Alkalmazás-
felügyelet

A Microsoft felhő koncepciójának fókuszában az üzleti alkalmazásközpontúság áll. Az alkalmazások számára biztosított platform és a megfelelő számítási kapacitás olyan infrastruktúra komponensekből tevődik össze, melyek egy alkalmazás üzemeltető számára irrelevánsak. Számukra mindegy, hogy az adott alkalmazás kiszolgálója milyen virtualizációs platformon, melyik adatközpont fizikai szerverén, melyik LUN-on, milyen hálózati beállításokkal lett létrehozva. Nem képezi munkájának szerves részét az sem, hogy a virtuális gépek közötti terheléselosztás vagy a hoszt klaszter beállításait átlássa. Az ő feladata az alkalmazás megfelelő működésének biztosítása, amely szintén számos üzemeltetői kérdést tartalmaz. A System Center termékcsalád együttes alkalmazásával az alkalmazásgazda olyan önkiszolgáló felületeket és automatizmusokat kaphat, mellyel az alkalmazás életre keltésétől kezdődően az összes üzemeltetői feladatát elláthatja.

Privát és publikus felhő-erőforrások elérése

A felhő számítási teljesítmény alapú rendszerekben egy alkalmazásgazda számára a fizikai infrastruktúra felépítése és elhelyezkedése transzparens. A teljes rendszerből ő csak annyit lát, amennyit az adatközponti rendszergazda lehetővé tesz. Az sem érdekes információ számára, hogy az aktuálisan igénybe vett számítási teljesítmény belső vagy éppen külső erőforrásokból lett biztosítva az igényelt alkalmazásaihoz.

Egy alapvetően privát felhőre épülő rendszerben előfordulhat, hogy átmenetileg erőforrás hiány jelentkezik, amikor hirtelen kellene biztosítani egy nagyobb rendszer számára a szükséges virtuális környezetet. Ilyen esetekben jól használható a Microsoft Azure vagy a Windows Azure Pack szolgáltatása, amely publikus felhőbe szervezett módon biztosítja a megfelelő számítási kapacitást. Az egyes felhő típusok keverésével előálló hibrid felhő együttesen alkotja az üzlet számára a megfelelő háttérkapacitást, melyet az alkalmazásgazda egy erőforráskészletként tud használni. Ha például egy 3 rétegű üzleti alkalmazást kell létrehozni a felhőben, akkor a sablonon beállítható, hogy a web kiszolgálók az Azure-ban jöjjenek létre, míg az üzleti logikát és az adatbázist futtató szerverek a privát felhőben kapjanak helyet.

Mindezt az alkalmazásgazda a System Center App Controller felületén keresztül kezelheti, ahol a rendszerlétrehozási-, módosítási és megszüntetése feladatai mellett, az aktuális erőforrás foglalások és a rendelkezésre álló kapacitások is láthatóak.

Önkiszolgáló alkalmazás-telepítés

A System Center termékcsalád minden komponense tartalmazza azon felületeket és eszközöket, melyek segítségével egy alkalmazásgazda a lehető legegyszerűbben, önkiszolgáló módon igényelheti a számára szükséges alkalmazáskörnyezetet. A vállalat informatikai rendszerének méretétől, annak komplexitásától és érettségi szintjétől függően, több út is nyílik az alkalmazásgazda számára az igényelt alkalmazás létrehozására vonatkozóan.

Megteheti, hogy csak virtuális gépeket igényel, melyek egy kezdeti megszemélyesítési fázison átesve bekerülnek az informatikai rendszer vérkeringésébe. Ezen gépekre manuális módszerrel telepíti és konfigurálja a szükséges szolgáltatási környezetet. Ez a folyamat tartalmaz ugyan automatizmusokat, de a változáskezelés szolgáltatáskonfiguráció fázisa továbbra is manuális, így nehezebben követhető. Az automatizmus következő szintjén az alkalmazásgazda egy korábban megtervezett és letesztelt szolgáltatás sablonból igényel egy konkrét példányt. Ebben az esetben akár több rétegből és sok virtuális gépből álló környezete egyben, mint szolgáltatás látszik a rendszerben. Ha szolgáltatásként hozta létre környezetét, akkor az egy egységként kezelhető. Így pontosan azonosítható, hogy egy virtuális gépet ki és milyen céllal hozott létre, illetve kiderül: valóban szükséges-e még az adott gép? A szolgáltatáspéldány igénylése nem jár manuális folyamatokkal, mivel a rendszer a sablon lépéseiben rögzített sorrenden végighaladva előállítja a működő környezetet.

