Időpont: 2008.10.09.

MKB Bank Zrt.

Egységes termékinformáció-kezelés az MKB Banknál

A magyar bankpiac meghatározó univerzális pénzintézete Microsoft SQL 2005 platformon alakította ki termékinformációs adatbázisát

Az ügyfélelégedettség további növelése és a működési kockázat csökkentése érdekében az MKB Bank egységesíteni kívánta a termékinformációk kezelését. A Pénzintézet tevékenységét összetett informatikai infrastruktúra támogatja, és ebben a környezetben az alkalmazottaknak a termékekre vonatkozó információkat több alkalmazásban is kezelniük kell. Az ebből eredő adatredundanciát és inkonzisztenciát a Bank a Microsoft SQL Server platformján kialakított termékinformációs adatbázissal (továbbiakban: TIA), és az adatok felvitelére szolgáló InfoPath űrlapokkal jelentős mértékben csökkentette. A projekt a folyamatok szabványosítására is alkalmat adott, megteremtetve a további integráció és automatizálás alapjait az MKB Banknál.

A termékinformációk egységes kezelését megvalósító TIA egyik legnagyobb előnye, hogy bevezetésével nőtt az adatkonzisztencia, folyamataink strukturáltabbá váltak, és fejlettebb támogatást kap a belső értékesítés, azaz csökkenteni tudtuk a működési kockázatot.
Don Miklós
bankfejlesztésért felelős ügyvezető igazgató,
MKB Bank Zrt.

Az ügyfél

Az MKB Bank Zrt. a magyar bankpiac egyik meghatározó, univerzális pénzintézete. A termékválaszték teljessége, a szolgáltatások színvonala, valamint az ügyfélkapcsolatok intenzitása tekintetében vezető szerepet tölt be valamennyi ügyfélszegmensben.

A Pénzintézet hagyományosan erős piaci pozícióval rendelkezik a nagyvállalati és intézményi üzletágban, valamint projekt-finanszírozásban. Ezzel párhuzamosan számottevően erősíti jelenlétét a lakossági, kis- és középvállalati szegmensben, továbbá a pénz- és tőkepiaci szolgáltatások területén.

Az MKB Bank hídfőállás-szerepet tölt be fő tulajdonosa, a müncheni központú BayernLB Csoport meghatározott országokra kiterjedő közép-kelet-európai stratégiájának megvalósításában. Ennek keretében a bulgáriai MKB Unionbank és a romániai MKB Romexterra Bank tulajdonosi teendőit is ellátja. Jegyzet tőkéje 13.567 millió forint.

A probléma, a feladat

A hitelintézetek számára jelentős kihívás a termékek értékesítéséhez szükséges információk kezelése. Ezt a feladatot különösen megnehezíti az egységes terméknyilvántartás hiánya. Az egyes banki termékek adatai ugyanis a különböző rendszerekben általában eltérő megközelítésben és adattartalommal érhetők el. Egy új termék bevezetése vagy egy már létező módosítása ráadásul számos további teendőt generál. Ilyenkor ugyanis új termékleírást, szerződésmintákat, oktatási anyagokat és ügyfél-tájékoztatót kell készíteni, és módosítani a kondíciók listáját. Ezeket a változásokat azután minden releváns dokumentumon át kell vezetni, majd ismételten közzétenni.

– Tevékenységünket összetett informatikai infrastruktúra támogatja, és ügyfeleink teljes körű kiszolgálása érdekében a termékeinkre vonatkozó információkat is több alkalmazásban kell kezelnünk – mondta Don Miklós, az MKB Bank Zrt. bankfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója. – A területen meglévő manualitásból adódó adatredundanciát és esetleges inkonzisztenciát azonban csökkenteni kívántuk. A termékinformációk gyorsabb és következetesebb kezelésével ugyanis tovább növelhetjük ügyfeleink elégedettségét, egyúttal csökkenthetjük az operációs kockázatot, és nagyobb támogatást adhatunk az akvizíciós döntések előkészítéséhez is.

