Partners in Learning

10 éves a Partners in Learning program!

Az újabb öt évvel meghosszabbított nemzetközi oktatási program 2013 őszén ünnepelte tizedik születésnapját. A jubileum kapcsán hazai pedagógusok, intézményvezetők mondták el, mit jelent számukra a PiL program, miben segíti mindennapi munkájukat.

Tudjon meg többet a Partners in Learning programról!


„...elkötelezettségre, vagyis ésszerűen megválasztott célokra, lelkesedéssel és akarással végzett munkára, támogató környezetre van szükség. E lehetőségek kiteljesítése a tanulás-tanítás.”

Mitől több az iskola?

Semmiképpen nem a méretétől, hanem a benne megvalósuló tartalmak sokszínűségétől, minőségétől. Akkor több, ha – a távlatosság elve alapján, inspiráló környezetként – önmaga hoz létre előre vivő, értékeket teremtő, életközeli helyzeteket. Mert a megéltség mindig több a reméltnél.

S attól több, ha a megvalósítás során együtt mozduló, megtartó hálózat alakul ki az iskolai közösségek, alapvetően a diákok, tanárok, szülők között. E szerepvállalás felelősségére utal iskolanévadónk is: „...az idősebb és közbenső generációk előre láthatják és irányíthatják a változásokat, de élni és elevenné tenni csakis az ifjúság fogja az új helyzeteket.”.

Ezekben az új helyzetekben – preinternetes korban született felnőttként – végtelenül izgalmas, megújulást hozó tudás megszerzésére van módom a tizenkét-tizennyolc éves diákok jóvoltából. A tanulás, a tanítás ugyanis számomra nem két, széthasított fogalom, nem a diákra és a tanárra merevített szerep, hanem szerepcserés, tudásbővítő folyamat. Nem véletlen, hogy munkám – három kulcsszóba sűrített – foglalata a szakmaiság, a színvonal, az információ-megosztás. A jövőtervezéshez ezt elengedhetetlennek tartom.

Gyakorlattá váltott iskolamondatunk az ’exempla docent’. A példák valóban tanítanak. A Bibóban elsőként kezdtem PiL-ezni, részt venni, jógyakorlatokat bemutatni a fórumokon. Így lettek e témában kiváló társaim webináriumon résztvevők, konferenciaszereplők, doktori iskolába járók, tanítási gyakorlatukban napi rendszerességgel ikátézők, projektgazdák, honlapszerkesztők, közösségépítők vagy éppen tanítási szünetben is multitaskingolók.

Nagyszerű megélni az újszerű tudásmegosztást. Több alkalommal előfordult, hogy az interaktív táblás feladatok esetén a számítógépen bennszülöttként élő diákjaim arról érdeklődtek, milyen technológiai ötleteket, eszközöket használtam. Ezáltal nemcsak a téma, hanem a feldolgozás módja is „tananyaggá” vált.

Magyar- és nyelvtanárként önmagamon is tapasztalom, hogy amióta (ki)használom az elektronikus médiumok lehetőségét (néha ők is engem), más a viszonyom a szöveghez. Honlapomon magyar és orosz nyelvi, saját készítésű anyagaimat osztom meg, alumnusaimmal a közösségi portálon is találkozom, szerkesztem az iskolai portált; és keresőszavazok, képeket rögzítek (valósan is, elvontan is)...

2013 tavaszán lettünk tanártársaim, diákjaink jóvoltából Microsoft PiL-iskola. Mi jelzi ezt? A többletre pecsvörkszerű gyűjteménnyel válaszolok.

Nevelési alapelvünk nem a tiltás, hanem a felelősségteljes választás.

Diákjaink a mobiltelefont taneszközként is használhatják. A biztonságos internetezés érdekében arra törekszünk, hogy a világháló segítse és ne akadályozza a munkánkat; és erre ne csak a Safer Internet Day emlékeztessen.

Hivatalos irataink fejlécében megjelenítjük kiemelt hálózati partnereinket. Levelezésünkben is használjuk a digitális alapcsomagot.

Akadálymentes honlapunkon az Egyről a (web)kettőre témában a magyar nyelvű hivatkozások mellett angol, német, orosz nyelvű oldalakat is ajánlunk, segítve ezzel a nyelvtanulást is. A nemzetközi csere-programokban (az AFS-ben, AIESEC-ben, Comeniusban) való részvételünk a hálózatépítés mellett az interkulturális elfogadást erősíti.

Diákjaink a szülőktől kapott gépeken szabadon netezhetnek a közösségi térben, azért, hogy a választás szabadságát, de felelősségét is megtapasztalják.