Az alkalmazás telepítés harmadik automatizációs szintjén az alkalmazásgazda a Service Manager által nyújtott szolgáltatás katalógus tartalmából keresi ki a számára szükséges igénylési űrlapot. Ezt kitöltve a rendszer megkezdi a mögöttes munkafolyamatok végrehajtását. Az igénylés bekerül a Service Manager adatbázisába, amely a folyamatok lekövethetőségét és visszakereshetőségét biztosítja, de egyúttal megjelenhet az igénylések jóváhagyói szerepköre is. A Service Manager mögött a folyamatok technikai végrehajtásának lépéseit az Orchestrator Runbook mechanizmusa végzi, amely a kapcsolódó alrendszereket megszólítva hozza létre a kívánt környezetet. A Service Managerben kezdeményezett igénylési folyamatba beágyazható a költséghely nyilvántartás is, ami a felhő erőforráskészlet felhasználásának mérésében játszik kulcs szerepet. A beépített adatelemző jelentések biztosítják, hogy az adatközpont üzemeltetője az üzletágak számára mindig az aktuális erőforrás felhasználások alapján számlázhasson.
Mélységi alkalmazásfelügyelet

Az üzleti alkalmazások létrehozását követően a legfontosabb üzemeltetői feladat, az optimális működés biztosítása. Ehhez a System Center Operations Manager biztosítja a háttértámogatást a beépített adatgyűjtési és monitorozási elemkészletével. Az életre keltett alkalmazásról szükséges begyűjteni a fontosabb események és teljesítményszámláló adatokat ahhoz, hogy még a hiba bekövetkezése előtt cselekedhessünk. Klasszikus problémák az erőforrás hiánnyal (kevés memória, vagy lemez terület) összefüggően jelentkező alkalmazáshibák, melyek megelőzhetőek, ha időben detektáljuk azokat.

Sokszor problémát okoz, hogy egy üzleti alkalmazás a kiszolgálón vizsgálva tökéletesen működik, de a végfelhasználók számára a hálózat egy adott szegmenséből nem érhető el, vagy csak nagyon magas válaszidők mellett. Az ilyen problémák azonosítására alkalmazhatók a SCOM szintetikus tranzakciói, melyek a végfelhasználó szemszögéből képesek különböző elérési és kapcsolódási teszteket üzemezetten futtatni. Ezek a vizsgálati elemek önállóan is használhatóak, de rendkívül jól értelmezhetőek egy elosztott üzleti alkalmazásmonitorozási modellben is.

A Microsoft nem csupán a monitorozás és adatgyűjtés alap platformját teremti meg a System Center termékekkel, de biztosítja ügyfelei számára az általa készített szoftverek és komponensek legjobb gyakorlat szerinti monitorozási elemkészletét is. A SCOM-ba integrálható felügyeleti csomagok tartalmazzák mindazon tudást, amit a gyártói és felhasználói szoftverfejlesztési, üzemeltetési tapasztalatokból hoztak létre. A készen kapott felügyeleti csomagok a megfelelő entitásokról adatokat gyűjtenek, vizsgálják az optimális működés összes feltételét. Riasztanak, ha probléma lép fel. Nézeteken és jelentéseken keresztül biztosítják, hogy az üzemeltetők pontos képet kaphassanak a rendszerük állapotáról.

