Időpont: 2010.04.12.

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Beépített öt-kilences rendelkezésre állás

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal informatikai stratégiájának alapjává tette a Microsoft Hyper-V alapú szervervirtualizációt

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a Microsoft Hyper-V virtualizációs megoldásával mintegy 40 százalékkal javította a hardvererőforrások hasznosítását központi szerverkörnyezetében. Ezzel jelentősen csökkentek a kiszolgálók és a hűtés energiafogyasztásával, az újabb hardverelemek beszerzésével járó költségek. Az intézmény ennek köszönhetően hamarosan 20-30 százalékkal kisebb, korszerű feltételeket adó adatközpontba költöztetheti szervereit. A Microsoft Hyper-V alapú szervervirtualizáció a clusterbe kötött blade szervereken automatikusan folyamatos rendelkezésre állást biztosít az FSZH kritikus alkalmazásaihoz. Az infrastruktúra ráadásul összehasonlíthatatlanul rugalmasabbá vált, egy új szerver üzembe állításának ideje 2 hónapról 15 percre csökkent. Mindezt a Microsoft Hyper-V megoldása a versenytársnál kedvezőbb licenckonstrukció mellett kínálja.

A Microsoft Hyper-V segítségével 30-40 százalékkal javíthattuk a hardvererőforrások hasznosítását az alkalmazások megfelelő elkülönítése és a kívánt teljesítményszint megtartása mellett.
Bodnár Tamás
osztályvezető, Rendszerüzemeltetési Főosztály,
FSZH

Az ügyfél

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) a Magyar Köztársaság kormánya által alapított költségvetési szerv, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium háttérintézménye, amely hét regionális munkaügyi központtal együtt alkotja az Állami Foglalkoztatási Szolgálatot. Az FSZH az országszerte 190 kirendeltséggel rendelkező, összesen 4500 köztisztviselőt foglalkoztató szervezet módszertani központjaként a szakmai munka és az informatikai fejlesztések irányítását végzi.

A regionális munkaügyi központok és kirendeltségeik feladatkörébe tartozik többek között a munkanélküli ellátások megállapítása és számfejtése, a foglalkoztatást elősegítő támogatások működtetése, valamint a munkaközvetítés és az egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások kiajánlása. A regionális átképző központok emellett felnőttképzés keretében segítik a munkaerő-piac változásaihoz igazodó szakmai tudás megszerzését.

Az üzleti probléma

Az FSZH a tevékenységét támogató informatikai környezet erőforrásait a budapesti székhelyen kialakított szerverteremben helyezte el. A régióközpontokban és esetenként a kirendeltségeken csupán címtár kiszolgálók és fájlszerverek működnek.

Ebben az országos kiterjedésű, elosztott hálózatban a Windows alapú kliens és szerver oldali infrastruktúra üzemeltetéséért az FSZH Rendszerüzemeltetési Főosztályához tartozó Infrastruktúra Osztály felel. Az intézmény Microsoft alapú környezetében a felhasználóazonosítás és a jogosultságkezelés az Active Directory szolgáltatásaira épül. A köztisztviselők többek között olyan alkalmazásokat használnak, mint az Exchange Server, az Outlook, a Sharepoint és az Office. A munkakörnyezetet számos olyan alkalmazás teszi teljessé, amelyet a felhasználók webes felületen érnek el. Ezek az alkalmazások Microsoft .Net környezetben készültek és Microsoft SQL Server adatbázis-kezelőt használnak. A FSZH informatikai környezetében emellett Linux és Unix, valamint Oracle alapú rendszerek is futnak.

– Intézményünk korábban dedikált szervereken vezette be informatikai alkalmazásait, így a kiszolgálók száma a 2000-es évek második felére meghaladta a háromszázat, ami már a meglévő szerverterem fizikai befogadóképességének, hűtési és energiaellátási kapacitásának határait súrolta – idézte fel Bodnár Tamás, az FSZH Rendszerüzemeltetési Főosztályának osztályvezetője. – Az üzemeltetés jelentős költségtényezővé vált mind a beszerzés, mind az energiafogyasztás tekintetében, miközben a kisebb alkalmazásokat kiszolgáló szerverek alacsony erőforrás-kihasználtság mellett működtek.

