Időpont: 2010.05.12.

Magyar Posta Zrt.

Valós előnyök virtualizált környezetben

A Magyar Posta versenyképességét növelő, rugalmasabb, magasabb rendelkezésre állási idővel, költséghatékonyabban dolgozó informatikai háttér támogatja a Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V megoldásával bevezetett virtualizációval. Nemcsak az elérhető megtakarítás a lenyűgöző, hanem a környezetvédelmi hatás is, a káros anyag kibocsátás a felére csökkent.

A Microsoft termékei garantálják, hogy a legmodernebb technológiákat vezetjük be, ám hasonlóképp fontos, hogy ezek a rendszerek a cég érdekeit szolgálják.
Kovacsics Miklós
igazgató, Informatikai Szolgáltató Központ,
Magyar Posta Zrt.

A háttér

A Magyar Posta Zrt. a vonatkozó jogszabályok alapján nemzeti postai tevékenységet végez. Az egyetemes postai szolgáltató alapítója a Magyar Köztársaság közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztere. A társaságban a tartós állami üzletrész aránya a jegyzett tőke száz százaléka, a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság gyakorolja. A Magyar Posta Zrt. központja Budapesten található, értékesítésből származó nettó árbevétele 2008-ban 194 milliárd forint, adózás előtti eredménye 8,8 milliárd forint volt. A Magyar Postánál egy Informatikai Szolgáltató Központ felelős az IT jellegű fejlesztésekért és üzemeltetésért.

A probléma, a feladat

A Magyar Posta organikus informatikai fejlődésének korai szakaszában decentralizált informatikai központok léteztek, szám szerint tizenhárom - ismerteti Kovacsics Miklós, az Informatikai Szolgáltató Központ igazgatója. A széttagoltságból fakadóan decentralizált rendszerek jöttek létre, ahol minden rendszer önálló hardveren futott. Az informatikai szervezeteket 2000-2002 között központosítottuk, de ez a lépés a rendszereket működtető infrastruktúrában nem hozott jelentős változást.

Két évvel később, 2004-ben készült el a „szerverfarm” koncepció, mely céljául tűzte ki, hogy ezt az erőforrás és költségpazarló megoldást megszüntessék. Az elképzelés az volt, hogy szerverfarmot hoznak létre, amelynek jobb kihasználását a virtualizációval valósítják meg. Első lépésként megvalósult a fizikai koncentráció és homogenizáció, amelynek eredményeként közös használatú szerver- és adattároló kapacitások kerültek kiajánlásra az „összeköltöztetett” alkalmazásoknak, javítva ezzel az erőforrások kihasználtságát. Ám az így kialakult infrastruktúra (KAS - Központi Alkalmazás Szerverpark) még mindig nem volt kellőképpen rugalmas, ezért a hardvereszközök konszolidációját a szoftveres virtualizáció követte 2008-ban.

A Microsoft ekkor jelent meg a Microsoft Server 2008 Hyper-V béta változatával. Ez a virtualizációs megoldás még új volt a piacon, de már tartalmazta az összes addigi, virtualizáció területén elért eredményt, tapasztalatot, előnyt.

Az első virtuális rendszerek bevezetésének tervezése 2008 elején kezdődött, amikor a posta elindította Postapartner programját - ismerteti Bene Zsolt, a Magyar Posta vezető rendszermérnöke. Ebben a több éves programban a Posta - az ír mintát követve - a kiválasztott településeken a postai szolgáltatásokat vállalkozóknak (postapartnerek) adja át. A több éves program célkitűzése szerint a támogató informatikai rendszerhez 1500-1800 felhasználó csatlakozását és munkavégzését kellett biztosítani, számukra egy olyan internetes alkalmazást (KMR – Közreműködői Rendszer) és hardveres hátteret kellett kiépíteni, melynek segítségével távolról érhetik el a postai alkalmazásokat, és a folyamatos üzletmenetet magas rendelkezésre állás biztosítja. Olyan rendszerben kellett gondolkodjanak, melynek beruházásigénye minimális, üzemeltetése gazdaságos, ugyanakkor kellően rugalmas további felhasználók, alkalmazások csatlakoztatására. Fizikai korlátozások is léteztek, hiszen a Magyar Posta központi géptermének a kapacitása is véges volt. Az Informatikai Szolgáltató Központ plusz feltételként fogalmazta meg, hogy a felépítendő megoldás illeszkedjék a Posta meglévő korszerű informatikai infrastruktúrájába.

