Időpont: 2008.03.26.

Microsoft Magyarország

Start-cél győzelem

A NetAcademia képezte ki a Microsoft leendő tanácsadóit

A Microsoft Magyarország tanácsadói üzletágának dinamikus növekedése, valamint a képzett informatikusok munkaerőpiacon tapasztalható hiánya hívta életre a Start@Microsoft elnevezésű utánpótlás programot, melynek résztvevői 5 hónap alatt szerezhették meg az informatikai konzulensi pályán való elinduláshoz szükséges ismereteket. A teljesen a megbízó igényeire szabott informatikai oktatási program részleteiről Keresztély Viktória, a Microsoft Magyarország senior consulting project managere beszélt.

A Microsoftnál külön oktatási részleg nincs, ezért a feladatot mindenképpen szakértő partnerre akartuk bízni.
Keresztély Viktória
senior consulting project manager,
Microsoft Magyarország

A háttér

A Microsoft Magyarország tanácsadói üzletágának dinamikus növekedését bizonyára elégedetten nyugtázta a redmondi központ. Ehhez képest – úgy tudjuk – mégis gondterhelten vágtak neki a 2007-es évnek.

Az üzletág az elmúlt 2 évben dinamikusan nőtt, és hasonló bővülés prognosztizálható az elkövetkezendő években. Ügyfeleink körében egyre nagyobb a szolgáltatásaink iránti igény, ami megköveteli a konzulens csapat létszámának intenzív növelését is. Habár a munkaerőpiacon folyamatosan kerestük a megfelelő szakembereket, a bővítés mégsem folyt olyan ütemben, mint ahogy azt az üzletági növekedése megkívánta volna. Egyszerűen azt tapasztaltuk, hogy a munkaerőpiacon hiány mutatkozik a magasan képzett, ugyanakkor több éves jártassággal rendelkező informatikusokból. Úgy tűnik, hogy Magyarország sokkal több szakembernek tudna munkát adni.

Ekkor döntöttek úgy, hogy változtatva a korábbi metóduson inkább a frissdiplomások közül merítenek?

Igen, és a döntést azonnal tettek is követték. Kiírtunk egy pályázatot Start@Microsoft néven, melynek nem titkolt szándéka volt, hogy a tehetséges, elhivatott, és a tanácsadó szakma iránt fogékony pályakezdő, vagy maximum 1-2 éves tapasztalattal rendelkező fiatal informatikusokat, villamosmérnököket csábítsunk a céghez. A pályázati anyagban igen komoly feltételeket szabtunk, előrevetítve egy feszített tempójú, 5 hónaposra tervezett, 100 százalékos figyelmet igénylő képzésben való részvétel lehetőségét. A felhívások eredményeként közel 120-an jelentkeztek. Közülük választottuk ki azt a 14 ifjú tehetséget, akikkel elkezdtük a Start@Microsoft programot.

Hogyan épült fel a képzési program, és milyen kiválasztási procedúra mentén tették le voksukat a NetAcademia Oktatóközpont mellett? Egyáltalán evidens volt-e, hogy az oktatást „külsős” végezze?