Ez az infrastruktúra ráadásul túl merevnek bizonyult. A felmerülő, újabb igényeket a közbeszerzési eljáráshoz kötött hardverbeszerzések miatt csak hosszú átfutással tudták kiszolgálni. A nagyszámú, különálló szerver üzemeltetése és karbantartása is egyre több feladatot rótt az Infrastruktúra Osztály 8-10 fős szakembergárdájára, így mind nehezebbé és költségesebbé vált az FSZH legtöbb rendszere esetében megkövetelt folyamatos, öt-kilences rendelkezésre állás biztosítása.

Az akkori hardverkiszolgálók többsége 2003-2004-es beszerzésből került az intézményhez, azaz életciklusának végéhez közeledett. Ezért az esedékes, újabb hardverbeszerzés tervezésekor a rendelkezésre álló költségkereten belül a legjobb megoldást kereső FSZH figyelme a szervervirtualizáció felé fordult.

A Microsoft Hyper-V alapú virtualizáció legnagyobb előnye, a költségcsökkentés mellett, hogy a magas rendelkezésre állást ez az infrastruktúra alapból biztosítja.
Bodnár Tamás
osztályvezető, Rendszerüzemeltetési Főosztály,
FSZH

A megoldás

Miután egy másik beszerzés kapcsán blade szerverek kerültek az FSZH szervertermébe, ezeken hozzá is láttak a Microsoft virtualizációs megoldásának teszteléséhez, amely akkor még a Microsoft Virtual Server volt.

A rendkívül kedvező teszteredmények alapján tervezték meg a virtualizációs projekttel összefüggő hardverbeszerzést, végezték el a leendő blade rendszerek méretezését, és számba vették a virtualizálásra kerülő alkalmazásokat. Az FSZH ugyanis arra a megállapításra jutott, hogy a rack szekrénybe szerelt, különálló szerverekhez képest a blade kiszolgálók, megfelelő méretezés esetén, gazdaságosabb megoldást kínálnak a virtualizációhoz – mind a bekerülési értéket, mind az üzemeltetési költséget tekintve. Egységes, központi felügyeletük szintén egyszerűbbnek és költséghatékonyabbnak bizonyult, mint a rackbe szerelt szervereké, amelyek esetében ennek kialakítása további licencköltséget jelentett volna.

– A Microsoft jóvoltából ezt követően már a fejlesztés korai béta szakaszában tesztelhettük a Windows Server 2008 operációs rendszert és a Hyper-V virtualizációs megoldást, amely még a korábbi tesztjeinknél is jobb eredményeket mutatott fel – emelte ki Bodnár Tamás. – A Microsoft Hyper-V segítségével 30-40 százalékkal javíthattuk a hardvererőforrások hasznosítását az alkalmazások megfelelő elkülönítése és a kívánt teljesítményszint megtartása mellett.

A szervervirtualizációs projekt előkészítésének korai szakaszában az FSZH a VMware megoldásával is próbálkozott, azt azonban a korlátozott beszerzési kerettel gazdálkodó intézmény licencköltség szempontjából nem találta olyan kedvezőnek, mint a Microsoft Hyper-V megoldását. Az is fontos tényező volt, hogy a Hyper-V használatához csupán minimális mértékben kellett bővíteni az intézmény informatikusainak ismereteit, akik értékes tudással és tapasztalattal rendelkeznek a Microsoft technológiák alkalmazása és üzemeltetése terén.