Mindezen feltételek teljesítésének kézenfekvő eszközeként a virtualizált infrastruktúra kialakítása került előtérbe.

Úgy vélem, hogy a Microsoft számára a Magyar Posta megfelelő partner arra vonatkozóan, hogy alkalmazásaikat ne csak fejlesztői szemmel nézzék, hanem a felhasználók, nagyvállalatok szemszögéből is megismerjék.
Kovacsics Miklós
igazgató, Informatikai Szolgáltató Központ,
Magyar Posta Zrt.

Megoldás

Bene Zsolt vezető rendszermérnök elmondása szerint több gyártót és több virtualizációs alkalmazást is megvizsgáltak, a kiválasztásnál az ár/érték arány volt a legfontosabb szempont. Végül a Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V-re (akkor még bétában lévő változatára) esett a választás.

A Windows Server 2008 Hyper-V 64 bites hipervizor-alapú technológiára épül, amely mind a 32, mind a 64 bites processzorok esetében lehetővé teszi a növekvő munkaterhelések hatékony kezelését. A Hyper-V révén a kihasználatlan fizikai kiszolgálók egyetlen fizikai kiszolgálón működtetett virtuális kiszolgálókká vonhatók össze, így néhány optimalizált kiszolgálóval számos kihasználatlan kiszolgáló munkája végezhető el. Mivel a Hyper-V-állomásokon virtuális gépként működő kiszolgálókat ugyanúgy, ugyanazokkal az eszközökkel lehet kezelni, mint a fizikai kiszolgálókat, nem szükséges átképezni az üzemeltetést ellátó személyzetet Hyper-V-alapú konszolidálás esetén.

Önmagában a virtualizáció semmit sem ér, azt menedzselni is kell. A tapasztalat azt mutatja, hogy a virtuális image-k gombamód, követhetetlenül kezdenek el szaporodni. Ha nincs egy megfelelő menedzselő eszköz a birtokunkban, akkor senki sem képes követni és átlátni őket - adja át a tapasztalatokat Bene Zsolt.

A Magyar Posta önmaga vállalta, hogy ezt a kialakított rendszert felügyeli és menedzseli, erre a célra pedig a Microsoft System Center megoldáscsomagját vásárolta meg. A teljes környezet System Center Operations Managerrel menedzselt felület, a rendszer System Center Data Protection Managerrel védett, ez az alkalmazás látja el a mentési feladatokat, a System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 pedig átfogó képet ad az egész rendszerről.

Amint közelebbről megismerkedtünk a virtualizációval, a Microsoft megoldása nyújtotta előnyökkel, élő tapasztalatokat gyűjtöttünk a működtetés során, arra az elhatározásra jutottunk, hogy a Posta más alkalmazásainak a virtualizációját is megvalósítjuk.
Bene Zsolt
vezető rendszermérnök,
Magyar Posta Zrt.

A megvalósult rendszer

A Postapartner program megvalósítása csupán az első lépcsője volt a Magyar Posta virtualizációs folyamatának. Amint közelebbről megismerkedtünk a virtualizációval, a Microsoft megoldása nyújtotta előnyökkel, élő tapasztalatokat gyűjtöttünk a működtetés során, arra az elhatározásra jutottunk, hogy a Posta más alkalmazásainak a virtualizációját is megvalósítjuk - mondja Bene Zsolt.

A Magyar Posta részéről egy újabb üzleti igény merült fel: egy direkt marketing kampányt szeretett volna elindítani, melynek keretén belül éves szinten négy alkalommal küldenek ki tömegesen leveleket, illetve tömeges regisztrációt vártak a programba. Az elvárás ebben az esetben az volt, hogy egyidejűleg 15 ezer felhasználót tudjon kezelni a rendszer, illetve egy hónap alatt 4-500 ezer felhasználó regisztrációját, majd bejelentkezését igazgassa. A webes alkalmazás kiszolgálását költséghatékonyan ebben az esetben is a virtualizáció használatával tudták megoldani.

