Időpont: 2010.01.19.

Országos Rendőr-főkapitányság - ORFK

Automatizált rendszer közlekedési szabályszegések kezelésére

A különböző jogszabály-változások következményeképpen a Magyar Rendőrségre nagyszámú közlekedési szabályszegési ügy zúdult, komoly terheket róva az ezekben az ügyekben eljáró hatóságok munkatársaira. A hatóságok munkáját támogató, ideiglenesen felépített, emberi erőforrás-igényes belső fejlesztésű rendszer felváltására a Microsoft Szolgáltatási Üzletága a trafficPOINT rendszert vezette be.

A háttér

A 128 éve alakult Magyar Rendőrség az egyik legnagyobb magyarországi intézmény, országos viszonylatban 40 ezer rendőr szolgálja a magyar közbiztonságot és vigyáz a jogszabályok betartatására. A rendőri állomány több mint fele, körülbelül 25 ezer járőr teljesít utcai szolgálatatot és vigyáz a köz és a közlekedés biztonságára.

Az üzleti probléma

A közlekedési morál, a közlekedésben résztvevők szabályszegései az Európai Unió más országaihoz képest is kiemelkedően rossz képet mutatnak. A statisztikák szerint 2007-ben 20 635 személyi sérüléssel járó balesetet regisztrált a rendőrség, a halálos áldozatok száma pedig 1232 volt.

A közúti közlekedési balesetek, különösen a személyi sérüléses, kiemelten a halálos eredménnyel végződő balesetek számának csökkentése érdekében a magyar parlament egy új jogszabályt alkotott. Az új törvény 2008 májusától az objektív felelősség elvét bevezetve, közigazgatási bírság kiszabásával bünteti annak a járműnek az üzemben tartóját, amely járművel kormányrendeletben meghatározott, addig szabálysértési eljárásban elbírált szabályszegést követtek el. A jogsértések rögzítésének technikai feltételeit, a dokumentáló eszközökkel szembeni technikai követelményeket külön miniszteri rendeletben határozták meg. A jogszabály életbe lépése után várható volt, hogy nagymértékben megszaporodnak a dokumentált szabályszegések, a rendőrségnek rövid idő alatt nagy mennyiségű ügyet kell feldolgoznia. Egészen 2009 december végéig a rendőrség 659 376 darab határozatot készített és küldött ki az objektív felelősségének elve alapján elkövetett szabályszegések esetében. A törvény azt is lehetővé tette, hogy külső közreműködők üzleti alapon működtessenek jogsértéseket dokumentáló eszközöket (például sebességmérőket), így az informatikai rendszert a rendőrséggel szerződéses viszonyban álló közreműködőkkel való együttműködésre is fel kellett készíteni.

A törvényt a jogalkotó 2007. december 27-én, a végrehajtása érdekében született kormányrendeletet a Kormány 2007. december 29-én tette közzé, így a rendőrségnek kevés ideje, öt hónapja maradt arra, hogy informatikai rendszerét felkészítse a folyamat támogatására. A szabályszegés észlelésétől egészen a bírság befizetéséig, és így az ügy lezáródásáig tartó folyamatnak csak egy részét sikerült egy belső fejlesztésű, még mindig sok manuális munkát igénylő, Robotzsaru nevű ügyviteli rendszerrel lefedni. A belső fejlesztésű rendszer működtetése biztosította a rendőrségnek és az a bevonni szándékozott fejlesztő cégnek azt az időt, amire a végleges, önálló informatikai rendszer kialakításához volt szükség. Az elképzelés szerint az ügyviteli feladatokat ellátó rendszer mellé modulárisan, külső vállalkozó bevonásával épült volna fel a rendőrség munkáját támogató informatikai megoldás. Az adatkapcsolati rendszer kialakítása során, a Microsofttal közösen végzett munka azonban annyira sikeres lett, hogy az alkalmazás funkcióit kibővítve 2010. február elsejétől az objektív felelősség hatókörébe tartozó közlekedési szabályszegések esetén a belső fejlesztésű Robotzsaru feladatait is átveszi a trafficPOINT rendszer.

