Időpont: 2008.06.17.

Magyar Posta Zrt.

Szabályozott adatintegráció a Magyar Postánál

A Microsoft BizTalk alapú middleware megoldás adatkapcsolatok százait biztosítja a nemzeti postai szolgáltató több mint harminc háttérrendszere között

A Magyar Posta informatikai rendszerei között az adatkommunikációt korábban egyedileg kialakított, pont-pont jellegű integrációk biztosították. Ez olyan környezet kialakulásához vezetett, amelyben mind az üzemeltetés, mind a fejlesztés költséges és nehezen megoldható feladatnak bizonyult. Ezt a problémát az a middleware megoldás orvosolta, amelyet a nemzeti postai szolgáltató a Microsoft Consulting Services támogatásával a BizTalk Server alapjain valósított meg. A projekt eredményeként létrejött szabályozott, szabványos integrációs környezetben a Magyar Posta immár önállóan, alacsonyabb költségek mellett valósíthatja meg fejlesztéseit is.

A köztes adatközvetítő réteg kialakítását igazi sikertörténetként értékeljük. Olyan eszközt és fejlesztési módszertant honosítottunk meg a Magyar Postánál, amely költséghatékony megoldást jelent mind a fejlesztői, mind az üzemeltetői oldal számára. Az alkalmazásaink közötti kommunikációt biztosító újabb interfészek fejlesztési költségeit a korábbi állapothoz képest 78-80 százalékkal csökkentettük.
Kovacsics Miklós
igazgató, Informatikai Szolgáltató Központ,
Magyar Posta Zrt.

A háttér

A Magyar Posta Zrt. a vonatkozó jogszabályok alapján nemzeti postai tevékenységet végez. Az egyetemes postai szolgáltató alapítója a Magyar Köztársaság közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztere. Az 1995. évi XXXIX. törvény rendelkezései alapján a Társaságban a tartós állami üzletrész aránya a jegyzett tőke száz százaléka, a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság gyakorolja. A Magyar Posta Zrt. központja Budapesten található, értékesítésből származó nettó árbevétele 2006-ban 174,52 milliárd forint, adózás előtti eredménye 5,33 milliárd forint volt.

A probléma, a feladat

A Magyar Posta kulcsfontosságú, központi integrált informatikai rendszerei – az SAP vállalatirányítási rendszer és az IPH (Integrált Posta Hálózat) postatechnológiai rendszer – mellett nagyszámú egyedi, célfunkciókat ellátó szoftveralkalmazást is használ. Ezek közé az ügyfeleket, a szervezetet és az informatikai üzemeltetést támogató alkalmazások tartoznak, amilyen például a vállalati ügyféladatbázis, a postafiók-bérlőket, illetve a teljesítmény elszámolást támogató rendszer, a hibabejelentéseket kezelő helpdesk rendszer és az adattárház.

Valamennyi rendszer használhatósága szempontjából kiemelten fontos követelmény a folyamatos adatcsere zavartalansága. Ezt az adatkommunikációt a Magyar Posta korábban az egyes rendszerek között egyedileg kialakított, pont-pont jellegű integrációk révén biztosította. A gyakorlat még a 90-es évek második felében alakult ki, amikor a szervezet működése decentralizált volt, és a területi igazgatóságok önállóan valósították meg informatikai fejlesztéseiket.

A Magyar Posta modernizációját célzó stratégiával összhangban az ezredfordulót követően indult meg az a centralizáció, amelynek részeként a Társaság informatikai szervezete szolgáltató szerepet öltött. A központi üzemeltetés kiépítésével azok a problémák is markáns módon jelentkeztek, amelyek a nehezen áttekinthető és felügyelhető adatkapcsolatok fenntartásából, fejlesztésük nehézségeiből adódtak.

– A Magyar Posta alkalmazásainak száma 2004-re a meghaladta a nyolcszázat, a felhasználóké pedig a húsz ezret, ami üzemeltetés szempontjából egy nagyon bonyolult környezetet eredményezett – idézte fel Kovacsics Miklós, a Magyar Posta Zrt. Informatikai Szolgáltató Központjának igazgatója. – Ekkor döntöttük el, hogy az alkalmazások számát konszolidáció útján csökkenteni fogjuk, és ezzel párhuzamosan egy olyan törzsadatállományt is felépítünk, amely szavatolja, hogy az adatok az egymással kommunikáló rendszerekben mindig konzisztensen és megbízható módon rendelkezésre állnak, és lehetővé teszi a változások hatékony kezelését, az adatok történetének követését, visszakeresését is.