Remekül megfér az aulában egymás mellett (pontosabban alatt) a digitális olvasásra késztető hírfaló és a hagyományos olvasásra ösztönző szabadpolcos könyvfaló.

Kedvelt forma a szülőket, diákokat, tanárokat összefogó közösségi csoportunkban az 1 költő 100 sora 100 hozzászólótól (például Weöres Sándor egy-egy sorának idézése) vagy a Ki mit olvas ma? bejegyzéssorozat.

Diákjaink által készített filmmel reklámozzuk iskolánkat, bőséges válogatásunk van a Photo Story-összeállításokból.

A digitális generációszótár, az Eötvös Kiadónál 2012-ben megjelent Netszótár szerkesztője is, illusztrátora is volt bibós diák.

Az iskolánk által elindított, a felnőtt lét szerepeire felkészítő, tehetséggondozó – megyei és országos – versenyeknek (a diákszimpóziumnak, a szövegértési versenynek) digitális eszköztára van.

Ebben az évben nyertük el – elsőként és egyetlenként városunkban – a kiváló akkreditált tehetségpont minősítést. A tehetség – értelmezésünkben és gyakorlatunkban – kiválóság, különlegesség, eredetiség és elkötelezettség. Ahhoz, hogy a kiválóság ösztönző eredményeket hozzon létre, hogy a különlegesség az egyediség kiteljesedése legyen, hogy az eredetiség teremtő alkotásban nyilvánuljon meg – elkötelezettségre, vagyis ésszerűen megválasztott célokra, lelkesedéssel és akarással végzett munkára, támogató környezetre van szükség. E lehetőségek kiteljesítése a tanulás-tanítás.

Ebben vagyunk bibósként partnerek. A valós és a virtuális térben.

...visszazár

Veszelszkiné Huszárik Ildikó
magyar-orosz szakos tanár, igazgató
Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium
„Évek múltán is emlegetnek egy-egy közös projektet, melyek során nemcsak új tudást szereztek, hanem megtanultak együttműködni, képesek lettek munkájukat megtervezni, értékelni, eligazodnak a korszerű informatikai környezetben.”

2009-ben ismertem meg a Microsoft Partners in Learning programot, ekkor jelentkeztem az első hazai innovatív tanárfórumra. Egy virtuális világba ágyazott fizika projektet mutattam be saját készítésű interaktív táblán. Nagy élmény volt számomra a fórum; amellett, hogy közönségdíjat nyertem, olyan embereket ismertem meg, akik új eszközök és módszerek segítségével a hagyományostól eltérően tanítanak. Rengeteg új ötletet láttam, remek kollégákkal beszélgethettem. Évek óta próbáltam informatikai eszközöket, új módszereket alkalmazni a tanítás során, de iskolámban ekkor még kevesen tették ezt, így jó volt látni, hogy nem csak én vagyok ilyen „csodabogár”.

Évente vártam az újabb fórumot, ahol bemutathattam projektjeimet és újabb ismeretekkel gazdagodhattam. Minden fórumon helyezést is értem el, így 2010-ben a berlini, majd 2012-ben a lisszaboni európai fórumon képviselhettem hazánkat, ahol első díjat nyertem, így továbbjutottam a prágai világfórum döntőjébe. A nemzetközi fórumok nagy hatással voltak rám, megismerhettem más népek oktatási rendszerét, módszereit, a világ legjobb tanáraival találkozhattam. Csatlakoztam a Pil-Network közösségéhez, hozzáfértem a Microsoft ingyenes oktatási alkalmazásaihoz, részt vehettem szakmai webináriumokon, megoszthattam tapasztalataimat a többi innovatív tanárral. Tavaly iskolánk részt vett a hazai Innovatív Iskolák programban, amely abban segített, hogy valódi 21. századi tanulási és munkakörnyezetet alakíthassunk ki, hatékonyan alkalmazzuk az új technológiákat az intézményvezetés, a tanítás-tanulás és a kommunikáció területén.

A PiL program megerősített abban, hogy jó úton járok. A másik megerősítést a diákok szeretete, megbecsülése jelenti. Évek múltán is emlegetnek egy-egy közös projektet, melyek során nemcsak új tudást szereztek, hanem megtanultak együttműködni, képesek lettek munkájukat megtervezni, értékelni, eligazodnak a korszerű informatikai környezetben. Bizonyára jól kamatoztathatják ezeket a készségeket későbbi életük során.

...visszazár

Klacsákné Tóth Ágota
matematika, fizika, informatika
Budapest. XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium
„A PiL lendületet ad, ha elakadnál a megvalósításban, ha az akadályok elkedvetlenítenek. Nem kell más, elég egy online előadást meghallgatni, vitatkozni, vagy akár a közösségi oldalt átböngészni.”