A megoldás

A magyar rendőrség munkatársai több külföldi példát - svéd, francia - is megvizsgáltak. Ezekben az esetben többnyire a használt informatikai megoldás és a szabályszegést dokumentáló eszköz (pl. „trafipax”) is egy gyártótól származtak. A magyar jogszabály viszont külső közreműködők bevonását is lehetővé tette, így a rendőrség nem írhatja elő, hogy ez a partner milyen eszközt használjon, ezért a külföldi megoldások nem voltak alkalmazhatóak. Olyan megoldásra volt szükség, mely szabványos átviteli felületen tudja kezelni a különféle külső berendezéseket, vagyis független a használandó eszköztől. A rendőrség informatikai szakemberei a Microsoft Magyarországgal és az Oracle Hungary-val vették fel a kapcsolatot. Mindkét partnerrel párhuzamosan pilot programokat indítottak. A Microsoft volt az a fejlesztő, aki viszonylag rövid idő alatt tudta vállalni annak a rendszernek a felépítését, mely az új jogszabály teremtette feladatokat ellátta - ismerteti Forray István, rendőr alezredes, az ORFK Információtechnológiai és Műszaki Főosztály Fejlesztési Osztályának vezetője. - Már a kezdetekben tapasztalt minőségi támogatás és szakértelem azt vetítette előre, hogy közös munkánk eredményes lesz.

A bevezetendő megoldás elsődleges feladata a külső és belső dokumentáló eszközök minél szélesebb körű támogatása volt. Feladatként szabták meg a rendszer számára, hogy az automatizálja, gyorsítsa, az adatok feldolgozását. A folyamat végén az Országos Főkapitány döntése szerint az új rendszer átveszi a már működő Robotzsaru megoldástól a közigazgatási eljárásokkal kapcsolatos ügyviteli feladatokat.

A trafficPOINT felépítése

A kitűzött feladatoknak megfelelően a trafficPOINT rendszer öt fő modulra épül.

Az első, a közlekedési szabályszegések bizonyítékait fogadó modul, mely egységes, az előírásoknak megfelelő adatszerkezet létrehozását teszi lehetővé, legyen szó automata, vagy hagyományos sebességmérőről vagy PDA eszközről. Ez a modul a beépített képelmező és külső adatlekérő funkcióin keresztül automatikusan teszi határozatképessé a rögzített szabályszegéseket.

A második az első és másodfokú hatóság ügyviteli feladatait támogatja. Az integrált hatósági ügyviteli modul a Robotzsaru feladatait átveve az üggyel kapcsolatos adatok és dokumentumok rugalmas feldolgozását teszi lehetővé.

A harmadik, az integrált hatósági pénzügyi modul használatával automatizáltan követhetik az ügyekkel kapcsolatos befizetéseket és a bírságokkal kapcsolatos analitikus feladatokat is ellátják.

Ezt egészíti ki, az a bírság-végrehajtási portál modul, mely az elmaradt befizetéseket behajtásra a rendőrségtől az adóhatóságokhoz teszi át és felületet biztosít azok státuszának követésére.

Az ötödik, az ügyfélkapcsolati modul, mely lehetővé teszi hogy az elmarasztalt ügyfelek akár személyesen akár az Interneten keresztül is tájékozódhassanak az ügyükről, betekintést kapjanak az aktájukba, illetve a jog által lehetővé tett beadványokkal éljenek. Az elektronikus kormányzati és a közszolgáltatási törvényben foglalt lehetőségeken túl, módjukban áll a bírságokat egy deperszonalizált internet felületen bankkártyával is kiegyenlíteni.

Hogyan történt a rendőrségi munka a régi rendszerben?

A szabályszegések rögzítése a régi rendszerben sok manuális munkát igényelt. Például gyorshajtás esetében másfél-három hét telt el addig, amíg a bírságról szóló első fokú határozatot postázták az állampolgárnak. A gyorshajtás tényének rögzítése után a berendezést műszak végén bevitték az illetékes kapitányságra. Ott a sebességmérőről letöltötték az adatokat. A helyi rendőrkapitányságokról ezután el kellett juttatni a felvételt és a települési napló lapokat a megyei rendőr-főkapitányságon működő elő-feldolgozó csoporthoz, ahol megnézték a felvételeket, ha kellett, kivágták belőle a releváns, 2-5 képkockát, előkészítették ezt a felvétel sorozatot. Ezeket az adatokat rögzítették, megküldték az ügyintézőknek, akik az adatokat feldolgozták ügyviteli rendszerben. Az elő-feldolgozók (országosan 102 fő) minden esetben manuálisan lekérdezték a központi nyilvántartásból az adott gépjármű adatait, hozzácsatolták a képekhez adatként, majd a Robotzsaru rendszerben átadták az ügyirat-feldolgozást végző elsőfokú közigazgatási hatósági alegységeknek. Itt újból ellenőrizték, hogy a felvételek valóban bizonyító erejűek-e. Ha mindent rendben találtak, akkor elkészült az elsőfokú határozat, majd azt postázták az állampolgárnak. Országos szinten összesen 162 főt terhelt le ez a jellegű adminisztráció.