Alkalmazások teljesítmény monitorozása

A System Center 2012 R2 Operations Manager Application Performance Monitoring szolgáltatása - a produktív rendszerekről gyűjtött felhasználási adatainak segítségével - lehetővé teszi az alkalmazás üzemeltetők számára, hogy felderítsék az alkalmazásteljesítmény problémáit okozó komponenst. Az APM technológia hidat képez az IT Pro-k és az alkalmazásfejlesztők közötti szakadékon. Teljesítményprobléma vagy működési zavar esetén pontosan megállapítható, hogy a hiba az infrastruktúra oldalon vagy az alkalmazáson belül található-e.

Az alkalmazás üzemeltetője megértheti és megfelelően kategorizálhatja a hibát. Ezzel elkerülhető, hogy a hiba kezelése nem megfelelő kompetenciájú személyhez kerüljön. Az APM az IIS környezetekben üzemeltetett ASP.Net alapú alkalmazásokat és web szolgáltatásokat, illetve a Java EE alkalmazás kiszolgálókat képes monitorozni, így feleslegessé teszi a fejlesztői eszközök bevonásának igényét.

Az alkalmazásgazdák az alkalmazásokról begyűjtött teljesítmény adatokat és a jelentkező működési problémákat a SCOM két rendkívül részlet gazdag web konzolján keresztül elemezhetik (Application Advisor és Application Diagnostics).

Szolgáltatás-sablonok

Az alkalmazások és szolgáltatások felhőbe történő kiajánlására javasolt az SCVMM 2012 R2 sablonkészletét használni, mivel így szabványos és könnyen támogatható rendszereket hozhatunk létre. Az adatközponti rendszergazda, de a megfelelően beállított jogosultságok birtokában az alkalmazásgazda is jogosult a sablonok, és a mögöttük lévő profilok konfigurációjára. Az SCVMM 2012 R2 elemkészletében lévő szolgáltatás sablonban - különböző felhasználási területek szerint testre szabott - virtuális gép sablonok használhatóak. Egy virtuális gép sablonban beállíthatók a hardver konfigurációk és az operációs rendszer megszemélyesítési paraméterei (gépnév, tartomány tagság, rendszergazdai jelszó, termékkulcs, stb.), de a VM által ellátott alkalmazás szerepkör is. Az alkalmazás profil lehetővé teszi, hogy az IIS alapú web szerverre előre csomagolt web alkalmazásokat juttassunk ki, így a Server App-V által virtualizált kiszolgálói alkalmazások is kiajánlhatóak.

A fejlesztők az SQL adatbázis kezelők automatizált konfigurációjára is gondoltak. A szolgáltatás sablonba beépíthetjük az SQL DB példányosítását is. Ehhez rendelkeznünk kell egy olyan Sysprep-elt Windows szerverrel, melyben az SQL adatbázis kezelő szintén előtelepített, de nem konfigurált állapotban megtalálható. Konkrét virtuális gép életre keltésekor az operációs rendszer megszemélyesítésén túl, a rajta előtelepített SQL kiszolgáló is testre szabható. Ezt követően a szintén előre csomagolt alkalmazás adatbázis konfigurációs állományokat (Dacpac fájlok) kihelyezhetjük a megszemélyesített adatbázis kezelőre.

A szolgáltatás sablonban megadható, hogy a virtuális gépek melyik logikai hálózatba csatlakozhatnak, illetve mely VM interfészek kapcsolódjanak egy terheléselosztó fürtbe. A Load Balancer konfigurációt az SCVMM végzi a rá telepített NLB interfészén keresztül. Szabályozhatjuk, hogy a virtuális gépek számára szükséges diszk kapacitást a VMM melyik storage eszközről biztosítsa. Az SMI-S szabványon keresztül képes lekommunikálni a tároló alrendszerrel a kívánt LUN elkészítését és kiajánlását a VM számára.

A sablonokban továbbá az is szabályozható, hogy a konkrét virtuális gép példányokat milyen sorrendben hozza létre a rendszer, hogy melyik alkalmazás rétegben hány szerverig legyen skálázható az adott komponens.

