Időpont: 2008.03.20.

Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt.

TVK-Microsoft System Center Operations Manager 2007 esettanulmány

Egészségmodell szervereken

A Microsoft System Center Operations Manager 2007 (SCOM 2007) bevezetésének elsődleges célja az anyavállalat informatikai infrastruktúrájához való szerves csatlakozás volt. A Tiszai Vegyi Kombinátnak sikerült egy olyan környezetet kialakítania, ahol az egészségmodellen alapuló megoldás komplex rendszerek együttes felügyeletét végzi el szoftverek és szolgáltatások szintjén egyaránt.

A virtualizáció világában a rendszerek és megoldások felügyelete egyre fontosabbá válik. A virtuális munka-környezetekbe olyan megoldás illik, ami a szoftverek és szolgáltatások működését vizsgálja, ezek állapota alapján cselekszik.
Lescsinszky Péter
IT szakértő,
Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt.

A háttér

A TVK Nyrt. Magyarország legnagyobb vegyipari komplexuma. Integrált termelő vállalat, amely vegyipari benzin és gázolaj felhasználásával etilént és propilént állít elő, amit világszínvonalú technológiáival kis-, közepes- és nagysűrűségű polietilénné, valamint polipropilénné dolgoz fel. Miután a társaság a MOL Group tagjává vált, az informatikai rendszerek egységesítése folyamatosan zajlik.

A probléma, a feladat

A TVK-ban már korábban is gondoltunk arra, hogy a kritikus üzleti folyamatokat kezelő rendszereinek felügyeletét automatizáljuk, és szoftveres megoldásra bízzuk – ismerteti Lescsinszky Péter, a TVK IT szakértője.

Szervereik üzembiztos működése rendkívül fontos volt számukra, és már korábban is próbálkoztak egy hasonló rendszer bevezetésével. A meglévő megoldás, jellegéből adódóan, elsődlegesen a hardver-közeli problémák és események felügyeletét, a hibák felderítését tette lehetővé, arra nem volt képes, hogy az üzleti folyamatok függvényében a veszélyben lévő szolgáltatásokat elemezze, esetleg felépítsen egy modellt, ami a meghibásodás lehetséges következményeivel számol. Az üzletmenet folytonosság biztosítása azonban rendkívüli fontos tényező a TVK-nál, ezért döntöttek a Microsoft SCOM 2007 bevezetése mellett.

Fontos az állandó működés, a készenlét, hogy friss információval rendelkezzünk IT rendszereink állapotáról – mondja az IT szakértő. A bevezetendő megoldástól elvárták, hogy ha egyik vagy másik komponens gyengélkedne, netán kiesne, akkor erről időben riasztást küldjön, feldolgozható mennyiségben, a megfelelő szakembereknek, akik szakavatottan képesek reagálni. A zökkenőmentes üzletmenethez magas fokú megbízhatóságra volt szükség, azt igényelték, hogy a hardver és a rajta futó szoftver, illetve együttesen az általuk működtetett szolgáltatások megbízhatóan működjenek.

Üzleti terveinkben már korábban is szerepelt, hogy találjunk és vezessünk be egy szerver menedzsment eszközt, szakértőink feltérképezték a piacot és felkutatták az ideillő alkalmazásokat – ismerteti Lescsinszky Péter. A szakértők és az anyavállalat, a MOL Group elképzelései is találkoztak, így döntötték el, hogy a Microsoft megoldását vezetik be. 2007. október elsején kezdték el a közös munkát és határidőre, 2007. december 15-én fejezték be az implementáció első fázisát.

A Microsoft System Center Operations Manager 2007 az egészség modellnek köszönhetően képes feltérképezni az összes esetleg érintett szolgáltatás és szoftvert, vagyis jelzi, hogy milyen vállalati tevékenység lehet veszélyben, ha az első adandó alkalommal nem cseréljük a meghibásodott alkatrészt.
Lescsinszky Péter
IT szakértő,
Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt.

Megoldás

A Microsoft SCOM 2007-es megoldásának legnagyobb erősségének az IT szakértő azt tartja, hogy a szolgáltatás a Microsoft szakértők által összeállított értékes tudásbázisából merít. A felhasználók a korábbi verzióknál is fordulhattak a szakértők tudásához, a mostani, 2007-es változatnál tovább bővült az elérhető ismeretanyag. A megoldás a szoftverek és szolgáltatások működését felügyeli, egy adott eseményre reagálva küld riasztást az ügyben érintetteknek. Az intelligens rendszer képes összefüggésekben gondolkodni.

A Microsoft SCOM 2007-es újdonsága az egészségmodell. Ennek köszönhetően a szolgáltatásokat és komponenseket egészségfákba lehet szervezni, pontosan meg lehet határozni a köztük szereplő és fennálló függéseket. A rendszer ezáltal azon túl, hogy egy adott komponens kiesését képes észlelni, a modell alapján azt is meg tudja mondani, hogy mely egyéb rendszerekre és egy adott szolgáltatáscsoport egészére vetítve mi a kiesés következménye.

