Időpont: 2008.07.21.

Union Biztosító

Demokratikus üzleti intelligencia

A biztosítási piacon jellemző, kiélezett piaci versenyben csak akkor tud egy játékos sikeres maradni, ha naprakész információkon, jelentéseken alapuló üzleti döntéseket hoz. Az Union Biztosító Zrt. vezetői ezért úgy döntöttek, hogy a Biztosító meglévő jelentési rendszereinek továbbfejlesztésével egy új, rugalmas riport rendszert alakítanak ki. A megoldást a Microsoft SQL Server Reporting Services bevezetése jelentette.

A döntéshozók egységes információforrásból, azonos fogalmi rendszerben jutnak megfelelő részletezettségű adatokhoz, ez lehetővé teszi a kellő mélységű elemzések készítését, ami előkészíti a terepet a megalapozott döntés-hozatalhoz.
Tanai Péter
kontrolling vezető,
Union Biztosító

A háttér

Az Union Biztosító a magyar biztosítási piac egyik legdinamikusabban fejlődő cége, mely kompozit kínálata révén az ügyféligények széles palettáját képes kielégíteni. Az elmúlt években töretlen növekedési pályán mozgó társaság nemcsak a magyar biztosítási piacon, de a csoporton, a Vienna Insurance Groupon belül is meghatározó szerepet tölt be eredményei révén.

Széles élet- és nem-életbiztosítási palettájával az Union megoldást kínál a változó élethelyzetekben felmerült igényekre, legyenek azok hosszú távú befektetési célok, váratlan helyzetekre való anyagi felkészülés, féltve őrzött otthon, vagyontárgyak védelme, vagy vállalkozások, vállalatok és intézmények vagyon-, felelősség- és gépjármű-biztosítási igénye. Az Union mind lakossági, mind vállalati, intézményi ügyfelei számára kínál innovatív, személyre szabott, az egyedi igényeknek megfelelő biztosítási megoldásokat. A biztosító termékeit számos csatornán keresztül értékesíti: fenntartanak egy saját ügynöki hálózatot és együttműködnek brókerekkel, ugyanakkor független biztosításközvetítő hálózatokkal, pénzintézetekkel, valamint különböző partnercégeken keresztül is elérnek ügyfeleket.

A probléma, a feladat

Az Union biztosító kontrolling osztálya a vezetői jelentések és egyéb riportok, elemzések elkészítéséhez az alapadatokat a kötvénynyilvántartó programból és az SAP rendszerből nyeri ki az IT támogatásával.

2007 tavaszáig a kontrolling osztály munkatársai Excel és Access alkalmazások segítségével dolgozták fel az alapadatokat és készítették el a havi vezetői jelentéseket. A sok emberi beavatkozást igénylő adatfeldolgozási folyamat az adatok mennyiségének növekedése miatt komplexé, bonyolulttá és átláthatatlanná vált, a több millió rekordos táblák pedig meghaladták a használt alkalmazások feldolgozó kapacitását. Emellett a folyamatosan jelentkező fejlesztési igények gyors és rugalmas kielégítése is nehézségekbe ütközött a korábbi jelentéskészítési rendszerben - vázolta a problémákat Tanai Péter, az Union Biztosító kontrolling vezetője.

Rugalmasságot várt el a vezetés a riport generálás területén. Az egyes riportok széleskörű paraméterezhetősége, többdimenziós vizsgálata, tetszőleges csoportosítások előállítása kiemelt szempontot jelentett. Elsődleges fontosságú az is, hogy a szervezetben mindenki azonos fogalmi rendszerben gondolkodjon, az egyes indikátorok pontosan definiáltak legyenek. Természetesen az információk időszerűsége, gyorsasága a valós idejű vezetői döntésekhez elengedhetetlen, emellett az egyedi igények és a kényes információk miatt a felhasználói jogosultságok megfelelő kezelhetősége is fontos elvárás volt - nyilatkozta Tanai Péter. Ezt pedig csak egy megfelelően automatizált rendszerrel lehetett megoldani.

A követelmények és igények feltérképezése után döntöttek az új rendszert bevezetése mellett. A Vezető Információs Rendszer - VIR - Microsoft SQL adatbázison alapul, ennek a Reporting Services szolgáltatásával készítik el havi rendszerességgel a belső vezetői jelentéseket.

A Microsoft SQL Server Reporting Services szolgáltatást egyelőre csak a havi belső vezetői jelentések elkészítésére és a felhasználók testreszabott tájékoztatására használjuk, ám a jövőben lehetőség nyílik arra is, hogy az anyavállalat által igényelt jelentéseket, valamint a PSZÁF-nak kötelezően küldendő riportokat is közvetlenül a Vezetői Információs Rendszerben állítsuk elő.
Tanai Péter
kontrolling vezető,
Union Biztosító

Megoldás

A projekt Microsoft SQL 2000 Server-en kezdődött, az ahhoz tartozó Reporting Services szolgáltatás lehetőségeire építették a követelményeket. A megvalósítás során a Microsoft szakértőinek javaslata alapján váltottak az SQL Server 2005-re.