A következő lépésben a Posta.hu –t és minden postai portált virtuális alapokra helyeztek, amelyet a központi alkalmazáskörnyezet virtualizálása követett. Ezt a környezetet még 2005-ben alakította ki a Posta, ám a virtualizációt megelőzően minden új szolgáltatás igényelte informatikai infrastruktúrához újabb és újabb kiszolgálókat vásároltak. Ezeket a kiszolgálókat akkor is hadrendbe állították, ha azokat nagyon minimális mértékben használták ki. A Szerverfarm koncepció második ütemének megvalósításával az ISZK virtualizációval biztosítja a rendszerek számára szükséges erőforrásokat. Jelenleg a postai szolgáltatások 60 százaléka virtualizált, ennek az aránya az év végére eléri a 80 százalékot.

Másodlagos gépterem

Következő lépésként a vállalati fejlesztő és tesztkörnyezetének teljesen virtualizált felépítését valósították meg. Erre a célra a PSZÁF által előírt - a Magyar Posta pénzügyi szolgáltatóként működik 2009-es törvényváltozás óta - a szolgáltatások teljes körű redundanciáját biztosító másodlagos géptermet állították hadrendbe. A meglévő rendszereket letükröző másodlagos gépterem normál üzemben a fejlesztők és felhasználók tesztkörnyezeteként működik. Csak akkor vállalja át elsődleges szerepét, vagyis funkcionál kiszolgálóként az alkalmazások számára, amikor havária helyzet áll elő. Így az egyébként biztosítékként működő másodlagos géptermet is hasznosítani tudják. Az 540 darab fizikai hardver backupja 8 darab fizikai hardveren működik - nyilván virtuális környezetben.

A Microsoft Magyarország kiváló szakmai partnernek bizonyult, regisztráltak minket egy központi programban, és béta tesztelőként közvetlenül a redmondi központtól kaphattunk fejlesztői támogatást.
Bene Zsolt
vezető rendszermérnök,
Magyar Posta Zrt.
Előnyök, számszerűsíthető üzleti haszon

A virtualizáció bevezetésével a postai rendszerek eddigi magas rendelkezésre állását tovább tudtuk fokozni - ismerteti Bene Zsolt. A Postának jelenleg 894 Postapartnere van, ez a hálózat tovább bővül, a növekedési tendenciát figyelembe véve év végére elérheti az 1500-1600-at. A növekvő igények kiszolgálására nem kell újabb eszközöket vásárolni, a kialakított rendszer tudja őket hatékonyan kiszolgálni.

Egy kevésbé várt előnye a virtualizációnak a rugalmasság megnövekedése. Egy új felhasználót azon nyomban késlekedés nélkül lehet ebbe a rendszerbe csatlakoztatni. Ami pedig az újabb üzleti alkalmazások informatikai erőforrását illeti, azt azonnal biztosítani lehet, és csak ezután kell a hardver beszerzésekre gondolni. Ha meg kellene várni a beszerzéseket, akkor nagyon sokat késlekednénk, nem lennénk versenyképesek. Állami cégként a Magyar Posta közbeszerzésen vásárolja meg a szükséges eszközeit, amely 120-150 napot is igénybe vehetett, vagyis ennyi idővel csúszna egy-egy alkalmazás elindítása. A megnövekedett versenyképessége azt jelenti, a Magyar Posta felkészülten áll az Európai Unió által előírt postai szolgáltatás liberalizációja előtt.

Nem elhanyagolható, hogy a Posta pénzt tudott megtakarítani a virtualizáció bevezetésével, hiszen feleslegessé vált több hardvereszköz beszerzése.