Üzleti alkalmazások automatizált verziófrissítése

Az SCVMM szolgáltatás sablonjainak használatával biztosítható, hogy azonos alkalmazás példányokat automatizáltan hozhassunk létre a fejlesztői, a teszt és az éles rendszerekben egyaránt. Az üzleti alkalmazások üzemeltetési feladatai között gyakran fellépő igény az alkalmazás verziófrissítése vagy az érintett infrastruktúra valamely komponensének frissítése. Amennyiben az alkalmazás szolgáltatássablonból lett példányosítva, úgy a rendszer biztosítja annak könnyű frissítését vagy cseréjét, szabványos folyamatok mellett. Az eredeti sablonból készítenünk kell egy másolatot, - melyben az új verziószám beállítása mellett - konfiguráljuk a kívánt változtatásokat is. A módosítás lehet például a web alkalmazás új front-end felületének implementálása, de akár újabb kiszolgálói rétegeket vagy a kiszolgálók operációs rendszer verzió cseréjét is elvégezhetjük.

Miután az új szolgáltatás sablon elkészült, az alkalmazásgazda az SCVMM konzolján vagy az App Controller webes felületén keresztül kezdeményezheti a működő szolgáltatás példány frissítését. A frissítés a két sablon összehasonlításából kieső különbségek alapján fog végbemenni, ahol a kezdeményező eldöntheti, hogy mely változtatásokat és mikor kívánja elvégeztetni a rendszerrel.

Elosztott alkalmazások kezelése

Az összetett, több komponensből és szerverből álló alkalmazások működésével kapcsolatos hibák elemzése komoly nehézségeket okozhat, ha nem rendelkezünk megfelelő monitorozási koncepcióval és a hozzá kapcsolódó eszközzel. A System Center Operations Manager képes arra, hogy a legkisebb elemtől (hardver komponensek, események, szolgáltatások, stb.) kezdve felépítsen egy olyan összetett elosztott üzleti alkalmazás modellt, melyben az érintett szolgáltatás minden entitása megfigyelés alatt áll. Az alkalmazást érintő meghibásodás estén az alkalmazásgazda pontos képet kap arról, hogy mi a hiba valódi oka, így nem kell időt töltenie az ok-okozati összefüggések elemzésével. Gyakran ugyanis egy alacsonyabb szintű komponens (pl.: névfeloldás) hibája, több szinten is előidézhet működési problémákat. Ezeket a rendszer, riasztásokon keresztül jelzi. Ilyen esetben fontos, hogy a valódi problémára fókuszálhassunk, és minél előbb megkezdhessük a hiba elhárítását.

A Virtual Machine Managerben a szolgáltatás sablonokból előállított alkalmazás példányok megjeleníthetőek a SCOM-ban, mint elosztott üzleti alkalmazások. Az alkalmazás üzemeltetőjének a SCOM konzolján vagy annak webes felületén keresztül az alkalmazásának összetett egészségi állapotával és a fellépő hibák kezelésével kell foglalkoznia. Az alkalmazásgazda a neki kiajánlott felhőben hozza létre a szükséges alkalmazás környezetet. Számára másodlagos döntési szempont, hogy az éppen a belső vagy a külső erőforrás készleten áll elő. Monitorozási szempontból azonban ez nem elhanyagolható kérdés, hiszen az átfogó működési állapot vizsgálathoz és a hibakezeléshez, a teljes rendszert egyben kell vizsgálnia.

Hibrid alkalmazások felügyelete

A System Center termékcsalád kifejlesztésekor fontos szempont volt, hogy olyan rendszerfelügyeleti megoldás szülessen, melyben azonos eszközkészlettel és üzemeltetési folyamatokkal legyen felügyelhető a vállalat teljes informatikai rendszere, függetlenül annak publikus vagy privát számítási felhőben működő komponenseitől.

A SCOM-hoz elérhetőek a Microsoft Azure és a Windows Azure Pack felügyeletéhez szükséges management pack csomagok, így az alkalmazásgazda a publikus felhőben működtetett kiszolgálóit is azonos eszközökkel és eljárásokkal felügyelheti.