A Microsoftnál vannak mentori programok, de külön oktatási részleg – ráadásul olyan, amely képes lenne egy ilyen nagy volumenű képzés lebonyolítására – nincs, ezért a feladatot mindenképpen szakértő partnerre akartuk bízni. E tekintetben tehát szilárd volt az elhatározás, és az oktatás felépítéséről is voltak elképzeléseink. Alapvetően két területen akartuk képezni a hallgatókat. Egyrészt a tanácsadó munka során fontos személyes tulajdonságok – például a kommunikációs készség – fejlesztése volt a célunk. Ehhez kerestünk és találtunk partnert, a Szinergiát, és vettük igénybe szaktudásukat. Ezzel párhuzamosan pedig megkezdtük annak az informatikai oktatócégnek a kiválasztását is, mely kellő tapasztalattal, informatikai szaktudással és erőforrással rendelkezik ahhoz, hogy az öthónapos START program keretében 4 hónapon át gyakorlatilag minden nap újat és hasznosat tudjon mondani a program résztvevőinek, vagyis leendő kollégáinknak. Mivel viszonylag kevés időnk volt megfelelő oktatócég kiválasztására, ezért úgy döntöttünk, hogy előzetesen megszűrjük a potenciális jelölteket, és ezt követően maximum három lehetséges informatikai képzési központtal kezdjük meg a tárgyalást, és kérünk részletes ajánlatot. Elindult hát az információgyűjtés. A korábbi tapasztalatok, valamint Microsoft partnereink ajánlásai alapján végül két cég maradt fenn a rostán, tőlük kértünk részletes, a „problémánkra” megfelelő megoldást kínáló ajánlatot. Teljesen egyedi, testreszabott oktatásra volt szükségünk, így egy olyan oktatócég iránti igény körvonalazódott, mely nagyon kooperatív és nyitott. Már az ajánlatkészítés szakaszában is jól látszott a NetAcademia rugalmassága és együttmuködésre való törekvése, valamint az, hogy maximálisan meg szeretnének felelni az igényeinknek. Nagyon megnyerő volt az a szakmai tartalom, amit végül kidolgoztak számunkra.

Ezek szerint egyértelmű volt a döntés? Nem voltak kétségeik?

Egyértelmű volt, bár személyes tapasztalatok hiányában egy végső próbát azért tettünk. A NetAcademia szakértelméről meg voltunk győződve, ugyanakkor kíváncsiak voltunk arra, hogy képesek lesznek-e a tudást hatékonyan, érthető formában átadni. Így behívtuk a NetAcademia oktatóit és sokat látott tanácsadóink megkérték őket, hogy magyarázzanak el néhány informatikai témakört. Egy-két óra után végül örömmel nyugtáztuk az oktatók rátermettségét.

Beszéljünk a konkrét képzési modellről! Hogyan épült fel a program és milyen megoldást találtak az oktatás gyakorlatiassá tételére?

Az eredeti elképzelés szerint az informatikai rendszerek üzemeltetése és fejlesztése kapcsán egyaránt szélesíteni szerettük volna a hallgatók látókörét, tehát nem akartuk a résztvevőket alapismereteik vagy beállítottságaik alapján specializálni. Ennek megfelelően a NetAcademia kidolgozott egy igen részletes, a két fő informatikai területre koncentráló tematikát. Az infrastrukturális szakaszban a hálózatok, operációs rendszerek, adatbázisok tervezésén és üzemeltetésén volt a hangsúly, a fejlesztői képzések keretében pedig az alapoktól kiindulva a Microsoft fejlesztői technológiáinak megismertetése volt a cél. A hallgatók számára ezen kívül biztosítottuk a nemzetközileg elfogadott MCP (Microsoft Certified Professional) vizsgák megszerzésének lehetőségét is. Meghatározó volt ugyanakkor, hogy az oktatás gyakorlati tapasztalatok terén is sokat nyújtson. A NetAcademia által biztosított informatikai képzések számítógép mellett, mintapéldák mentén zajlanak, de azt szerettük volna, hogy az elhangzottak még hatékonyabban támogassák a hallgatók szaktudásának fejlesztését, elmélyítését. Ehhez kapcsolódóan ugyancsak cél volt, hogy az informatikai tanácsadás során elengedhetetlen csapatmunkára is megfelelő hangsúly kerüljön. A NetAcademiával és Szinergiával történő közös gondolkodás eredményeként kiírtunk egy projektfeladatot, ahol a való életben előforduló informatikai problémákat igyekeztük szimulálni, és ezzel a hallgatókat a megszerzett tudás gyakorlati hasznosítására késztetni.

Ez volt a „HegeMoney”, egy képzelt bank, mely keretet ad a tanfolyamsorozatnak...