– Egy újabb kulcsalkalmazás, a Facility Management létesítménygazdálkodási rendszer 2005-ben indult bevezetésekor felmerült, jelentős mértékű adatintegrációs fejlesztési igény még inkább előtérbe állította ezt a problémát – fűzte hozzá Tóth Levente, a Magyar Posta projektvezetője. – Vezetőségünk ezért olyan megoldás keresésébe kezdett, amely a már addig is komoly költségekkel járó integrációs feladatok megvalósítását egyszerűbbé, hatékonyabbá és olcsóbbá teszi.

Az optimalizálást a Microsoft BizTalk Server és SQL Server által kínált, egységes platform teszi lehetővé, amelyen adatkapcsolatainkat kezeljük az igények regisztrálásától a fejlesztésen át az üzemeltetésig.
Tóth Levente
projektvezető,
Magyar Posta Zrt.

Megoldás

A megoldás kialakításához a Magyar Posta szakértői független elemző cégek ajánlásait, az iparági gyakorlatot, a piacon kapható és már bevezetett termékeket tanulmányozták. Mindezek alapján egy olyan middleware rendszer kialakításáról hoztak döntést, amely az addigi pont-pont jellegű rendszerkapcsolatokat egy központi adatirányító és -elosztó megoldással váltja ki. A rendszer megvalósítására a Microsoft Magyarország által javasolt technológiák, a BizTalk Server 2006 és az SQL Server felhasználásával, a szoftvercég szakértőinek bevonásával került sor.

– A middleware megoldástól azt vártuk, hogy a rendszereink közötti adatkapcsolatokat egységes platformon valósítsa meg, felügyeletüket ezáltal egyszerűbbé, a jövőbeni fejlesztéseket pedig könnyebbé és költséghatékonyabbá tegye – fejtette ki Tóth Levente. – A Magyar Posta számos rendszere Microsoft alapú, ezért kézenfekvő volt, hogy leendő middleware megoldásunkat a szoftvercég termékeire, a BizTalk Serverre és az SQL Serverre építsük. A két termék egységes adatplatformot kínál, és a Microsoft Consulting Services közreműködésével elkészíthettük azokat a koncepciókat és megoldásokat is ezen a technológiai alapon, amelyek a kívánt, magas szintű rugalmasságot, agilitást adják a rendszereink közötti adatkapcsolatokhoz.

A Magyar Posta nagyrészt Microsoft alapú informatikai környezete mellett a házon belül meglévő fejlesztői és üzemeltetői tudás is szerepet játszott abban, hogy az alkalmazásintegráció kedvezőbb áron valósuljon meg a nagyvállalati környezetben már bevált BizTalk Serverrel. A terméket maga a Társaság is használta egy szűkebb részterületen, így saját tapasztalatok birtokában hozhatta meg a döntést a BizTalk alapú, szervezeti szintű middleware megoldás bevezetéséről.

A projekt megvalósításához a Microsoft Consulting Services erőforrásokat, architekt, projektvezető és fejlesztő szakembereket is biztosított, akik a Posta fejlesztőivel és a munkába bevont alvállalkozókkal együtt dolgozták ki és vezették be a megoldást. Ez a csapat a Middleware és Törzsadattár (TAT) projekt három éve alatt több mint 30 háttérrendszer 300-nál több adatkapcsolatát valósította meg. Ezt a munkát folyamatos technológiai tudásátadás kísérte, és egy olyan munkamódszer kialakítása, amely a middleware megoldás lehetőségei által az újabb integrációs igények kezelését rutinszerűvé teszi.

A Microsoft Consulting Services szakemberi arra összpontosítottak, hogy a legjobb megoldás szülessen, és ez szakmai felkészültségük mellett elhivatottságukról is tanúskodik. Az eddigi egyik legnagyobb BizTalk Server bevezetést valósítottuk meg Magyarországon, és meggyőződésem, hogy ez a megoldás a megvalósítást támogató munkamódszerrel együtt eredménnyel alkalmazható más, hasonló méretű és összetettségű szervezeteknél is.
Kovacsics Miklós
igazgató, Informatikai Szolgáltató Központ,
Magyar Posta Zrt.

Eredmények és tapasztalatok

A BizTalk Server 2006 alapú middleware megoldásnak és az SQL Server alapú TAT rendszernek köszönhetően a Magyar Posta háttérrendszereit összekötő adatintegrációs kapcsolatok átláthatóvá, központilag felügyelhetővé és szabályozottá váltak. A projekt másik jelentős eredményeként egy-egy ilyen kapcsolat megvalósításának fajlagos költsége a korábbiakhoz képest mintegy ötödére mérséklődött. A megoldásnak köszönhetően ugyanis az adatintegráció nagyrészt szoftverfejlesztő szakértő közreműködése nélkül, automatizálás útján, illetve a szervezők által elvégzett paraméterezéssel létrehozható.