Ilyen jeles évforduló alkalmával illik összegezni, értékelni. Nemcsak a nemzetközi, hanem a hazai szervezőknek, a programban érintett szakértőknek, pedagógusnak, intézményvezetőnek is. Érdemes átgondolni, hogy az elmúlt időszakban az iskola, a pedagógus és a diákközösség életét hogyan változtatta meg a Microsoft Partners in Learning programban való részvétel.

Kollégáimmal beszélgetve feltettük a kérdést: De mit is adott nekünk a PiL?

Erre a kérdésre azonnal elindult a belső mozim: „De mit is adtak nekünk a rómaiak?”


Reg: Elvették mindenünket a nyomorultak, kiszipolyoztak minket. És nem csak minket, apáinkat is. És apáink apáit is... És mit adtak nekünk mindezért cserébe?
...
Reg: Jól van, de eltekintve a csatornától, gyógyászattól, oktatástól, bortól, közrendtől, öntözéstől, utaktól, vízvezeték-hálózattól... mit tettek a rómaiak értünk?”
Monty Python: Brian élete (Life of Brian)

Valahogy így vagyok ezzel én is, ha komolyan átgondolom, hogy mit is adott nekünk a PiL? A kérdésre ezek a gyors válaszaim:

Lehetőségeket.
Ötleteket.
Kapcsolatokat.
Változást.
Lendületet.

Miért ezek?

Lehetőségek
A PiL Fórumok lehetőséget nyújtottak kollégáim és iskolánk, a II. Rákóczi számára, hogy megmutassuk magunkat nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is. Lehetőséget kaptunk arra, hogy ne csak zárt szigetként folytassuk az innovációs tevékenységünket, hanem megtaláljuk iskolai és egyéni szinten is azokat, akik hozzánk hasonlóan elhivatottak a szakmai, módszertani és technikai megújulás iránt, akik maguk is gyakorolják az élethosszig tartó tanulást.

Ötletek
A PiL nemcsak fórumokat, tréningeket, kommunikációs felületet biztosít számunkra, hanem ötleteket is ad. Ötleteket ad tanároknak, hogyan lehet a technológiai eszközöket, szoftvereket a 21. század kihívásainak megfelelően a készségek-képességek fejlesztésére használni. Ötleteket ad korszerű pedagógiai módszerek alkalmazására, újszerű csoportszervezési technikák alkalmazására.

Intézményi szinten ötleteket ad a további innovációhoz, a szervezeti felépítés átstrukturálásához, a pontos célmeghatározáshoz, valamint a cél eléréséhez szükséges lépések meghatározásához.

Kapcsolatok
A PiL egyéni és intézményi szinten is segít a kapcsolatépítésben. A valódi és a virtuális fórumok, tréningek, az innovatív és a mentor iskolai programok hazai és nemzetközi szinten nyújtanak lehetőséget a tapasztalatcserére.

Változás
A PiL által nyújtott lehetőségek, ötletek, kapcsolatok meggyorsítják a változást. Kialakítják az igényt a változásra, a változtatásra. És még valami: rádöbbentenek, hogy nem kell félni a változástól.

Lendület
A PiL lendületet ad, ha elakadnál a megvalósításban, ha az akadályok elkedvetlenítenek. Nem kell más, elég egy online előadást meghallgatni, vitatkozni, vagy akár a közösségi oldalt átböngészni.

Hol tartunk mi?
Innovatív tanáraink többször bizonyítottak hazai és nemzetközi szinten projektjeikkel, illetve trénerként is. Túl vagyunk az innovatív iskolai programon, most a mentor iskolai címre aspirálunk. Belső tréningeken osztjuk meg rendszeresen a tapasztalatainkat és természetesen követjük az idei PiL programokat is. Átszerveztük a munkaközösségeket – innovatív, mentálhigiénés munkaközösség is működik már nálunk. Az intézményi fejlesztések megvalósításában óriási segítséget nyújtanak. Legnagyobb vállalkozásunk jelenleg a DigiSuli projekt, melyet teljes egészében az innovatív munkaközösség irányít.

...visszazár

Szénégető Krisztina intézményvezető
II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest
„Korábban is szívesen vettem részt képzéseken, találkozókon, de a PiL olyan pluszt jelent számomra, amely segít a folyamatos megújulásban. A kiszélesített tudás, tájékozottság bátrabbá, vállalkozó szelleművé tett.”

A Microsoft Partners in Learning programjáról a kezdetektől hallottam, tetszett is az egész elgondolás, de nem foglalkoztam igazán vele. Azt gondoltam, hogy angol nyelvtudás nélkül nincs esélyem élni a felkínált lehetőségekkel.