Például a rendszer fel tudja ismerni, hogy ha egy redundáns rendszerben az egyik merevlemezen futó szolgáltatások teljesen leálltak, akkor azok a fürtözött rendszerben a vésztartalékként szolgáló diszken gond nélkül működnek tovább. Ebben az esetben a rendszernek nem biztos, hogy azonnali riasztást kell küldenie, elég egy napi jelentésben jeleznie a meghibásodást, összefoglalnia az eseményeket. A megoldás az egészség modellnek köszönhetően képes feltérképezni az összes esetleg érintett szolgáltatást és szoftvert, vagyis jelzi, hogy milyen vállalati tevékenység vagy kritikus folyamat lehet veszélyben, ha az első adandó alkalommal nem hárítják el a hibát.

A SCOM 2007 keretrendszerbe beépíthető felügyeleti csomagokat maguk a termékfejlesztő csoportok állítják elő a termék fejlesztési életciklusa alatt, így a lehető legpontosabb ismereteket és tudást tartalmazza az adott termékkel kapcsolatosan. A TVK Windows infrastruktúrájának minden fontosabb komponensét és szolgáltatását specifikus menedzsment csomagok felügyelik.

A bevezetés alatt a szakemberek által tanúsított projektszemlélet is rendkívül fontos volt a TVK számára, a bevezető partnerek a lehető legnagyobb komolysággal, az iparági standardokat követve, az ajánlott lépéseket betartva – kockázatkezeléstől egészen a bevezetés utáni követésig – vagyis igazán professzionális módon végezték munkájukat. A bevezetés alatt gyakori volt a konzultáció, a szakemberek videokonferenciákon találkozhattak és beszélték meg a további teendőket, így gazdaságosan és környezet-kímélően oldották meg a folyamatos kommunikációt.

Előnyök

A rendszer folyamatosan működik, és máris sikerült a riasztásokat rangsorolni fontosság szerint. Például, ha egy vírusirtó adatbázisának automatikus frissítése meghiúsulna, az nem olyan kritikus fontosságú az üzleti folytonosság szemszögéből, hogy emiatt éjnek idején szakértő munkatársunkat riasszuk – mondja Lescsinszky Péter. Összesen 40 szerver szolgálja ki a TVK igényeinket, ebből 35-re sikerült már telepíteni a Microsoft SCOM 2007-et.

A SCOM 2007 tervezetten biztonságos: a kommunikációs csatornák az ügynökök és a kiszolgálók között titkosítottak, továbbá lehetőség van Active Directory integrált, szerepkör alapú működési módra is, mely ideális olyan esetekben, ahol a rendszer használóinak különböző elérési szinteket kell biztosítani. A jövőben a TVK számára lehetővé válik a felügyelt gépek biztonsági naplójának begyűjtésére és központi kiértékelésére is. A rendszerbe ez a lehetőség már beépített, csak egy olyan hardver eszközt kell a megoldás mellé kiegészítésként hadrendbe állítani, ami menetrendszerűen archiválni képes ezeket a naplókat.

A sikeres Microsoft SCOM 2007 bevezetés után TVK tervbe vette egy olyan SLM rendszer bevezetését is, mely segítségével lehetővé válik az informatika által nyújtott (és a kapott) kritikus szolgáltatások (például internet kapcsolat, email) szintetikus tranzakciók alapján történő mérése.

A bevezetést követően nyugodtabbak lettünk, hogy egy olyan eszköz van a birtokunkban, amely mindig azt jelzi, ami fontos, amikor fontos és akinek fontos – mondja a szakember. A virtualizáció világában a rendszerek és megoldások felügyelete egyre fontosabbá válik. A virtuális munkakörnyezetekbe olyan megoldás illik, ami a szoftverek és a szolgáltatások működését vizsgálja, ezek állapota alapján cselekszik. A megoldás magában hordozza a továbblépésnek a lehetőségét, vagyis azt, hogy ne csak az eszközök rendelkezésre állását figyeljük, hanem teljes egészében a rendszerek teljesítményét monitorozzuk – és mindezt egy virtuális világban – mondja Lescsinszky Péter.

Megoldás áttekintése

Ügyfélprofil

A TVK Nyrt. Magyarország legnagyobb vegyipari komplexuma. Integrált termelő vállalat, amely vegyipari benzin és gázolaj felhasználásával etilént és propilént állít elő, amit világszínvonalú technológiáival kis-, közepes- és nagysűrűségű polietilénné, valamint polipropilénné dolgoz fel.

Az üzleti helyzet

A MOL Group anyavállalathoz való csatlakozás folyamatában egy olyan korszerű informatikai rendszer felügyeleti megoldás bevezetésére volt szükség, amelyre rábízható az informatikai infrastruktúra magasabb szintű, komplexebb monitorozási feladatai, (például integrált szolgáltatások, komponensek) rendelkezésére állásának figyelése.

Megoldás

A TVK szakértői a A Microsoft System Center Operations Manager 2007 megoldást választották.

Előnyök
  • A SCOM 2007 keretrendszerbe beépíthető felügyeleti csomagokat maguk a termékfejlesztő csoportok állítják elő a termék fejlesztési életciklusa alatt.
  • A felügyeleti csomagok beépített tudástárral rendelkeznek
  • Az egészség modellek segítségével lehetővé válik a felügyelt elemi komponensek szolgáltatás-fákba építése
  • Kifinomult riasztási rendszer
  • További rendszerek kapcsolhatók hozzá
Szoftverek és szolgáltatások
Iparági szektor
Ország/Régió

Magyarország

Tanácsadó és bevezető partner