Jelenleg a Postánál 274 darab virtuális operációs rendszer fut 36 fizikai szerveren éles üzemben. Virtualizáció használata nélkül 274 szervernek kellene hadrendben állnia. Hardvereszközök tekintetében a megtakarítás 550 millió forint, szoftverekre 300 millió forinttal kevesebbet kellett költeni, így összesen 850 millió forintos megtakarítást értek el. Megtakarítás jelentkezett az elfogyasztott áram tekintetében is, hiszen a virtualizáció előtt szükséges a fogyasztás közel a felére csökkent. Nem elhanyagolható az a szempont sem, hogy a kevesebb energiafogyasztás széndioxid felesleges kibocsátásától védi meg a környezetet, ebben az esetben a virtualizált környezet felállításával 55 százalékkal szorították vissza a széndioxid kibocsátást.

Ami pedig a másodlagos gépteremet illeti, az 360 virtuális image-t szolgál ki 8 darab fizikai szerveren. Emellett a másodlagos gépterem képes a stratégiai szempontból fontosnak minősített 80 alkalmazás backup-kénti kiszolgálására. További szakértőket sem kellett alkalmazni, hiszen a teljes virtualizált környezetet hét munkatárs üzemelteti.

Egy virtualizációs projektnek nem szabad határt szabni, annak soha sincs igazán vége. Ha egy cég elindul ezen az útvonalon és megtapasztalja a virtualizáció pozitívumait, akkor minden más informatikai projektet megpróbál vele megoldani.
Bene Zsolt
vezető rendszermérnök,
Magyar Posta Zrt.
Közvetlen támogatás

A Microsoft termékei garantálják, hogy a legmodernebb technológiákat vezetjük be, ám hasonlóképp fontos, hogy ezek a rendszerek a cég érdekeit szolgálják - ismereti Kovacsics Miklós, az Informatikai Szolgáltató Központ igazgatója. Olyan megoldásokat választottunk, melyek jelentős költséget takarítottak meg. Az alkalmazások olyan üzleti előnyöket is hordoznak, melyek javítják a Magyar Posta üzleti eredményességét, és versenyképességet biztosítanak a Postának a nem is olyan távoli postai liberalizációt követően is.

A Magyar Posta számára a Microsoft stratégiai partner, az általunk használt IT technológia 90 százaléka Microsoft alapú, termékei jelen van az asztali környezettől kezdve egészen a szerver környezetig. IT rendszereink tervezését a stratégiai közös gondolkodás, a Microsoft portfóliójában vagy már létező vagy hamarosan bekerülő alkalmazások felhasználási lehetőségeinek vizsgálata előzi meg.. Úgy vélem, hogy a Microsoft számára a Magyar Posta megfelelő partner arra vonatkozóan, hogy alkalmazásaikat ne csak fejlesztői szemmel nézzék, hanem a felhasználók, nagyvállalatok szemszögéből is megismerjék - fejezte be Kovacsics Miklós.

Bevallom, az elején magunk is tartottunk kicsit tőle, hogy egy még bétában lévő alkalmazást vezetünk be - ismerteti Bene Zsolt. Ám a Microsoft Magyarország kiváló szakmai partnernek bizonyult, regisztráltak minket egy központi programban, és béta tesztelőként közvetlenül a redmondi központtól kaphattunk fejlesztői támogatást. Ezt a minőséget akkor sem vesztettük el, mikor végleges lett a termék, ekkor a Microsoft Magyarország támogatását élvezhettük. A Windows Server 2008 Hyper-V béta bevezetéséből megbátorodva tavaly a System Center megoldással is hasonlóképp tettünk: béta változatban vezettük be az alkalmazást, redmondi támogatással, majd a végleges termékhez már a magyar Microsoft szakértői segítettek. A Microsoftnak és a Microsoft Magyarországnak is jó tapasztalat volt egy ilyen méretű virtualizációs projekt, mindketten sokat tanulhattunk belőle. Példás volt az együttműködés a Microsoft szakembereivel is: közösen nagyon rövid időn belül mindenre megtaláltuk a megoldást.

Egy virtualizációs projektnek nem szabad határt szabni, annak soha sincs igazán vége - vonja le a következtetést Bene Zsolt. Ha egy cég elindul ezen az útvonalon és megtapasztalja a virtualizáció pozitívumait, akkor minden más informatikai projektet megpróbál vele megoldani.

Megoldás áttekintése

Szoftverek és szolgáltatások
Iparági szektor
Ország/Régió

Magyarország

Tanácsadó és bevezető partner