Számomra a fordulatot a PiL Akadémia meghirdetése jelentette. Azt gondolom, az elsők között jelentkeztem a meghirdetett képzésre. A nyitó programtól kezdődően egy új világba csöppentem: egy olyan inspiráló közösségbe, ahol minden együtt töltött online és offline idő rengeteg ötlettel, újdonsággal, nagyszerű mentorokkal, hasonló gondolkodású emberek megismerésével ajándékozott meg. A képzéseken rengeteg elméleti és gyakorlati ismerettel gazdagodhattunk, megismerkedve a 21. századi oktatás új kihívásaival. A rendszeresen elkészítendő óravázlatok természetesen többletterhet jelentettek, de folyamatosan új utakra is csábítottak. Döbbenetes volt aztán közösen elemezni ezeket az óravázlatokat, s szembesülni azzal, hogy miben sikerült a feltételeknek jól megfelelni, s mely területekre nem koncentráltunk az órák megtervezésekor. A képzés vezetőitől, Prievara Tibortól és Nádori Gergőtől nagyon sok segítséget kaptunk. Sokat jelentett az új IKT-alkalmazások használatának bemutatása, no meg a sok-sok beszélgetés, melyek során lehetőségünk volt egymástól is tanulni, ötleteket ellesni, azokat saját lehetőségeinknek megfelelően átformálni. Képzőinket nem csak a biztos szakmódszertani tudás, az IKT-ismereteik hatalmas tárháza tette kiváló vezetőinkké. Számomra sokat jelentett az a hozzáállás, odafigyelés, amivel képesek voltak folyamatosan elhitetni velünk, hogy mások számára is hasznos, jó elképzeléseink vannak, amiket érdemes közkinccsé tenni. A meghonosodott TeachMeetek üde továbbképzési színfoltot jelentenek, a videotóriumokon és a jelenléti képzéseken is mindig új élményekkel gazdagodhattunk. Természetesen mindannyian beléptünk a PiL-Networkbe, ahol már nagyon sok magyar nyelvű anyag között is lehet keresgélni, és persze a világ bármely részén készült ötletekkel, óravázlatokkal ismerkedni.

Az elmúlt évben részt vehettem a Pécsen megrendezett PiL Fórumon is. Ez is egy fantasztikus lehetőség másokkal, a mások munkáival való megismerkedésre, a tájékozódásra. Öröm, hogy vannak, akik hasonlóan gondolkodnak, akikkel érdemes együttgondolkodni, akiktől sokat lehet tanulni. Az ilyen fórumok után az ember hetekig 10 centivel a föld fölött jár. Korábban is szívesen vettem részt képzéseken, találkozókon, de a PiL olyan pluszt jelent számomra, amely segít a folyamatos megújulásban. A kiszélesített tudás, tájékozottság bátrabbá, vállalkozó szelleművé tett. Öröm, hogy számos olyan lehetőséggel ismerkedtem meg, ami színesíti a napi munkát, vagy épp megkönnyíti annak szervezését. Nagy kedvencem lett a OneNote és a Photo Story, s még számos egyéb alkalmazást sorolhatnék. Az elmúlt években igyekeztem a kifordított tanterem és a gamification módszerekkel is stresszmentesebbé s remélhetőleg érdekesebbé is tenni az iskolai mindennapokat.

...visszazár

Toró Csilla
kémia, fizika
Budapest, I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium
„A 21. század iskolája kreatív, bátor, innovatív emberek iskolája kreatív, bátor, innovatív embereknek.”

Első órámat 16 évesen tartottam. Történelem fakultációs csoportunknak abban az évben különleges feladatot adott Maucha Imre tanár úr: mindenki írjon meg egy leckét a „mi” történelemkönyvünkbe, majd tanítsa is meg a többieknek. Azon az órán éreztem meg, mihez van tehetségem, s nem mellesleg azt a leckét tudtam a legjobban az egész éves anyagból… Olyan útravalót kaptam, mely befolyásolta egész életem.

Azt is megláthattam, hogy a jó tanárok nyitottak, bátrak, innovatívak. Lehetőséget teremtenek, és segítik tanítványaikat, hogy felfedezhessék magukat s a világot, mely körbeveszi őket. Szerencsére olyan iskolában taníthatok, ahol mindenki így gondolkodik. Itt a zuglói Herman Ottó Általános Iskolában mindig próbáltunk élenjárni a fejlesztésekben.

2012-ben kaptunk meghívást a magyarországi Partners in Learning programba. Abban a tanévben ünnepeltük centenáriumunkat, a következőben pedig átalakult közoktatási rendszerünk. Mindkét projekt sok feladatot adott, mégsem mondtunk nemet a meghívásra, mert szerettük volna látni, hol tart a világ, s benne hol tartunk mi. Bátor emberekkel és bátor szervezetekkel dolgoztunk, tanultunk együtt.