– A köztes adatközvetítő réteg kialakítását igazi sikertörténetként értékeljük – emelte ki Kovacsics Miklós. – Olyan eszközt és fejlesztési módszertant honosítottunk meg a Magyar Postánál, amelyről a projekt végén elmondhatjuk, hogy költséghatékony megoldást jelent mind a fejlesztői, mind az üzemeltetői oldal számára. Az alkalmazásaink közötti kommunikációt biztosító újabb interfészek fejlesztési költségeit a korábbi állapothoz képest 78-80 százalékkal csökkentettük. Ma már nemcsak olcsóbban, hanem sokkal gyorsabban is fejlesztünk, és egyre több fejlesztésünk újrahasznosítható. A projekt futamideje alatt ezek egy hatodát felhasználtuk valamilyen más fejlesztői munka során is, ami további költségcsökkenést eredményez számunkra.

– A kialakított middleware megoldás sokkal nagyobb átláthatóságot biztosít az üzemeltetés számára, egységes platformon, egyetlen konzolról felügyelhetjük a rendszereink között meglévő összes adatkapcsolatot – fogalmazott Tóth Levente. – Újonnan bevezetett vagy módosítás alatt levő rendszereink is sokkal könnyebben hozzáférhetnek az adatokhoz, így a változásokat is sokkal egyszerűbben és rugalmasabban kezelhetjük. Mindezzel nőtt a központi üzemeltetők felelőssége, ugyanakkor rendkívül hatékony eszközt kaptunk, amellyel könnyebben beazonosíthatók a felmerülő integrációs problémák, és az adatkapcsolatok újraindítása vagy javítása is sokkal rövidebb idő alatt elvégezhető.

Külön említést érdemel a projekt részeként kialakított, kétszintű tesztkörnyezet, amely a működés ellenőrzését és a minőségbiztosítást szolgálja. Több száz adatkapcsolatról lévén szó, a projekt során olyan automatizált tesztek készültek, amelyek minden lehetséges módon ellenőrzik ezeket az integrációkat. A definiált, szigorú szabályok értelmében minden egyes változtatás alkalmával az összes automatizált tesztnek hibátlanul le kell futnia ahhoz, hogy egy új fejlesztés vagy módosítás éles környezetben is érvénybe léphessen.

A projekttel szoros összefüggésben a Magyar Posta informatikai szervezete is átalakuláson ment keresztül: a fejlesztési irodán belül például létrejött egy csoport, amelynek feladata az integrációs kultúra továbbvitele és támogatása a Társaságnál.

– Informatikusaink a Microsoft Consulting Services tanácsadói révén megismertek egy olyan fejlesztőeszközt és fejlesztési módszertant, amely teljesen új alapokra helyezte ezt a munkát a Magyar Postánál – hangsúlyozta Kovacsics Miklós. – Nagyon hatékony és átültethető, további projektjeink megvalósításában is alkalmazható módszertanról van szó. A korábbi, decentralizált fejlesztés helyébe jól definiált fejlesztői szerepkörök és feladatok, hatékony együttműködés lépett. A BizTalk Serverre épülő middleware megoldás üzemeltetés szempontjából is új kultúrát honosított meg szervezetünknél. A projekt eredményeként olyan alkalmazások váltak elérhetővé a belső hálózaton, amelyek nemcsak a szervizmérnököknek, hanem a vezetőknek, az adat- és folyamatgazdáknak is folyamatosan információt adnak az interfészek működéséről. Ezek nagyon fontos eszközök, amelyek nélkülözhetetlenek a miénkhez hasonló méretű és összetettségű informatikai környezet megbízható és hatékony üzemeltetéséhez.

A termékbevezetés és a konkrét feladatok megvalósítása mellett a Microsoft Consulting Services egyik legnagyobb hozzáadott értéke az a támogatás volt, amellyel az integrációkhoz szükséges szervezeti működési mód kialakítását, az adatkonzisztencia biztosítását segítette. Az integrációs projekt eredményeinek kommunikálása és a middleware megoldás szervezeti oldalon történő elfogadtatása, a szerepkörök és felelősségek meghatározása a projekt egyik sikertényezőjének bizonyult.

– Ezen a téren is nagyon szép eredményeket értünk el – mondta Tóth Levente. – Szabályokba foglaltuk, hogy egy integrációs kapcsolat megvalósítása az igények megfogalmazásától kezdve a kivitelezésen át a tesztelésig és üzemeltetésig pontosan milyen lépésekben mehet végbe. Ez különösen fontos, mivel az adatokat több rendszer használja, így az új adatkapcsolatok létrehozása vagy a meglévők módosítása a szervezet egészének működésére kihat. A szabályozottság másik kiemelkedő eredményeként az integrációk megvalósítását a projektcsapat fokozatosan átadta szervezeti egységeinek kezébe. Az újabb igények megjelenésével a szükséges adatintegrációkat ma már házon belül, gyorsan és alacsonyabb költségek mellett valósíthatjuk meg. A Microsoft Consulting Services nem csupán egy eszközt telepített, hanem a fejlett üzemeltetés, az automatizálás és a jövőbeni hatékony fejlesztés alapjait is megteremtette számunkra.

