Fokozott üzleti hatékonyság a Microsoft Dynamics segítségével

A munkatársak és a folyamatok teljesítményének javítása

A Microsoft Dynamics vállalatirányítási megoldása emberközpontú módon közelíti meg a hatékonyságot. Azáltal, hogy biztosítja a munkatársak számára a legjobb teljesítményhez szükséges lehetőségeket, a teljes szervezetnél fokozhatja a munkacsoportok, a munkafolyamatok és az üzleti folyamatok, a szállítókkal és az ügyfelekkel fenntartott kapcsolatok, valamint a technológia hatékonyságát.

A hatékonyságnövelési lehetőségek kihasználása

A Microsoft Dynamics vállalatirányítási megoldásai olyan infrastruktúrát képesek biztosítani, amely elősegíti a vállalat hatékonysági céljainak elérését. A technológia igazodik elképzeléseihez. A Microsoft Dynamics kiemelkedő képességei közé tartozik a hasznos automatizálás, a döntéshozatalt segítő információk elérhetősége és a hatékony együttműködés lehetősége. Néhány lehetőség:

  • Automatizált üzleti folyamatok: Munkatársai az ismétlődő adminisztrációs feladatok helyett a tényleges hasznot hajtó feladatokra összpontosíthatnak, csökkentve ezzel az üzletvitel költségeit. Az automatizálás az első értékesítési beszélgetéstől kezdve a gyártáson és a szállításon át a szervizelésig a teljes üzleti tevékenység korszerűsítését segíti, valamint hatékonyság és gazdaságosság szempontjából is javítja a különböző folyamatokat.
  • Pontos információk szerzése a technológia segítségével: Határozza meg a legmegfelelőbb irányt, és cselekedjen annak megfelelően. A jelentéskészítő és az üzleti elemzőeszközök segítenek munkatársai számára az üzleti teljesítmény, az ügyfelek preferenciái és a piaci trendek mélyreható megismerésében. A vezetőség részletes információkat kaphat a vállalat teljesítményéről és pénzügyi helyzetéről, valamint a versenykörnyezetről. Az üzletág-igazgatók számára lehetővé válik az egyes részlegek termelékenységének és működési hatékonyságának értékelése és ösztönzése, a dolgozók pedig a szükséges információkkal és lehetőségekkel kézben tarthatják a felelősségük alá tartozó üzleti területeket.
  • Gazdag lehetőségek a csapatok számára: A dolgozói portálok és a csoportwebhelyek segítségével a szervezet valamennyi munkatársa tartózkodási helyétől függetlenül együttműködhet egymással. Az ügyfelek és az üzleti partnerek kölcsönösen előnyös, együttműködő jellegű kapcsolatot tarthatnak fenn vállalatával. Az alkalmazottak, a beszállítók és az ügyfelek közvetlenül hozzáférhetnek a szükséges információkhoz, dokumentumokhoz és funkciókhoz. A felső vezetők és az üzletág-igazgatók a rendelkezésre álló teljesítménymutatók és analitikai jelentések segítségével közösen alakíthatják ki a megfelelő stratégiát.

A dolgozók munkastílusához igazodó technológia alkalmazása

A Microsoft és partnerei Önnel együttműködve segítenek abban, hogy vállalata ténylegesen kiaknázhassa a vállalatirányítási megoldástól elvárt hatékonysági előnyöket.

  • Emberközpontú üzleti folyamatok: A Microsoft Dynamics a munkatársai által napi szinten használt szoftverekhez hasonlóan, azokkal integrált módon működik. A csapat bármely tagja igény szerint módosíthatja a beállításokat, a nézeteket és a jelentéstípusokat. Az intranetes dolgozói portálok szerepkörre szabott elérési lehetősége gondoskodik a bizalmas információk megfelelő védelméről, és a szervezet valamennyi munkatársának segít abban, hogy elsősorban az üzleti szempontból fontosabb feladatokra összpontosíthasson.
  • Fokozott hatékonyság: A Microsoft Dynamics-megoldások a vállalatánál már valószínűleg jelen lévő Microsoft-technológiákhoz hasonlóan, azokkal integrált módon működnek. A Microsoft Dynamics-megoldások támogatási igénye alacsony, a felhasználók pedig könnyedén elsajátítják használatukat, így az informatikai csapat stratégiai szempontból jelentősebb szerepet tölthet be a vállalat üzleti érdekeinek előremozdításában.
  • Ágazatspecifikus funkciók: A Microsoft partnerei a rendszer adott ágazatnak megfelelő testreszabásával és saját szoftvertermékeikkel jelentősen növelhetik a Microsoft Dynamics-megoldás értékét. A Microsoft rendkívül nagy figyelmet fordít arra, hogy minden szükséges eszközzel ellássa partnereit ahhoz, hogy az Ön számára is elősegítsék a Microsoft Dynamics-szoftverek, valamint az egyéb Microsoft-termékek és -technológiák által kínált előnyök teljes kihasználását.

A következő lépések