A programmal párhuzamosan vizsgáltuk felül alapdokumentumainkat. Nekünk a Hermanban fantasztikusan egyszerű dolgunk volt: tudtuk, hogy mit szeretnénk, s rendelkezésünkre álltak azok a PiL segédanyagok, melyekkel össze tudtuk hangolni küldetésünket, jövőképünket, célkitűzéseinket és folyamatainkat. Bemutattam kollégáimnak azokat a videókat, rajzfilmeket, melyek a 21. századi iskoláról és a 4K-ról - kreativitás és innováció, kritikai gondolkodás, kommunikáció, kollaboráció - szóltak. A filmek, interjúk, animációk mindannyiunkat megérintettek és inspiráltak. Azt láttuk a kivetítőn, amiben mi is hiszünk: olyan útravalót kell adnunk diákjainknak, hogy meg tudjanak állni a két lábukon, hogy boldog emberek legyenek.

A PiL segített tudatosítani magunkban, hogy 21. századi iskolát akarunk építeni: kreatív, bátor, innovatív emberek iskoláját kreatív, bátor, innovatív embereknek.

...visszazár

Tószegi Attila
intézményvezető
Herman Ottó Általános Iskola, Budapest
„Szépen rájöttem, hogy egész egyszerűen az ember a saját környezetéhez kell, hogy igazítsa az ötleteket, a saját eszközeit használva, és legfőképp a saját diákjainak az igényeit szolgálva – még ha ez a kívülállóknak igen egyszerűnek tűnhet.”

Amikor elkezdtem szakiskolában tanítani, azonnal éreztem, hogy ilyen típusú iskolában az átlagosnál nagyobb erőfeszítés kell ahhoz, hogy a diákokat lekössem, élvezetessé tegyem számukra az órákat. Mindig is érdekelt a technológia, a számítógépek világa, viszont valahogy nem volt semmilyen kapaszkodóm, hogyan is kezdjem el bevezetni ezt a világot a tanítás folyamatába. Mindenki mondta, hogy igen, csinálni kell, digitális világ stb., de a megvalósítást a tanároktól várták mindenféle egyéb segédlet nélkül. Ekkor döntöttem el, hogy jelentkezem a PIL Akadémiára. Több kolléga arcán láttam az őszinte rémületet, hogy akkor úristen, ezt hol kezdjem el. Aztán szépen rájöttem, hogy egész egyszerűen az ember a saját környezetéhez kell, hogy igazítsa az ötleteket, a saját eszközeit használva, és legfőképp a saját diákjainak az igényeit szolgálva – még ha ez a kívülállóknak igen egyszerűnek tűnhet. Először tartottam attól, hogy ötleteim kicsit triviálisak, majd beláttam, hogy az számít igazán, hogy a gyerekeknek mi tetszik, és mi az, amitől úgy érzik, hogy erőfeszítéseket teszek, hogy jobb legyen a tanóra. Óriási sikerként könyvelem el, hogy a PIL Akadémia 2. évadjára 6 kollégát sikerült rávennem a jelentkezésre, és mind sikeresen el is végezték a képzést. Sőt, már megfogalmazódott bennünk, hogy a helyi iskoláknak tarthatnánk egy Teachmeetet, hiszen ez a fogalom a vidéki kisebb intézményekben szinte ismeretlen, illetve reméljük, hogy a helyi közeg és a kollégák ismertsége legyőzi a félelmeket.

Igazán hálás vagyok azért, hogy 2012-ben a PiL Fórum pécsi döntőjében szerepelhettem. Jó érzés volt számomra, hogy vannak kollégák, akik hasonlóan gondolkoznak, mint én. A szervezők hozzáállása segített legyőzni az az iránti félelmemet, hogy sokszor a más jellegű intézményben tanító pedagógusok nem látják meg, hogy ami náluk hétköznapi esemény, például egy projektben való részvétel, az a szakiskolában óriási sikerként könyvelhető el. A döntőben való szereplés legfontosabb eredményének tekintem, hogy diákjaim büszkék voltak arra, hogy megmutatom, mit is csinálunk az órákon, vettem a fáradságot, hogy hírét vigyem annak, hogy szakiskolás tanulókkal is lehet komoly munkát végezni.

...visszazár

Tóth Éva
angol, szakmai angol
Nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola
„Ma már nem az a kérdés, hogy megmutassuk-e egymásnak az óravázlatainkat, hanem az, hogy mikor találjunk olyan alkalmat és teret, amikor és ahol minél több kollégával megoszthatjuk.”