Igen, a HegeMoney egy képzeletbeli internetbank, mely a magyarországi piacra szeretne minimális fiókszám megnyitása mellett belépni. A történetet a NetAcademia oktatóival nagyon részletesen felépítettük, nem feledkezve meg az ügyféligények definiálásáról sem. Az informatikai infrastruktúra gyakorlatilag teljesen az alapoktól épült fel, elsőként a hálózati modellt kellett megtervezniük a résztvevőknek. Aztán következett az üzleti folyamatokhoz tartozó adatbázisok létrehozása, valamint a HegeMoney dolgozói és ügyfelei által használt alkalmazások kifejlesztése. A Microsoft tanácsadói üzletágának szakértői, többek közt jómagam voltunk a „megbízók”, vagyis mi játszottuk el az ügyfél szerepét. Itt is igyekeztünk olyan szituációt teremteni, mint a való életben: a megbízó szeretne valahová eljutni, az informatikai tanácsadónak pedig az üzleti igényt le kell fordítania az informatika nyelvére és segítenie az elképzelések konkrét igényekké formálását. A teljes képzésbe a banki projekt úgy épült be, hogy egy-egy nagyobb témablokk után a hallgatók a tanultakat a HegeMoney-nál használhatták fel.

Mennyire vált be a koncepció, kellett-e bármit menet közben módosítani?

A szimulált részfeladatokon keresztül történő oktatási modell nagyon hasznosnak bizonyult. A hallgatók rendkívül pozitív visszajelzést adtak a feladatról és a NetAcademia oktatóiról is, akik a megingathatatlan szakmai tudásuk mellett lelkesedésükkel is folyamatosan motiválták a résztvevőket. Menet közben aztán kiderült, hogy mégis kezelni kell az oktatásban résztvevők eltérő érdeklődését, beállítottságát, hátterét. Volt, aki kevésbé volt gyakorlott a fejlesztésben, és persze az alkalmazásfejlesztés iránt érdeklődőknek az IT-infrastruktúra tervezése és üzemeltetése volt ingoványos terület. Szerencsére erre is sikerült gyors megoldást találni. A NetAcademia abszolút rugalmasan állt az időközben felmerült problémához: a csapatot két részre bontva egy módosított tematikával állt elő.

Az öt hónapos képzés során mérték-e, s ha igen, milyen formában a résztvevők fejlődését?

A NetAcademia saját fejlesztésű online tesztrendszerén keresztül a hallgatók rendszeresen írtak egy-egy nagyobb témakör lezárásaként online teszteket. Ezenkívül lehetőségként felkínáltuk az MCP vizsgák megszerzését is, ami ugyan nem volt kötelező, mégis a 14 hallgató összesen 63 vizsgát tett le sikeresen. Az oktatás eredményességének harmadik fokmérőjeként maga a HegeMoney projekt szolgált, melynek keretében személyesen tapasztalhattuk meg a résztvevők rendkívül gyors fejlődését.

Említette, hogy az informatikai oktatással párhuzamosan személyiségfejlesztő tréningeken is részt vettek a hallgatók. Ennek során elvárták, hogy együttműködjön a két cég?

Természetesen, hiszen 14 ember 4 hónapig tartó képzése már csak a logisztika vonatkozásában is komoly együttműködést kívánt. Voltak persze szakmai kapcsolódási pontok is, különösen a HegeMoney projekt során. A projektszervezés módszertani támogatását a Szinergia, míg az ehhez szükséges muszaki, informatikai tartalmat a NetAcademia biztosította. A két oktatógárda szerencsére nagyon jól együtt tudott dolgozni, és kellő rugalmasságot mutattak a program tervezése és teljes lebonyolítása során.

A képzéssorozat 2007 szeptemberében lezárult. Sikerült elérni a kitűzött célt?

Úgy terveztük, hogy a START program eredményeként első körben 5 fővel bővítjük a csapatot. Ez sikerült is, hiszen a „végzősök” közül öten már Microsoft tanácsadói üzletágában dolgoznak, s úgy tudom, hogy a többiek felvétele is folyamatban van más Microsoft részlegekhez, illetve partnercégeinkhez. Ez a 14 fiatal olyan szakmai muníciót kapott az elmúlt hónapok során, mellyel könnyedén el tud helyezkedni a hazai, de akár a nemzetközi piacon is.

Hogyan értékelné a NetAcademiát, mint informatikai oktatási partnert?