A Microsoft módszertana ugyan eltér attól a megközelítéstől, amit az MKB Bank házon belüli fejlesztéseiben alkalmaz, de a két munkamódszer zökkenőmentesen illeszkedett egymáshoz, és eredményesen segítette a projektcsapat munkáját.
Bonifert Ferenc
főosztályvezető-helyettes,
MKB Bank Zrt.

Megoldás

Ekkor az MKB Bank a Microsofthoz fordult tanácsért. A választás kézenfekvő volt, mert – ahogyan Don Miklós fogalmazott – a Microsoft csapata már számos bevezetést valósított meg sikerrel a Pénzintézetnél, mind infrastruktúra, mind alkalmazásfejlesztés terén, így az együttműködés már hagyományokra épült.

– A Microsoft emellett rendelkezik azzal a technológiával is, amely az általunk igényelt, rugalmas rendszerépítést lehetővé teszi – mutatott rá a fejlesztési igazgató. – Nem sablonproblémára kerestünk megoldást, hanem olyan rendszerre volt szükségünk, amely hatékonyan támogatja automatizálni kívánt működési modellünket.

A Microsoft Consulting Services szakemberei a Microsoft SQL Server 2005 platformon kialakított termékinformációs adatbázist (TIA-t) javasolták megoldásként. A megvalósításban részt vevő MCS-partnerek közül az Info-Frame Solutions Kft.-re hárult a legnagyobb szerep. A fejlesztők mellett az üzleti konzultációt is ez a cég adta a projektcsapatba, ezzel biztosítva a bank üzleti felhasználói és a fejlesztő informatikusok közötti eredményes kommunikációt.

– A kidolgozott megoldás hatékony és következetes információkezelést tesz lehetővé az MKB Bank számára – mondta Bertalan Brigitta, az Info-Frame vezető tanácsadója. – A TIA egyediségét az adja, hogy nem szab egységes követelményeket az összes termék leírásához. A termékfelelősök tág keretek között, kötelező és választható paraméterek szerint maguk határozhatják meg, hogy a rendszerben milyen információkat kívánnak felvinni és karbantartani, mégis minden termék összetett szempontok szerint, nagy hatékonysággal kereshető. Ezt az üzleti oldal számára könnyű kezelhetőséget az informatikusok által készített űrlapok biztosítják, amelyek tartalmazzák a termékek paraméterezéséhez szükséges sémákat.

A megoldáshoz választott Microsoft technológiák a fejlesztők hatékony munkavégzését és az elkészült alkalmazás felhasználóbarát kezelését egyaránt biztosítják.

– A TIA kifejlesztésére a .Net fejlesztési platformja, a Microsoft SQL Server 2005 adatbázis-kezelője és az Office Rendszer részét képező InfoPath minden tekintetben megfelelt – mondta Eszterhás Illés, a Microsoft Magyarország fejlesztésvezetője. – Az InfoPath segítségével a felhasználók könnyen felvihetik mind az állandó, mind a dinamikus termékparamétereket, amelyek így megfelelő formázást kapnak és hatékonyan kereshetők az alkalmazásban. A .NET környezet és a Windows Communication Foundation, a Visual Studio Team System, valamint az SQL Server 2005 a széles körben ismert programnyelv mellett olyan környezetet biztosít, amelyben a szerepkörök és a felelősségek is jól definiáltak. Mindez rendkívüli mértékben segíti a fejlesztők munkáját.