Mára már annyi az információ, hogy a tanár, aki csak átadni akar, bezárja a gyerek útját. Inkább kísérőnek kell szegődnünk, aki segít a saját út megtalálásában. Ez persze nem megy másként, csak ha mi magunk is új és új utakon járunk. Persze ez kicsit más, ha enyhén értelmi fogyatékos gyerekeket tanítunk. De én mindig arra gondolok, nekik felnőttként éppúgy kell megállniuk a helyüket, mint bárki másnak. S azon a készségek, amelyeket 21. században fontosnak tartunk – együttműködés, önszabályozás, IKT-használat, problémamegoldás és tudásépítés –, számukra kiemelten fontossá válhatnak. S ezeken a területeken akár versenybe is szállhatnak, míg egy hagyományosnak nevezhető iskolai piramisban, ahol a magas matematika, a töménytelen lexikai tudás kerül legfelülre, esélytelenek.

Két tantermünk is van, az egyik az iskolai, ahol ragaszkodunk egyfajta állandósághoz, de ez leginkább a közösen megállapított viselkedési normákról szól. Az asztalok, a székek gyakran mozognak, hisz más és más tevékenységekhez más csoportok állnak össze, s természetes, hogy beszélni kell a feladatok megoldásához. A másik, egy virtuális tanterem, olyan tágas tér, ahonnan elindulhatunk világot hódítani. A technológia segítségével eljuthatnak akár a világűrig, s megmutathatják magukat is. Tudom, ez veszélyes is lehet, s gyakran kérdezik kollégáim, szülők, nem félek-e attól, hogy beszippantja őket a digitális világ, hogy káros, sőt, veszélyes tartalmak között fognak botladozni, ha erre indulnak. Én az ellenkezőjétől féltem őket, attól, hogy segítség és jelzőkarók nélkül pottyannak a hálóba. Nem tehetünk úgy, mintha nem létezne, felelőtlen az a tanár, aki nem segíti az eligazodást.

Arra nevelem a diákjaimat, hogy eszközként tekintsenek a különböző alkalmazásokra, hogy ne fogyasztóként, hanem tartalomkészítőként tegyék hozzá a saját produkcióikat. Van, aki képekből, van, aki hangokból, más mozgásból vagy érzelmi azonosulásból tanul a legtöbbet. A technológia segít abban, hogy mindannyian a számukra legkedvezőbb formában sajátíthassák el a szükséges tudásokat.

Gyakran mondogattuk a tanárikban, hogy mennyivel nehezebb a szociálisan deprivált környezetben élő gyerekek tanítása, hisz ott a család nem segít, nem tud hozzátenni az iskolai munkához. Dehogynem. Csak arra van szükség, hogy értékként tekintsünk olyan készségekre is, amiket az iskola alig ismer. A gyerekek érdeklődése, az általuk belakott világ képe, azok az utak, amiken ők kalauzoltak, olyan helyekre vezetett el, ahol még sohasem jártam.

A virtuális osztályterem döbbentett rá arra is, hogy mennyire tévedtem, amikor úgy gondoltam a tanulásra, mint egy olyan tevékenységre, amely az iskolában zajlik és csengőszótól csengőszóig tart. Az otthoni lecke ellen passzívan lázadó tanítványaim örömmel készítenek bemutatókat, keresnek anyagokat, használnak „tanulós” játékokat délutánonként és hétvégén.

Én magam is keresem az inspirációt, s a tanárközösségek szerepe ebben óriási. Lenyűgöz és kihívást jelent ilyen közösségekben dolgozni, segítséget kapni és adni. Ahogy a diákjaimat, engem is motivál, hogy van, akinek épp az én ötletem ad választ egy problémára, s arra sarkall, hogy új és új dolgokat ismerjek meg.

Szerintem a jó IKT-képzés kifejezetten pedagógusokra szabva nem alkalmazásokat tanít, hanem hálót sző. Olyan együttműködésen alapuló tanítási-tanulási környezetet hoz létre, amelyben a személyes elköteleződést a szakmai kapcsolatok erősítik. A PIL Akadémia ilyen!

A PIL Akadémia elsősorban arra tanított, hogy bízzak saját tudásomban, hogy merjek segítséget kérni, és elültette bennem a tudásmegosztás ellenállhatatlan vágyát. Nem egyszerűen egy új technológia használatát tanultam meg, hanem olyan pedagógiai látásmódot erősített meg, amely, úgy gondolom, megfelel a 21. század elvárásainak. S mert mindezt a gyakorlat műhelyeiben próbálhattuk ki, a megismert alkalmazások használatát gyakorló tanárok mutatták be, egy-egy projektről, annak sikeréről vagy bukdácsolásáról közvetlenül és folyamatában értesülhettünk, vagy épp a tovább mozdításhoz segítséget kérhettünk, részévé vált a mindennapi munkának. Az Akadémián a virtuális szakmai kapcsolatok közül sok valódi kapcsolattá lett, új meg új csoportok jöttek létre. A teachmeetek, a webináriumok, a konferenciák pedig megerősítik, feltöltik a megfáradt tanerőt.

