. Ezért személyes adatai a nemzetközi határokon keresztül kijuthatnak abból az országból, ahol Ön a szolgáltatásokat használja, beleértve az Európai Gazdasági Közösségen (EGK) kívüli olyan országokat is, melyekben nincsenek a személyes adatok kifejezett védelmére szolgáló jogszabályok, vagy ahol az adatvédelemre eltérő jogi szabályok vannak, ilyen például az Amerikai Egyesült Államok. Ilyen esetekben biztosítjuk, hogy legyen jogalapja az információ ilyen továbbításának, és hogy személyes adatainak a vonatkozó jog szerint megkövetelt megfelelő védelmet nyújtsák, például (ahol szükséges) az illetékes hatóságok által jóváhagyott minta-megállapodások használatával és más megfelelő technikai és szervezeti információbiztonsági intézkedések előírásával.
 • Kötelező közzététel Kötelező jogszabályok előírhatják számunkra, hogy az Ön személyes adatait bizonyos hatóságok, vagy más harmadik felek, például végrehajtó szervek részére hozzáférhetővé tegyük az olyan országokban, ahol mi vagy a nevünkben eljáró harmadik felek tevékenykednek. A vonatkozó jog szabályainak figyelembe vételével olyan esetben is felfedhetjük vagy egyéb módon feldolgozhatjuk az Ön személyes adatait, amikor arra a Microsoft Mobile jogos érdekeinek védelme érdekében van szükség, például polgári vagy büntető jogi eljárásokban.
 • Egyesülés és felvásárlás Amennyiben vállalkozásaink tekintetében bizonyos országokban értékesítésről, vásárlásról, összeolvadásról vagy egyéb átszervezésről döntünk, ez magába foglalhatja azt is, hogy a személyes adatokat leendő vagy tényleges vevőiknek és tanácsadóiknak felfedjük, illetőleg hogy az eladóktól és tanácsadóiktól személyes adatokat kapjunk.

A gyermekek adataival kapcsolatos intézkedéseink

A Microsoft Mobile termékei és szolgáltatásai jellemzően mindenkinek szólnak. A Microsoft Mobile szülői hozzájárulás hiányában tudatosan nem gyűjt gyermekekre vonatkozó adatokat. Internetes szolgáltatások weboldalainkon való igénybevételére vonatkozóan a Microsoft Mobile biztonsági iránymutatásokat tesz közzé.

Az adatminőségre vonatkozó megközelítésünk

Ésszerű lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az általunk feldolgozott személyes adatok pontosak legyenek, és hogy a helytelen vagy szükségtelen adatokat kitöröljük.

Azt tanácsoljuk, hogy a fiókján keresztül időről időre ellenőrizze személyes adatait, hogy azok naprakész formában szerepeljenek.

A személyes adatok biztonsága érdekében tett lépések

Az adatvédelem és adatbiztonság a termékeink és szolgáltatásaink kialakításában és nyújtásában kulcsfontosságú szempontok. Az adatvédelmi és biztonsági kérdések megoldása érdekében egyedileg meghatározott kötelezettségeket jelöltünk meg. A belső irányelveinket és iránymutatásainkat megfelelően kiválasztott tevékenységek útján hajtjuk végre, beleértve a proaktív és reaktív kockázatkezelést, a rendszerbiztonsági és a személyes adat-védelmi technikák megvalósítását, a képzéseket és értékeléseket. Megfelelő lépéseket teszünk az online biztonság, a fizikai biztonság, az adatvesztés kockázata és más ilyen kockázatok kérdéseinek megoldása érdekében, figyelembe véve azt a kockázatot, amit az adatkezelés jelent, valamint a megvédendő adat természetét. Emellett a személyes adatokat tartalmazó adatbázisainkhoz való hozzáférést azon felhatalmazott személyekre korlátozzuk, akiknek indokoltan szükségük van az ilyen információhoz való hozzáférésre.

Sütik („cookie”-k) és web-beaconök használatának módja

A Microsoft Mobile sütiket web-beaconöket és egyéb hasonló technológiákat alkalmaz a weboldalaink és kínálatunk fenntartása és fejlesztése érdekében. A sütiket a személyre szabás és hirdetések megjelenítése céljából is alkalmazzuk. A hirdetések kiszolgálása érdekében egyes Microsoft Mobile-weboldalak harmadik felek által biztosított hirdetési technológiákat használhatnak, mint amilyen a DoubleClick is.

A doménjeink tartalmazhatnak olyan harmadik felekhez tartozó elemeket, amelyek a harmadik fél nevében a sütiket beállítják, például harmadik felek szociális hálózatával kapcsolatban. Tudjon meg többet a Sütikre vonatkozó irányelvünketa Microsoft Mobile-sütik használatával kapcsolatos tevékenységéről és arról, hogy a böngésző beállításával vagy egyéb módon hogyan akadályozhatja meg a sütik működését.