A projektcsapat a munka első két évében az induláskor megfogalmazott igények lefedésére összpontosított. Ez a Magyar Posta éves fejlesztési tervében meghatározott menetrend szerint a rendszerek integrálását, valamint a middleware megoldással párhuzamosan bevezetett Facility Management rendszer integrációját jelentette. A projekt harmadik évében, a záró szakaszban a további adatkapcsolatok létrehozását a szervezeti egységek vették át, míg a projektcsapat a minőségbiztosításra és az optimalizálásra irányította figyelmét.

– Ezt az optimalizálást a Microsoft egységes platformja teszi lehetővé, amelyen adatkapcsolatainkat kezeljük az igények regisztrálásától a fejlesztésen át az üzemeltetésig – világított rá a hosszú távon is megmutatkozó előnyökre Tóth Levente. – Új adatkapcsolatok létrehozása vagy újabb adatosztályok bevonása a meglévő integrációkba mostantól lényegesen kevesebb erőforrást igényel. A BizTalk Server alapú middleware megoldásnak köszönhetően rendszereink üzemeltetési kockázata is csökkent. Informatikai szervezetünk így valóban teljes körű megoldásokkal szolgálhatja a Magyar Posta működését.

– A projekt során végig azt éreztem, hogy az Microsoft Consulting Services szakemberi megoldást akarnak adni számunkra – összegezte a tapasztalatokat Kovacsics Miklós. – Nem az foglalkoztatta őket, hogy hány tanácsadói munkaórát tudnak elszámolni a Magyar Posta felé, hanem arra összpontosítottak, hogy a legjobb megoldás szülessen, és ez szakmai felkészültségük mellett elhivatottságukról tanúskodik. A projektet ugyanakkor közös tanulásként is értékelem. Az eddigi egyik legnagyobb BizTalk Server bevezetést valósítottuk meg Magyarországon, és olyan megoldást hoztunk létre, amely úgymond dobozos termékként is felfogható. Meggyőződésem, hogy ez a megoldás és a megvalósítást támogató munkamódszer eredménnyel alkalmazható más, hasonló méretű és összetettségű szervezeteknél is. Nem utolsósorban mindezt úgy értük el, hogy a projekt nem lépte túl a megszabott költségvetést, jóllehet a futamidő alatt a BizTalk Server lehetőségei fejlődtek, amivel mi is lépést tartottunk, és az eredetileg tervezetthez képest sokkal többet valósítottunk meg az együttműködés során. Mindennek köszönhetően végig eredményesen le tudtuk fedni a párhuzamosan zajló Facility Management System bevezetésére irányuló projekt nagyon jelentős integrációs igényeit is, így a siker kétszeres.

Megoldás áttekintése

Ügyfélprofil

A Magyar Posta Zrt. nemzeti postai tevékenységet végez. A Társaságban a tartós állami üzletrész aránya a jegyzett tőke száz százaléka, a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja. A postai szolgáltató értékesítésből származó nettó árbevétele 2006-ban 174,52 milliárd forint, adózás előtti eredménye 5,33 milliárd forint volt.

Az üzleti helyzet

A Magyar Posta alkalmazásainak száma a decentralizált fejlesztések következtében 2004-re meghaladta a nyolcszázat. A rendszerek közötti adatkommunikációt egyedileg kialakított, pont-pont jellegű integrációk biztosították. Ez olyan környezetet teremtett, amelyben mind az üzemeltetés, mind a fejlesztés költséges és nehezen megoldható feladatnak bizonyult.

Megoldás

A Társaság a Microsoft Magyarország által javasolt technológiák, a BizTalk Server 2006 és az SQL Server felhasználásával, a szoftvercég szakértőinek bevonásával egy olyan middleware rendszert alakított ki, amely a pont-pont jellegű rendszerkapcsolatokat központi adatirányító és -elosztó megoldással váltja ki.

Előnyök
  • Egyszerűbb és hatékonyabb üzemeltetés
  • Az újabb adatkapcsolatok automatizálható létrehozása és tesztelése
  • A fejlesztési költségek 80 százalékos csökkenése
  • A fejlesztések újrahasznosítása
  • A centralizált működést célzó stratégia támogatása
  • Tudásátadás
Szoftverek és szolgáltatások
Iparági szektor
Ország/Régió

Magyarország

Tanácsadó és bevezető partner