Számomra külön öröm, hogy saját iskolámban elindult egyfajta pezsgés, egyre több kollégám merítkezik meg a digitális világban, s bármennyire is szűkös a technológiai támogatás nálunk, tudjuk, lehetséges és szükséges az általános iskolai tanulók digitális nevelése. Bekapcsolódtunk országos műhelyek munkájába, létrejött az iskolai IKT-műhely, ahol tanítgatjuk egymást. Ma már nem az a kérdés, hogy megmutassuk-e egymásnak az óravázlatainkat, hanem az, hogy mikor találjunk olyan alkalmat és teret, amikor és ahol minél több kollégával megoszthatjuk.

...visszazár

Benedekné Fekete Hajnalka
gyógypedagógus-oligofrénpedagógus
Turai Hevesy György Általános Iskola
„Nagyon nagy élmény volt látni a kontinens több mint száz projektjét egymás mellett felsorakozva, ami szakmailag is nagyon hasznosnak bizonyult. Bár mi is élen jártunk az IKT-technológia alkalmazásában, rengeteg új ötlettel, változatos felhasználási móddal találkoztam.”

2010-ben vettem először részt a budapesti PiL Fórumon, akkor még csak érdeklődőként, és rögtön megfogott a rendkívül innovatív légkör, a bemutatott projektek sokszínűsége. A következő évben a hazai rendezvény regionális fordulójára már két projekttel – az „Angol ünnepek” és a „Fedezd fel Amerikát!” cíművel – nevezett iskolánk, és jutott tovább a lillafüredi döntőbe. Itt harmadik helyezettként lehetőséget kaptam a 2012. márciusi, Lisszabonban megrendezett PiL európai fórumon való részvételre. Nagyon nagy élmény volt látni a kontinens több mint száz projektjét egymás mellett felsorakozva, ami szakmailag is nagyon hasznosnak bizonyult. Bár mi is élen jártunk az IKT-technológia alkalmazásában, rengeteg új ötlettel, változatos felhasználási móddal találkoztam.

2012 januárjában iskolánkból hárman vettünk részt a PiL Akadémián. Nemcsak a képzést vezető Priviera Tibor és Nádori Gergely személyisége, hanem az itt szerzett új szemlélet is megragadott. Megszerzett ismereteinket egyből aprópénzre váltottuk, tanítási óráim során pl. a „Gyurma-papucsállatka” megvalósítása tanulóim körében osztatlan sikert aratott, kolléganőim pedig olyan tanórai anyagokat állítottak össze, melyek segítségével IKT-ismereteink még jobban kiteljesedtek. Ezeket rendszeresen megmutattuk értekezleteinken, beszámoltunk kollégáinknak a hallottakról. Ennek hatására több Teachmeetet szerveztünk az iskolában és a városban, ezeket megrendezzük az új tanévben is.

Örömmel vettünk részt az előző tanévben Magyarországon először megtartott innovatív iskolafejlesztő programban is, ahol több referenciaiskolával együttdolgozva értékes tapasztalatokra tehettünk szert. Nagyon fontosnak tartom most is az újszerű, motiváló tevékenységsorok megismerését és széles körű alkalmazását. Sokat tanultunk egymás prezentációiból, illetve az egyes videokonferenciák megbeszéléséből is. Sikeres referenciaiskola pályázatunk megvalósításában lényeges szerepet játszott az az innovatív gondolatsor, mellyel az előbb említett területeken vérteztük fel magunkat.

...visszazár

Erdei Gyula
igazgató
Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló
„Felületet nyújtott, alapot a PiL, amelyre azóta is építhetek, és megerősített abban, jó az út, még ha olykor rögösnek is tűnik. És hogy pedagógusként is csak akkor lehetek hiteles, ha a jelenre, az ’itt és most’-ra koncentrálok, vagyis egyszerre használom a hagyományos módszereket, eszközöket és például az IKT-t. Gondolkodást és jelenlétet képvisel számomra a PiL, mely a mindennapokban válik élővé, azokat teszi ünnepnapokká.”