A termékekhez fűződő dokumentumok előállítására az MKB Bank a Dialogue alkalmazást használja céleszközként, amelyben template-ek segítik az egyedi termékleírások, szabályzatok és adatlapok nagy számban történő előállítását. Miután a TIA InfoPath űrlapjain a kiemelt felhasználók megadták, hogy milyen paraméterekkel írható le egy termék – pl. egy folyószámla-hitel –, és a termékfejlesztők az űrlap kitöltésével, a konkrét kondíciók megadásával elkészítették a terméket, az alkalmazás a Dialogue-hoz fordul, amely a megadott módon leírt termékhez elkészíti a dokumentációt. Ezek a dokumentumok azután a Bank SharePoint Server-alapú vállalati portálján, illetve az ügyfelek számára a Pénzintézet honlapján kerülnek közzétételre.

– Az adatbázis így egyfajta adatpiacként működik – mondta Renfer Péter, a Microsoft Magyarország MKB Bankért felelős services executive-je. – Nem csupán dokumentumok elkészítésére vagy megszemélyesítésére, hanem az adatok automatikus lekérésére és felhasználására is lehetőséget ad a megfelelő interfészeken keresztül. Az MKB Bank két front rendszere már használja a TIA adatszolgáltatását, ezáltal biztosítva a termékadatok automatikus felhasználását az üzleti folyamatokban.

A TIA pontosan azt teljesíti, amit vártunk tőle. A termékadatok az automatizmusoknak köszönhetően öröklődnek a dokumentumokban. A kevesebb kézi adatbevitelnek köszönhetően könnyebb és kényelmesebb a munka ezzel a rendszerrel, amely egyúttal nagyobb adatkonzisztenciát biztosít.
Kovács Emese
osztályvezető,
MKB Bank Zrt.

Eredmények és tapasztalatok

A projekt megvalósítása a Microsoft Solutions Framework és a Project Management Institute módszertana szerint zajlott. Ezek jól definiált folyamatként határozzák meg a munkát, amely a koncepcióalkotás, tervezés, implementáció és bevezetés szakaszából épült fel.

– Az MKB Bank nagyon jelentős és aktív szerepet vállalt az igények megfogalmazásában, amelyek alapján közösen alkottunk képet a leendő megoldásról – mondta Vereczkei Brigitta, a Microsoft Magyarország projektvezetője. – Ezt a tervezés szakasza követte, amelynek során azt is meghatároztuk, hogy a megoldást milyen technológiákkal, milyen ütemezés mentén, milyen határidőre lehet megvalósítani, figyelembe véve a banki termékfejlesztők további aktív részvételét is. Mellettük a Bank kiemelt szakértője, Kovács Emese is napi szinten részt vett a projektcsapat munkájában, ezzel biztosítva, hogy olyan megoldás szülessen, amelyet a Pénzintézet valóban hatékonyan tud majd használni.

A tervek elfogadását követően a TIA fejlesztése mintegy három hónap alatt lezajlott. Az elkészült kód minőségének ellenőrzését követően a bevezetés szakaszában a Bank már a felhasználói felületen keresztül tesztelte az alkalmazást. Ekkor készültek el a felhasználói kézikönyvek és ezzel párhuzamosan folyt a felhasználók oktatása is.

– A projekt szponzoraként azt mondhatom, hogy a Microsoft és alvállalkozó partnerei, valamint az MKB Bank részvételével olyan egységes projektcsapat jött létre, amelyben mindenki pontosan meghatározott szerepkörben dolgozhatott – értékelte az együttműködést Don Miklós. – Ehhez megtaláltuk a közös nyelvet is, így semmilyen körülmény nem hátráltatta a munkát. A kiváló együttműködésnek köszönhetően a tesztelés mind adatmigráció, mind üzletmenet-folytonosság, mind teljesítmény tekintetében kiemelkedően jó eredménnyel zárult. Az éles üzemet teljesen felkészülten kezdtük meg, mindent a tervek, az ütemezés szerint, így a TIA éles indítása 2008 áprilisában nagyon sikeres volt.