A képzési programot egyértelműen sikerként éltük meg. Abban, hogy ilyen jól sikerült, a NetAcademiának óriási szerepe volt. Az oktatóközpont tanárai rendkívül felkészültek, nem volt olyan keresztkérdés, amely miatt csorba esett volna az oktatói tekintélyükön - még egy ilyen szakmailag elkötelezett, rendkívül gyorsan gondolkodó társaságban sem. Nagyon tetszett a már említett probléma kezelése, amikor kiderült, hogy egy bizonyos idő elteltével a tapasztaltak alapján mégiscsak specializálni kell az oktatást. Azonnal szóltak, hiszen mindez a tanfolyamokon jött elő, és tulajdonképpen javaslat formájában a megoldást is hozták. Egy-két nappal később már a módosított tematika szerint folyt tovább a képzés.

A menedzsment elégedett az eredményekkel? Milyen visszhangja volt a képzésnek „házon belül”?

Sikerült teljesíteni az elvárásokat, elégedettek vagyunk a végeredménnyel. Nemzetközi cég lévén „házon belül” természetesen híre ment a programnak. A környező országokban hasonló nehézségekkel küzdenek a helyi képviseletek erőforrás területén, ezért komoly volt az érdeklődés részükről. Elképzelhető, hogy jövőre Magyarországon is újra meghirdetjük, attól függően, hogyan alakulnak majd az igényeink, az aktuális munkaerő-állomány és az üzleti szituáció.

Meghatározó volt ugyanakkor, hogy az oktatás gyakorlati tapasztalatok terén is sokat nyújtson.
Keresztély Viktória
senior consulting project manager,
Microsoft Magyarország

Megbízó

Microsoft Magyarország, tanácsadó üzletág

A probléma, a feladat

A konzulens üzletág rendkívül gyors növekedésével párhuzamosan bővíteni kellett volna a tanácsadói csapatot.

Megoldás

Mivel a munkaerőpiacon való keresés nem hozott megfelelő eredményt, ezért a Microsoft megindította a START programot, melyhez megfelelő háttérrel rendelkező informatikai oktatócéget keresett.

Az ajánlatkérés

A leendő Microsoft alkalmazottak képzéséhez olyan informatikai oktatócéget kerestek, mely kellő szakmai tapasztalattal, informatikai szaktudással és erőforrással rendelkezik ahhoz, hogy 4 hónapon át, gyakorlatilag minden nap újat és hasznosat tudjon mondani a program résztvevőinek. A Microsoft két hazai oktatócég számára írt ki pályázatot.

A hallgatók számára ezen kívül biztosítottuk a nemzetközileg elfogadott MCP vizsgák megszerzésének lehetőségét is.
Keresztély Viktória
senior consulting project manager,
Microsoft Magyarország

A partnerkiválasztás

Az alapvető elvárások mellett már az ajánlatadási szakaszban megmutatkozó rugalmassága és együttműködésre való törekvése is a NetAcademia Oktatóközpont mellett szólt. A leendő képzési program szakmai tartalmát, az oktatók szakmai hátterét, a cég erőforrásait és felkészültségét egyaránt figyelembe vevő szempontrendszer alapján a Microsoft választása a NetAcademia Oktatóközpontra esett.

Az oktatás keretében lefedett témakörök

  1. Infrastrukturális képzések
  2. Fejlesztői képzések
  3. HegeMoney projektfeladat

Az oktatás időtartama

4 hónap során 51 oktatási nap, 408 órányi tanfolyam

Előnyök

A Microsoft képzésében résztvevők közül öten már a tanácsadói üzletágban dolgoznak, a többiek felvétele más területekre, illetve partnercégekhez jelenleg is zajlik. A képzési projekt nemzetközi mintaként szolgál a Microsoft belső tudásbázisában. A 14 résztvevő összesen 63 MCP vizsgát szerzett meg.