Az álló helyzetben elkövetett jogsértéseket – például tiltott helyen való megállás, várakozás – hagyományos képrögzítő eszközzel fényképezték le. Mivel ez az eszköz körülményesen kezelhető, nem a bizonyító erejű dokumentálására lett kitalálva, a rendőrök nem szívesen használták. Rengeteg papírmunkát is kellett végezniük, az ügyféllel vitába is keveredhettek az eljárás alatt, ezért az ilyen típusú szabályszegések dokumentálása kényelmetlen feladat volt.

Az új megoldás és az elvégzett munka

Az új elképzelés szerint a közeljövőben már az autópályák, forgalmas főutak mellé telepített automata sebességmérők rögzítik a szabályszegéseket, és az adatokat automatikusan szélessávú adathálózaton továbbítják a rendszernek. A tervek szerint az autópályák mellé várhatóan 2010. első negyedévében 31 helyen fixen telepítenek ilyen eszközöket, melyek teljes keresztmetszetükben figyelik az utat. A forgalmasabb főutakon további 200 fixen telepített sebességmérővel találkozhatunk majd, de az új 50 automata mobil eszközzel már 2009. végétől ellenőrzik a gyorshajtókat

Az álló helyzetben elkövetett jogsértéseket a rendőrök speciálisan erre a célra kifejlesztett, Windows Mobile alapú PDA-kkal dokumentálják, melyekből 300 eszköz került a rendőrökhöz. A PDA-k használatával a rendőrök hiteles, bizonyító erejű felvételeket készítenek. A GPS modullal ellátott eszköz rögzíti, hogy mikor és pontosan hol történt az esemény. Az adatok olyan formában tárolódnak, hogy azokat nem lehet manipulálni, kitörölni, módosítani. Mivel szélessávú internetes lefedettség nincs az ország egész területén, ezért a PDA-val rögzített adatokat műszak végén mentik le a központi rendszerbe.

A PDA készülékek és az automata sebességmérő berendezések által rögzített adatok és képi bizonyítékok fogadására egy szabványos web szolgáltatásokra épülő adatfogadó felület készült a készülékeket gyártó vagy forgalmazó cégek szempontjait is figyelembe véve. Az adatfogadó felület lehetővé teszi a rögzített események adatainak automatizált, gyors, biztonságos és ellenőrzött továbbítását a végpontokról a rendőrség központi rendszerébe. Az adatokkal való visszaélés, manipuláció lehetőségének minimalizálása, kizárása alapvető szempont volt már a tervezési fázisban.

A fogadott adatokat egy BizTalk Server által vezérelt, nagy teljesítményű elő-feldolgozó rendszer továbbítja a Dynamics CRM 4.0 alapokon megvalósított ügyviteli modulba. A felvételek alapján ekkor a rendszámot automatikusan felismeri a rendszer, majd a rendszám alapján a nyilvántartásból a rendszer ugyancsak automatikusan lekérdezi a jármű és az üzemben tartó adatait. Az ily módon kiegészített ügyben már automatikusan kiszámítható a jogszabályban meghatározott bírság összege. Az automatizált elő-feldolgozás után az ügy a hatósági ügyintézők elé kerül, akik az adatok ellenőrzése után, minimális manuális munkaráfordítással meghozzák az elsőfokú határozatot. Munkájukat a kényelmes, könnyen kezelhető webböngészős felület és az Office Word 2007 gazdag funkcionalitása is támogatja. Az elkészült határozatokat, csekkeket és egyéb iratokat nagy teljesítményű, automatizált központi háttériroda nyomtatja, borítékolja és látja el vonalkódos tértivevénnyel.

Az adatszolgáltatási, ügyviteli és pénzügyi munkafolyamatok ellenőrzésére, forgalmi, teljesítménymérési és pénzügyi kimutatások, statisztikák készítésére az SQL Server 2008 és a Reporting Services szolgáltatáshalmaza ad megoldást.

A rendszer tartalmaz egy SharePoint Server 2007 alapokon megvalósított külső portál webhelyet is. A portál egyrészt az önkormányzatok, jegyzők számára nyújt együttműködési felületet a be nem fizetett bírságok végrehajtásával kapcsolatosan, másrészt online ügyfélkapcsolatot biztosít.

A rendszer az Országos Rendőr-főkapitányság Budapesten lévő, Teve utcai székházában épült ki. A szerte az országban dolgozó, az eljárásban érintett munkatársaknak távolról biztosítanak hozzáférést. A trafficPOINT rendszer adatfogadó és továbbító modulja 2009 tavasza óta éles adatokkal látja el a régi ügyviteli rendszert. Megkezdődött a végfelhasználói oktatás a tervezett 400 munkatárs részére. Az Országos Rendőrfőkapitány által felügyelt program keretében a trafficPOINT 2010. február 1-én kezdi meg teljes kiépítettségében az egy hónapig tartó próbaüzemét, melyet, továbbra is erős szállítói kontroll alatt tartva, követ az éles üzem.