Bonifert Ferenc, az MKB Bank főosztályvezető-helyettese kiemelte, hogy a Microsoft és az MKB Bank külön módszertant használ a fejlesztéseiben, de a két munkamódszer zökkenőmentesen illeszkedett egymáshoz, és eredményesen segítette a projektcsapat munkáját. Így sem az éles üzemre történő átálláskor, sem azt követően nem érte meglepetés a Bankot.

– Az informatikai projekteknél alkalmazott módszertan szerint haladva üzletileg rendkívül értékes, a piacon egyedülálló megoldást hozhattunk létre – mondta Vereczkei Brigitta. – Mind funkcionalitás, mind minőség tekintetében azt adtuk, amit az ügyfél elvárt, és a projektet határidőre, költségvetésen belül valósítottuk meg.

– A termékinformációk egységes kezelését megvalósító TIA egyik legnagyobb előnye, hogy bevezetésével megteremtettük a központi egységes, strukturált adattárolás lehetőségét – emelte ki Don Miklós. – Ezáltal nőtt az adatkonzisztencia, folyamataink strukturáltabbá váltak, és fejlettebb támogatást kap a belső értékesítés, azaz csökkenteni tudtuk a működési kockázatot. Ugyancsak fontos, hogy ezzel a projekttel a további automatizálás lehetőségét is megteremtettük az MKB Banknál. Nem utolsósorban a következetes és hatékony termékinformáció-kezelés a kampányokkal és akvizíciókkal kapcsolatos döntések előkészítését is hatékonyabban támogatja.

– A TIA pontosan azt teljesíti, amit vártunk tőle – mondta Kovács Emese, az MKB Bank Zrt. osztályvezetője. – A termékadatok az automatizmusoknak köszönhetően öröklődnek a dokumentumokban. A kevesebb kézi adatbevitelnek köszönhetően könnyebb és kényelmesebb a munka ezzel a rendszerrel, amely egyúttal nagyobb adatkonzisztenciát biztosít.

További tervek

A termékinformációs adatbázis jelenleg két fornt rendszerhez, valamint az MKB Bankon belül a legszélesebb körben használt termékszabályzati dokumentumtárhoz kapcsolódik.

– A TIA-val további terveink vannak – mondta Don Miklós. – A rendszert több lépésben teljes termékportfóliónkra kiterjesztjük, ez a munka a már elfogadott ütemezés szerint jelenleg is zajlik. Még nincs róla döntés, de a továbbiakban az intranetes portállal és az árazási rendszerrel is integrációt kívánunk kialakítani, majd akár a központi számlavezető rendszerrel való kapcsolat kialakítását is megvizsgáljuk.

Megoldás áttekintése

Ügyfélprofil

Az MKB Bank Zrt. a magyar bankpiac egyik meghatározó univerzális pénzintézete.

Fő tulajdonosa a müncheni központú BayernLB Csoport. Az MKB Unionbank és a romániai MKB Romexterra Bank tulajdonosi teendőit is ellátja. Jegyzet tőkéje 13,567 millió forint.

Az üzleti helyzet

A banki termékek adatai a különböző rendszerekben általában eltérő megközelítésben és adattartalommal érhetők el. Az MKB Bank csökkenteni kívánta a területen meglévő manualitást, a kézi adatbevitelből eredő redundanciát, következetlenséget és operációs kockázatot.

Megoldás

Az MKB Bank az MCS és beszállító partnerek közreműködésével Microsoft SQL Server platformon egységes termékinformációs adatbázist alakított ki, amelyben a Microsoft Office részét képező InfoPath-ban készült űrlapok automatizálják az adatok felvitelét.

Előnyök
  • Megnövekedett adatkonzisztencia
  • Kisebb a működési kockázat
  • Nagyobb támogatás a döntések előkészítéséhez
  • További automatizálás lehetősége
  • Csökkent a manualitás és az adatredundancia mértéke
Szoftverek és szolgáltatások
Iparági szektor
Ország/Régió

Magyarország

Tanácsadó és bevezető partner