2010 őszén egy szerencsés véletlennek köszönhetően jutottam el a lillafüredi PiL Fórumra. Lenyűgözött, amivel ott találkoztam, és megfogadtam, egy év múlva újból szeretnék itt lenni, de már kiállítóként. Kapóra jött, hogy megkeresett a Scolar Kiadó, Janne Teller: Semmi című regényét ajánlották figyelmembe. Elővettem az öt pontot és a regényt, és a szempontokat elkezdtem összeegyeztetni. A drámapedagógus múltam, hála Gabnai Katalinnak, a PhD-s tanulmányaim, Trencsényi László segítő jobbja mellett a szívügyem, a kortárs irodalom tanítása került előtérbe – hogyan lehet a középiskolásokhoz eljuttatni az irodalmat, hogy az önmagukhoz vezető út, eszköz lehessen, ne pedig száraz kötelező olvasmány.

A 2012-es fórum különdíja aztán lavinát indított el. Hirtelen a kollégák is felfigyeltek a diákok kiállított tablóira, és számos megkeresés érkezett, egyik lehetőség hozta a másikat. Rádiós beszélgetések, illetve a Tempus Közalapítvány Alma a fájától című programja, a Digitális Pedagógus Konferencia – ezeken mind a PiL-díjnak köszönhetően vettem részt.

Nemcsak nekem volt visszaigazolás, hanem a diákoknak is, a második félévben újabb és újabb kortárs irodalmi művekkel foglalkoztunk hasonló keretek között. A fórumon tanultak azonban korántsem csontos tudásanyagok, arra tanítottak meg, hogy kreatívnak kell lenni, a későbbi projektek során állandóan helyzetbe kellett hoznom magamat is, nemcsak a diákokat, hogy mindannyiunk számára közös felfedező út legyen egy-egy irodalmi mű.

Felületet nyújtott, alapot a PiL, amelyre azóta is építhetek, és megerősített abban, jó az út, még ha olykor rögösnek is tűnik. És hogy pedagógusként is csak akkor lehetek hiteles, ha a jelenre, az „itt és most”-ra koncentrálok, vagyis egyszerre használom a hagyományos módszereket, eszközöket és például az IKT-t. Gondolkodást és jelenlétet képvisel számomra a PiL, mely a mindennapokban válik élővé, azokat teszi ünnepnapokká.

...visszazár

Csobánka Zsuzsa
magyar nyelv és irodalom, dráma
„Az IKT használata segít diákjaim számára megismerni más kultúrákat, elfogadni más gondolkodásmódokat, megismerteti Magyarországot a világgal, és mindeközben motivációt is nyújt számukra, hogy gyakorolják az angol nyelvet, hogy egyre jobban beszéljenek és írjanak idegen nyelven.”

Az IKT használata segít diákjaim számára megismerni más kultúrákat, elfogadni más gondolkodásmódokat, megismerteti Magyarországot a világgal, és mindeközben motivációt is nyújt számukra, hogy gyakorolják az angol nyelvet, hogy egyre jobban beszéljenek és írjanak idegen nyelven.

Iskolánkban öt éve nyitunk ablakot a világra: Skype segítségével közös órákat tartunk a világ másik pontján élő gyerekekkel, játékokat játszunk, zenélünk, népdalokat éneklünk, közös óráinkon beszélgetünk az adott ország kultúrájáról, szokásairól, ünnepekről, iskolai életekről. Újabban a Mystery Skype-os órákat tartunk, ahol mindkét osztály térképeket keresgél, és megpróbáljuk kérések alapján kitalálni, hogy hol él a másik. Nagyon érdekes és izgalmas játék! Több levelezőpartnerünk is van, elsősorban az angol nyelvet anyanyelvi szinten beszélő diákok, és nemzetközi projektekben is rendszeresen részt veszünk, előző tanévben egy indiai és egy amerikai iskolával közösen aranyérmes csapat lettünk.

A Partners in Learning programmal négy éve ismerkedtem meg, több innovatív tanárfórumon is bemutattam munkánkat, megismerkedtem a kollégák tevékenységével. Mivel gyakorló pedagógusok állítanak ki, ötleteiket én is tudtam alkalmazni a mindennapi munkám során. A fórumokon tartott előadások, a PiL Network közösségi oldal számomra – nem informatika- tanárként – azért is fontosak, mert a megismert IKT-eszközök, újdonságok újabb és újabb technikák megismerésére, alkalmazására inspirálnak. Nagyszerű lehetőségnek tartom a tanártréningeket, a PiL Akadémián megosztott anyagokat, óravázlatokat, az itt kapott ötleteket is rendszeresen használom a tanításban.

Alkalmazni ezeket az eszközöket, programokat pedig már csak azért is érdemes, mert segítségükkel a diákokat közelebb tudjuk hozni egy-egy tantárgy megtanulásához, jobb eredmények eléréséhez.

...visszazár

Tóthné Bán Gyöngyi
angol
Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Balatonboglár