Ez a 14 fiatal olyan szakmai muníciót kapott az elmúlt hónapok során, mellyel könnyedén el tud helyezkedni
Keresztély Viktória
senior consulting project manager,
Microsoft Magyarország

A résztvevők véleménye a képzésről

„A NetAcademia és Microsoft összeállított egy több hónapos szakmai tanfolyamot, melynek során rengeteget tanultam. A NetAcademia oktatói nagyon színvonalas tréningeket tartottak. Az intenzív tanulás mellett kapcsolatokat és barátokat is szereztünk. Örülök, hogy bekerültem, nagyon jól éreztem magam, a program pedig kitunő alapként szolgált tanácsadóként való boldogulásomhoz.”

Herbel Péter, junior tanácsadó, Microsoft Magyarország

„Remek szakembergárda végezte képzésünket, a NetAcademia felkészült oktatói alapos és jól használható tudást adták át számunkra. Emellett örülök, hogy a csoport tagjai is jól kijöttek egymással, alig néhány hét alatt összetartó társasággá alakultunk!”

Varga Zoltán, junior tanácsadó, Microsoft Magyarország

„Elismerésem a szervezőknek, fantasztikus munkát végeztek. Nagyon élveztem minden pillanatát, bűntudatot éreztem volna, ha egy percet is elmulasztok.”

Csíki Márton, junior tanácsadó, Microsoft Magyarország

„A program remek lehetőség volt arra, hogy felkészüljünk a ’való élet’ kihívásaira. Jó csapat jött össze, kiváló és nyitott oktatóink voltak, és amennyire az időnk és energiánk engedte, igyekeztünk a lehető legtöbb tudást felszedni. A mindennapi munka során értékelem csak igazán, mennyi mindent kaptunk a programtól!”

Kocsis Attila, junior tanácsadó, Microsoft Magyarország

„Minden adott volt ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki magunkból: kitunő oktatók; hatalmas, ugyanakkor nagyon érdekes tananyag. A projektmunka során pedig rengeteg hasznos tapasztalatot szereztünk. Nagyon jó dolog, hogy a szakmai tudás mellett új barátságokkal és ismeretségekkel is gazdagodtunk!”

Porcs-Makkay Ákos, junior tanácsadó, Microsoft Magyarország

Megoldás áttekintése

Ügyfélprofil

A Microsoft a személyi számítógépekre írt szoftverek legnagyobb gyártója a világon. Széles termékválasztéka az operációs rendszerektől és alkalmazásoktól kezdve az összetett hálózati szoftverekig, üzleti szoftverekig és internetes technológiákig terjed. A céget William H. Gates és Paul G. Allen alapította 1975-ben. Mára a világ több mint 90 országában van jelen, dolgozóinak száma pedig meghaladja az 57 000 főt.

A Microsoft Magyarország 1993-ban alakult, mindössze 2 fővel. Dolgozóinak létszáma jelenleg megközelíti a 150 főt. A Microsoft Magyarország 2003-ban és 2006-ban elnyerte a „Legjobb Munkahely” címet.

Oktatási terület

Fejlesztői és üzemeltetési témakörök

Iparági szektor
Ország/Régió

Magyarország

Tanácsadó és bevezető partner
Ügyfélprofil

A NetAcademia Oktatóközpont Kft. 1999 óta tart magas szintu, egyedi informatikai tanfolyamokat abból a célból, hogy hallgatóik megismerjék a nagyvállalati informatikai rendszerek költséghatékony és megbízható tervezését, bevezetését, üzemeltetését és fejlesztését.

A Microsoft Oktatási Megoldások kategóriában Microsoft Gold Certified Partner cím birtokosaként, és Virtual University Enterprises-ként (VUE) a NetAcademia lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők helyben szerezhessék meg nemzetközi érvényu képesítéseket. A tanfolyamok oktatói az összes lehetséges Microsoft minősítéssel így MCSA, MCSE, MCAD, MCSD, MCDBA, MCT, és MVP képesítéssel rendelkeznek. Az utóbbi címe - melyet a Microsoft ítél oda a kiemelkedő szakmai tudás elismerésként - hazánkban mindössze 22 szakember viselheti.

A NetAcademia 2007-ben indította el Microsoft Office 2003 és 2007 tanfolyamait, melyeket egyéni hallgatóknak és vállalati ügyfeleknek is kínál.