Az Ön jogai

Önnek jogában áll tudni, mely személyes adatait tároljuk. Ön jogosult töröltetni vagy helyesbíttetni a hiányos, helytelen vagy régi személyes adatait. Ön leiratkozhat a direkt marketing üzenetekről ésa személyes adatai direkt marketing célú kezelésének abbahagyását is jogosult igényelni, valamint egyéb kényszerítő jogi indokokra is hivatkozhat. Mindazonáltal, amennyiben Ön úgy dönt, hogy a Nokiával folytatott marketing és egyéb kommunikációt megtiltja, kritikus riasztásokat továbbra is küldhetünk Önnek.

Ön ezeket a jogait oly módon gyakorolhatja, hogy a   kapcsolatba lép velünk ezen a linken, vagy a fiókját és választásait a készülékén, illetve a szolgáltatásainkon elérhető profilbeállító eszközökkel kezeli. Néhány esetben, különösen akkor, amikor azt kéri, hogy személyes adatait töröljük, vagy azok kezelését megszüntessük, ez azt is jelentheti, hogy a továbbiakban esetleg nem nyújthatjuk Önnek a szolgáltatásokat. 

Az Ön személyes adatainak a kezelője

Az Ön személyes adatai vonatkozásában a Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finnország címen található Microsoft Mobile Oy az adatkezelő.

Mindezeken felül, a Microsoft Mobile a terméket vagy a szolgáltatást nyújtó társult vállalata az Ön személyes adatainak vonatkozásában szintén lehet adatkezelő. Az adatkezelő személyét és elérhetőségét megtudhatja az illető termék vagy szolgáltatás feltételeinek átolvasásával, vagy az érintett Microsoft Mobile-oldalakon található elérhetőségi adatok igénybevételével.

A Microsoft Mobile adatvédelmi irányvonalaira vonatkozó ügyekben kapcsolatba léphet velünk az alábbi címen:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Finland

Az USA Biztonságos Kikötő irányelvének keretei

A Microsoft Mobile oldalai és szolgáltatásai által gyűjtött személyes adatok tárolására és feldolgozására az Egyesült Államokban, illetve bármely más olyan országban is sor kerülhet, ahol a Microsoft vagy leányvállalatai, társult vállalatai, illetve szolgáltatói létesítményeket tartanak fenn. A Microsoft az USA Kereskedelmi Minisztériumának az Európai Gazdasági Térségből és a Svájcból származó adatok gyűjtésére, felhasználására és megőrzésére vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően betartja az USA és az EU közti Biztonságos Kikötő irányelv kereteit, valamint az USA és Svájc közti Biztonságos Kikötő irányelv kereteit. A Biztonságos Kikötő program részleteinek megismeréséhez és tanúsítványunk megtekintéséhez látogasson el a http://www.export.gov/safeharbor/ címre.

A Microsoft a Biztonságos Kikötő programban való részvételének keretei között az Ön és köztünk az irányelveink és gyakorlataink kapcsán felmerülő viták megoldása érdekében egy független harmadik félre, a TRUSTe-re támaszkodunk. A TRUSTe-vel a https://feedback-form.truste.com/watchdog/request címen veheti fel a kapcsolatot.Változások a jelen Adatvédelmi Irányelvben

A Microsoft Mobile időről időre megváltoztathatja a jelen Adatvédelmi Irányelvet vagy bármikor, értesítést követően vagy anélkül módosíthatja, alakíthatja vagy visszavonhatja a jelen oldalhoz való hozzáférést.  Amennyiben azonban a jelen Adatvédelmi Irányelvet lényeges, kedvezőtlen irányba módosítja, arról a Microsoft Mobile a jelen Irányelv szövegének elején értesíti Önt, és a jelen oldal honlapján 30 napig értesítést tesz közzé. Javasoljuk, hogy a jelen Adatvédelmi Irányelvet időről időre újra látogassa meg, hogy az abban történt változásokról tudomást szerezzen.

Rendkívül örülnénk egy kis visszajelzésnek

Ha befejezted a böngészést, kérjük, töltsd ki felmérésünket weboldalunkkal kapcsolatban!

Tölts ki egy rövid kérdőívet, hogy megtudjuk, tetszett-e az online szolgáltatásunk. Amikor befejezted a böngészést, megjelenik egy felmérés, amit örülnénk, ha kitöltenél.

Ha befejezted a böngészést, kérjük, töltsd ki felmérésünket weboldalunkkal kapcsolatban!

Köszönjük!

Megjelenik majd egy felmérés, amikor elhagyod az oldalt.