A megfelelő oktatási felhasználó meghatározása (EMEA)

Az alábbiak jogosultak a lent megjelölt programok keretében Microsoft Oktatási Kiadás (AE) termékek megszerzésére és minősülnek megfelelő oktatási felhasználónak. A Microsoft fenntartja a jogot, hogy felülvizsgálja bármely ügyfél vagy leendő ügyfél megfelelő oktatási felhasználói minősítését.

Megfelelő oktatási felhasználók: Elérhető programok:
A Oktatási Intézmény
Oktatási intézménynek minősülnek az 1993. évi LXXIX. törvény (Közoktatási törvény) IV. Fejezetének 20.§-ban meghatározott közoktatási intézmények, illetve az 1993. évi LXXX. Törvény I. Számú mellékletében felsorolt, vagy külön miniszteri engedéllyel rendelkező felsőoktatási intézmények. Jogosultak az intézmények kihelyezett tagozatai is. AE teljes dobozos termék
Oktatási Open
Oktatási Select
Iskolai Szerződés

(kizárólag alsó- és középfokú oktatás)
Campus Szerződés
(kizárólag felsőoktatási szektor)
B Pedagógiai szakmai intézmény
A közoktatás pedagógiai szakszolgálatának intézményei, illetve a pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények: Az 1993. évi LXXIX. törvény (Közoktatási törvény) IV. Fejezetének 21.§-ban és a 22.§ 1. bekezdésében meghatározott intézmények. AE teljes dobozos termék
Oktatási Open
Oktatási Select
C Oktatási Intézmény ügyintéző irodái
A fenti A fejezetben meghatározott egy vagy több Oktatási Intézmény helyi-, területi vagy országos ügyintéző irodái. AE teljes dobozos termék
Oktatási Open
Oktatási Select
D Oktatók és alkalmazottak
A fenti A fejezetben meghatározott Oktatási Intézmények Teljes- vagy Részmunkaidős Oktatói és Alkalmazottai. AE teljes dobozos termék
Iskolai Szerződés

(csak alsó- és középfokú oktatás)
Campus Szerződés
(csak felsőoktatási szektor)
E Hallgatók
A fenti A fejezetben meghatározott Oktatási Intézmény Nappali tagozatos és Részidős Beiratkozott Hallgatói. Campus Szerződés diákopció
F Oktatókórház vagy egészségügyi gyakorlóiskola
Oktatókórház vagy egészségügyi gyakorlóiskola.* AE teljes dobozos termék
Oktatási Open
Oktatási Select
G Non-profit szervezetek
A jogosult szervezetnek közhasznú, illetve kiemelten közhasznú besorolással kell rendelkeznie, és az 1997. évi CLVI. közhasznú szervezetekről szóló törvényben a 26.§-ban található tevékenységi körök közül az alábbiak közül legalább egynek a közhasznúsági besorolás alapját kell képeznie:
  • tudományos tevékenység, kutatás (3)
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4)
  • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások (18)
AE teljes dobozos termék
Oktatási Open
H Közkönyvtárak
Olyan közkönyvtár, amely ingyenes, általános alapkönyvtári szolgáltatásokat nyújt egy adott helyiség, körzet vagy régió lakosainak. AE teljes dobozos termék
Oktatási Open
Oktatási Select
I Közmúzeumok
Alapvetően oktatási vagy esztétikai célra állandó jelleggel szervezett, hivatásos személyzetet foglalkoztató közmúzeum, amely rendszeresen állít ki tárgyakat a nagyközönség számára. AE teljes dobozos termék
Oktatási Open
Oktatási Select
J Állami Kutatóintézet
Helyi, nemzeti vagy Európai Uniós szinten teljes egészében kormányzat által finanszírozott közcélú kutatási intézmény. AE teljes dobozos termék
Oktatási Open
Oktatási Select

* Az oktatókórház nem jogosult részt venni a programban, amennyiben a szoftver licencek szempontjából a kórház oktató- és nem oktató részeinek megkülönböztetése lehetetlen, a kórház alkalmazottjai nem felsőoktatási intézményi alkalmazottak, vagy a kórház nem az oktatási intézmény költségvetése alá tartozik, hanem önálló költségvetési intézmény.