A Microsoft SQL Server egy elérhető, sokoldalú és jól skálázható üzleti intelligencia platformot nyújt, mert az alap adatbázis licencekbe beletartoznak az üzleti intelligencia megoldások építéséhez szükséges komponensek: az adattárházak feltöltéséhez használt ETL (Extract, Transformation, Load) eszköz az SQL Server Integration Services, a multidimenzionális OLAP (OnLine Analythical Processing) adatelemzéshez használt SQL Server Analysis Services és a jelentéskészítésre használt SQL Server Reporting Services. Az SQL Server Reporting Services egy könnyen fejleszthető, sokoldalú jelentéskészítő és kiszolgáló platform, amely ideális kiindulás lehet a nagyobb üzleti intelligencia igények megvalósítása felé. Így a vállalat alacsonyabb szintjein is rendelkezésre állnak a döntéshozatal eszközei, vagyis a megoldás demokratizálja az üzleti intelligenciát.

A Microsoft SQL Server Reporting Services segítségével az SAP rendszerből és a kötvény nyilvántartó programból kinyert adatokból egyszerű fejlesztési folyamat után látványos és rugalmas jelentések készíthetők, amelyeket a megfelelő formátumban lehet eljuttatni a menedzsmenthez. Az Union Biztosítónál egy webes felületen keresztül férhetnek hozzá a felhasználók ezekhez az adatokhoz. A rendszer lehetővé tette egy konzisztens jogosultsági hierarchia felállítását, így minden munkatárs csak azokhoz az adatokhoz fér hozzá, melyekre valóban szüksége van munkája során.

A VIR rendszerben az adatokat 2006-tól napjainkig töltötték fel. Nemcsak egy-egy havi adatmennyiség áll a kontrolling osztály rendelkezésére, hanem egy göngyölt, idősoros adatbázis, amely nemcsak a pillanatnyi állapot elemzéséhez, hanem trendek vizsgálatára, a belső folyamatok pontos nyomon követésére is használható.

A Microsoft SQL Server Reporting Services szolgáltatást egyelőre csak a havi belső vezetői jelentések elkészítésére, és a felhasználók tájékoztatására használjuk, ám a jövőben lehetőség nyílik arra is, hogy az anyavállalat által igényelt jelentéseket, valamint a PSZÁF-nak kötelezően küldendő riportokat is közvetlenül ebből a rendszerből állítsuk elő - nyilatkozta Tanai Péter.

Az új megoldás egyik legnagyobb előnye, hogy a jelentések több dimenzióban készíthetők el, termék, csatorna és idő bontásban, és a többdimenziós elemzést további paraméterekkel lehet finomítani. Korábban ezt csak bonyolult szűrésekkel sikerült megoldani.

Előnyök

Ugyanazokat az adatokat sok felhasználóhoz el tudjuk juttatni, miközben a felhasználók különböző jogosultsági szinteknek megfelelően látnak bele az adatokba - mondja Tanai Péter. A rugalmas rendszer lehetővé teszi, hogy az adatokat több dimenzióban is ábrázoljuk, miközben egy új termék/csatorna megjelenésekor nem jelent gondot azok besorolása a jelentésekbe. A rendszer segítségével részletes elemzések készíthetők, ami a vezetőség számára segítséget nyújt a megalapozott döntések meghozatalához. Emellett az egységes adatbázisnak és az előre definiált jelentéseknek köszönhetően minimalizálható az emberi hibalehetőség - foglalta össze a rendszer előnyeit a kontrolling asszisztens. A rendszer jövőbeli fejlesztési lehetőségeként az OLAP kockák használatát és további riportok készítését jelölték meg a fejlesztők. Emellett, mivel több mint negyven munkatársuk használja aktívan a rendszert, a folyamatos visszajelzések alapján hangolják finomra a rendszer működését.

A rendszer természetesen számos üzleti probléma vizsgálatát teszi lehetővé, így például egy új termék bevezetésekor vizsgálható, hogy melyek az eladás fő jellemzői, melyik csatornán és partneren keresztül sikeres az értékesítés, hol, milyen beavatkozással érdemes élni stb. Természetesen az összes fontosabb biztosítástechnikai mutatót, alapinformációt felöleli a rendszer, de a részletes információk rendelkezésre állása következtében, adott részterületre fókuszált elemzések is készíthetők. Ennek következtében sokkal jobban át lehet látni az üzleti folyamatokat, megalapozott üzleti döntéseket lehet hozni - fejezte be Tanai Péter, kontrolling vezető.

Megoldás áttekintése

Ügyfélprofil

Az Union Biztosító a magyar biztosítási piac dinamikusan fejlődő cége, mely kompozit kínálata révén az ügyféligények széles palettáját képes kielégíteni.

Az üzleti helyzet

A kontrolling osztály feladata olyan jelentések generálása, ami az üzleti döntéshozatalt segíti. Az emberi beavatkozást igénylő adatfeldolgozási folyamat az adatok mennyiségének növekedése miatt komplexé, bonyolulttá és átláthatatlanná vált, alkalmatlan volt valós idejű riportok generálására. Ezért merült fel az igény egy olyan automatizált rendszer iránt, amely az adatokat megfelelő formában, a megfogalmazott követelmények kielégítésével tudja szolgáltatni.

Megoldás

Az Union biztosító a Microsoft Server SQL 2005 és az SQL Server Reporting Services szolgáltatás bevezetése mellett döntött.

Előnyök
  • A vezetők gyors, rugalmas, megalapozott döntéseket tudjanak hozni egységes információs bázisra támaszkodva.
  • A rendszer bevezetését követően az adatok többdimenziós elemzése vált lehetővé.
  • A vezetők specifikus részelemzéseket is tudnak készíteni, így az egyes üzleti problémákat teljes mélységükben tudják vizsgálni és kezelni.
Szoftverek és szolgáltatások
Iparági szektor
Ország/Régió

Magyarország

Tanácsadó és bevezető partner