A Microsoft Hyper-V alapú virtualizáció legnagyobb előnye, a költségcsökkentés mellett, hogy a magas rendelkezésre állást ez az infrastruktúra alapból biztosítja.
Bodnár Tamás
osztályvezető, Rendszerüzemeltetési Főosztály,
FSZH

Eredmények és tapasztalatok

A Windows Server 2008 és a Hyper-V számos olyan újítást hozott, amely lényegesen könnyebbé tette az FSZH szerverkörnyezetének felügyeletét, és a biztonság terén is előrelépést jelentett. Ilyen például a szerver oldali operációs rendszer szerepkör alapú telepítése. A Windows Server 2008 Core Edition telepítésével az intézmény nagyon sok, korábban külön, teljes értékű szerveren futó funkciót valósíthatott meg rendkívül erőforrás-kímélő módon. A 64 bites verzió pedig lehetővé tette az áttérést erre a platformra, amelyre az FSZH fejlesztői már egy ideje felkészítették alkalmazásaikat.

– A Microsoft Hyper-V alapú virtualizáció legnagyobb előnye, a költségcsökkentés mellett, hogy a magas rendelkezésre állást ez az infrastruktúra alapból biztosítja – hangsúlyozta az osztályvezető. – Korábban az üzemeltetéshez rendelkezésre álló pénzügyi és egyéb erőforrások korlátai esetenként megnehezítették, hogy eleget tegyünk az SLA-knak. Ez a virtualizációt követően semmilyen nehézséget nem jelent. A magas rendelkezésre álláshoz immár nem kell megkettőznünk rendszereinket, ami azelőtt a szükséges hardverredundancia biztosítása miatt komoly többletköltséget jelentett. Maga a blade környezet alkot clustert, amelyen tervezett vagy meghibásodásból eredő leállás esetén a Hyper-V megoldás átmozgatja a virtuális szervereket a szerverfürt egy másik hardvergépére. A virtualizáció harmadik nagy előnye a rugalmas méretezhetőség. Az üzleti igények változásával egyszerűen és gyorsan létrehozhatunk új virtuális szervereket egy-egy alkalmazáshoz, amelyeken elosztható a terhelés. Korábban egy új szerver üzembe állítása a szükséges közbeszerzési eljárás miatt akár két hónapba is beletelt, míg ma 15 perc leforgása alatt új virtuális szervert tudunk állítani a felhasználói igények szolgálatába.

A virtuális környezet felügyeletére az FSZH a Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 megoldását használja, amely diagnosztikai eszközeivel folyamatos és teljes körű rálátást ad a virtuális szerverek állapotára és a hardvererőforrások kihasználására, ugyanakkor az újabb alkalmazások virtualizálását is rendkívül gördülékeny, kevés emberi beavatkozást igénylő folyamattá teszi.

A Microsoft alapú infrastruktúra felügyeletére az intézmény nemrégiben bevezette a Microsoft System Center Operations Manager 2007 megoldást is. Ezekkel az eszközökkel a folyamatos rendlekezésre állású rendszerek karbantartása is elvégezhető munkaidőben. Többé nincs szükség túlórázásra, így csökkentek az ezzel kapcsolatban felmerülő bérköltségek is.

Az FSZH azt tervezi, hogy kiszolgálóit 2011-re a mostaninál lényegesen kisebb szerverterembe költözteti, amit a virtualizált szerverkörnyezet immár lehetővé tesz. A jelenlegi gépterem fizikai adottságai ugyanis nem felelnek meg mindenben a korszerű követelményeknek, és ennek következtében az újonnan bekerülő, folyamatos rendelkezésre állást megkövetelő alkalmazásokkal összefüggő SLA-k tartása egyre költségesebb. Az új szerverterem a 20-30 százalékkal kisebb alapterületből adódó megtakarítás mellett adatközpont színvonalú szolgáltatásaival is hozzájárul majd az üzemeltetési költségek racionalizálásához.