Előnyök

A jogszabály minden előírásának megfelelő informatikai rendszer nyilvánvaló előnye, hogy az ügyek másfél-három hetes átfutási ideje pár órára csökken. Az elő-feldolgozást végző 102 fős állomány jó része felszabadul a gépies munka alól, a felszabaduló erőforrás más feladatok elvégzésére vezényelhető. A minimális élő munkát igénylő, automatikus ügyirat feldolgozás azt jelenti, hogy csökken azok feldolgozási költsége. A trafficPOINT rendszert a tömeges ügyfeldolgozás újszerű kényszere szülte, ez az első olyan rendszer, amely az egy feldolgozóhoz kötött aktaszemlélettel szakítva feladatcsoportokba szervezett, nagyfokú automatizáltságot biztosító, elektronikus felügyeletet tesz lehetővé.

Az utcán dolgozó rendőrök szívesebben végzik munkájukat, megsokszorozódott az álló helyzetben elkövetett jogsértések dokumentálása - ismerteti Forray István. A tesztelés során kiderült, hogy a rendőrök egy modern, hatékony, eszközzel kényelmesebben tudnak dolgozni, nagyobb területet lefedve. És ha a rendőrök hatékonyabban dolgoznak, akkor vélhetően az állampolgárok jogkövető magatartása is javul, kevesebben fognak szabályt szegni, mert a bírság bekövetkezésének sokkal nagyobb az esélye.

Lehetővé vált az olyan távolról menedzselhető mérőeszközök beszerzése is, melyek akár emberi felügyelet nélkül is képesek a szabályszegések rögzítésére és továbbítására. A rendőrség a keletkező és felszabaduló erőforrásait a közbiztonság javításra, tevékenysége hatékonyságának növelésére fordíthatja.

A jogszabályok életbe lépésétől számított 18 hónap alatt 30 százalékkal csökkent a balesetek száma. A bírságokból származó kormányzati bevétel meghaladja az évi 10 milliárd forintot.

Kevesebb baleset

A jogszabályi változás és a szabályszegések hatékony feldolgozása a baleseti statisztikákban is mutatkozik. A rendszer és az új törvény csak 2008 májusa óta működik, ám az egész évre vetítve csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma a 2007-ben regisztrál 20 635-ről 19 174-re. Ám ami még fontosabb, és amire az 1990-es statisztikai adatgyűjtés óta nincs precedens, a halálos áldozatok száma 1000 fő alá csökkent. 2007-ben még 1232-en haltak meg a magyar utakon, ám 2008-ban csak 996-an. A csökkenés nagy valószínűséggel 2009-ben is folytatódik, a rendelkezésünkre álló, január-október végéig tartó előzetes adatokból kiderül, hogy a halálos áldozatok száma csupán 695 volt. Amint az előre látható volt, a feldolgozandó esetek száma is megnőtt: csupán sebesség túllépésből 578 381 esetet regisztrált a rendőrség. Összesen 2009-ben 659 376 esetben született határozat. Ezt az esetszámot hatékonyan tudták feldolgozni.

A rendszer komplex, sokrétű feladatok megoldására alkalmas, a modern informatika korszakában olyan támogatással és eszközökkel látja el a rendőrséget, mely hatékony ügymenetet, pontos munkát jelent, úgy, hogy mindez kevesebbet vesz igénybe a rendőrségi erőforrásokból. Az ehhez társuló professzionális támogatással a Microsoftnak sikerült egy olyan rendszert kiépítenie, mely iránt nemzetközi érdeklődés mutatkozik.

Összetett rendszert építettünk ki közösen a Microsoft Szolgáltatások Üzletág munkatársaival - ismerteti Forray István rendőr alezredes, az ORFK Információtechnológiai és Műszaki Főosztály Fejlesztési Osztályának vezetője. A jogszabály végrehajtását támogató informatikai megoldás elkészítésének érdekessége, hogy munkánkat, a fejlesztést meghatározták a jogszabályok, de ugyanakkor a fejlesztés menete is módosította, visszahatott a jogszabályokra, hogy aztán a kettő együttesen végleges keretet adjon az út mentén dolgozó rendőr munkájának. A piacon léteznek szabadon, pénzért megvásárolható szoftverek, de velük önmagukban semmire sem jutnánk - folytatja Forray István. A fejlesztést a Microsoft munkatársai határozták meg, akik képesek voltak a folyamatosan változó feladatnak megfelelni, egy kiforratlan, képlékeny helyzetből működő megoldást fabrikálni. A Microsoft szakemberei velünk egy irodában dolgoztak, az informatikai megoldás mellé rugalmasságot, egyedülálló szakértelmet és professzionális tapasztalatot kaptunk tőlük - fejezte be Forray István.