Pénzügyi elszámoltathatóság és megfelelőség

A Microsoft Dynamics pénzügyi irányítási megoldásai támogatják a pénzügyi elszámoltathatóságot és átláthatóságot

A szabályozásoknak való megfelelőség és a pénzügyi elszámoltathatóság jelentős kiadásokat emészthet fel, a jogi előírásoknak vagy az ügyfelek elvárásainak való meg nem felelés azonban ennél jóval nagyobb veszteségeket okozhat vállalatának. A mai változó gazdasági környezetben az üzleti eredményesség szempontjából alapvetően fontos egy olyan vállalatirányítási (ERP) megoldás kialakítása, amely lehetővé teszi, hogy vállalata megfelelően reagáljon a külső követelményekre és a változó üzleti igényekre, és amelynek segítségével megbizonyosodhat e követelmények teljesüléséről.

Olyan megoldást keres, amelynek segítségével megvalósíthatja az alábbi stratégiai célokat?

 • Könnyebb megfelelés a törvényi szabályozásoknak.
 • A vállalati eljárásokkal és a minőségi célkitűzésekkel kapcsolatos előírások betartása a munkafolyamatok automatizálása révén.
 • Az adatokhoz való könnyű, szerepköralapú hozzáférés biztosítása a dolgozók számára.
 • A legfontosabb kockázati mutatók egyszerű elérhetőségének biztosítása a vezetők számára.
 • Az adatgyűjtés és -elemzés több osztályra és folyamatra való kiterjesztése.
 • A biztonság fokozása és a kockázatok csökkentése a bizalmas adatokhoz való hozzáférés szabályozásával.
 • A naplózási folyamatok hatékonyabbá tétele a tranzakciók automatikus rögzítésével.

A Microsoft Dynamics a következőképpen biztosítja azt az átláthatóságot, nyomon követhetőséget és elszámoltathatóságot, amelyre a vállalatoknak a bonyolult szabályozási előírásoknak való megfeleléshez és a kockázatkezeléshez szükségük van:

 • Könnyen használható nyomon követési eszközöket biztosít a szabályozásoknak való megfelelés érdekében.
 • Gondoskodik az üzleti működés áttekinthetőségéről, valamint a munkák és az azonnali figyelmet igénylő feladatok szerepköralapú megjelenítéséről.
 • Belső ellenőrzési folyamatok kialakítására alkalmas az azonosított kockázatok mérséklése és figyelése érdekében, a szabályozásoknak való megfelelőség megőrzése mellett.
 • Biztosítja a legfontosabb kockázati mutatók egyszerű elérhetőségét.
 • Biztosítja a szabályozásoknak való megfelelőséget, ugyanakkor felgyorsítja a jóváhagyási folyamatokat azáltal, hogy a távoli felhasználók elektronikus aláírással láthatják el a dokumentumokat.

A következő lépések