Összességében az FSZH virtualizációs projektje eddig több mint 40 alkalmazást érintett - jelenleg a tesztkörnyezettel együtt 65 virtuális szerver fut a hardverkiszolgálókon. Kettő darab HP 680-as blade szerver szolgálja ki a virtuális környezetet, szerverenként négy darab, négymagos processzorral és 64 gigabájt memóriával, a tesztkörnyezet pedig egy további blade szerveren fut. Az első éles virtuális szerverek 2008-ban indultak, és a Microsoft Consulting Services szakmai közreműködésével megvalósított projekt jelentős része 2009-ben zárult.

– Ez irányú fejlesztéseink azonban ezzel nem értek véget – mutatott rá Bodnár Tamás. – Az elért eredmények alapján intézményünk olyan IT stratégiai döntést hozott, amely szerint a jövőbeni bevezetéseket már eleve Microsoft Hyper-V és blade szerver infrastruktúrán valósítja meg. Időközben megjelent a Windows Server 2008 R2 és a Live Migration technológia, amely immár az FSZH folyamatos rendelkezésre állást megkövetelő alkalmazásainak virtualizálását is lehetővé teszi. Virtualizált alkalmazásaink száma így folyamatosan nő, ezért már egy további blade szerver beszerzésére is készülünk. Ehhez a Windows Server 2008 Datacenter Edition-re fogunk váltani, amely korlátlan számú virtuális gép létrehozását teszi lehetővé. Ez további költségcsökkenést eredményez, így a teljes beruházás várhatóan két éven belül meg fog térülni.

– A jövőbeni bevezetéseket már eleve Microsoft Hyper-V és blade szerver infrastruktúrán valósítjuk meg. Ehhez a Windows Server 2008 Datacenter Edition-re fogunk váltani, amely korlátlan számú virtuális gép létrehozását teszi lehetővé. Ez további költségcsökkenést eredményez, így a teljes beruházás várhatóan két éven belül meg fog térülni.

Megoldás áttekintése

Ügyfélprofil

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a Magyar Köztársaság kormánya által alapított költségvetési szerv, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium háttérintézménye, amely hét regionális munkaügyi központtal együtt alkotja az Állami Foglalkoztatási Szolgálatot, és az országszerte 190 kirendeltséggel rendelkező, összesen 4500 köztisztviselőt foglalkoztató szervezet módszertani központjaként a szakmai munka és az informatikai fejlesztések irányítását végzi.

Az üzleti helyzet

A dedikált kiszolgálók száma meghaladta a háromszázat, a meglévő szerverterem fizikai befogadóképessége, hűtési és energiaellátási kapacitása határához ért. Az üzemeltetés jelentős költségtényezővé vált, miközben a kisebb alkalmazásokat kiszolgáló szerverek alacsony erőforrás-kihasználtság mellett működtek. Ez az infrastruktúra ráadásul merevnek bizonyult, lassú volt az új igények kiszolgálása.

Megoldás

A Microsoft Windows Server 2008 és a Hyper-V megjelenésével az FSZH clusterbe kötött blade szervereken virtualizálta több mint 40 alkalmazását, és ez a szám folyamatosan nő. A Live Migration megoldásnak köszönhetően a virtualizáció a folyamatos rendelkezésre állású rendszerekre is kiterjed. Az öt kilences rendelkezésre állás a SCVMM 2008 segítségével könnyebben és költséghatékonyan biztosítható.

Előnyök
  • 30-40 százalékkal jobb hardvererőforrás-kihasználás
  • 20-30 százalékkal kisebb helyigény
  • Energiafogyasztás költségeinek csökkenése
  • Hardverbeszerzés költségeinek csökkenése
  • A virtualizáció a clusterbe kötött blade szervereken automatikusan folyamatos rendelkezésre állást biztosít
  • Új szerver üzembe állításának ideje 2 hónapról 15 percre csökkent
  • Versenytársnál kedvezőbb licenckonstrukció
Szoftverek és szolgáltatások
Iparági szektor
Ország/Régió

Magyarország

Tanácsadó és bevezető partner