Aktuális pályázatok

GOP-2011-1.3.1/A, KMOP-2011-1.1.4/A, GOP-2011-1.3.1/B
Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása

Olyan vállalkozások (beleértve az innovatív beszállítókat) és akkreditált klaszter tagvállalkozások kutatási + fejlesztési tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő, piacképes termékek (beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet), szolgáltatások, technológiák továbbfejlesztését vállalják.

Tovább.. letöltés
Pályázat címe GOP-2011-1.3.1/A, KMOP-2011-1.1.4/A, GOP-2011-1.3.1/B
Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása
Célok Olyan vállalkozások (beleértve az innovatív beszállítókat) és akkreditált klaszter tagvállalkozások kutatási + fejlesztési tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévő, piacképes termékek (beleértve az alkatrészt és/vagy részegységet), szolgáltatások, technológiák továbbfejlesztését vállalják.
Támogatás mértéke (%)

A GOP-2011-1.3.1/A pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a.

A KMOP-2011-1.1.4/A pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 35%-a.

A GOP-2011-1.3.1/B pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a.

Támogatás összege Min. 15, max. 500 millió Ft.
Pályázat benyújtása KMOP esetében: 2012. május 31-ig, GOP esetében: 2012. december 31.-ig
Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás
Értékelési határnapok

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2012. február 29.
 • 2012. május 31.
 • 2012. július 31. (csak GOP esetében)
 • 2012. október 31. (csak GOP esetében)
 • 2012. december 31. (csak GOP esetében)
Tevékenységek
 • Kísérleti fejlesztés
 • Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység
 • Piacra jutás támogatása
 • Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
 • Információs technológia fejlesztés
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Eszközbeszerzés
Kedvezményezettek köre Cégbíróságon bejegyzett, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (kivéve non-profit) és szövetkezetek feltéve, hogy nem tartoznak az EVA hatálya alá, és amelyek éves átlagos statisztikai létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 1 fő volt.
Elszámolható költségek

K+F projekttámogatás az összes elszámolható költség 50%-át meghaladóan:

 • Bérköltség (a projekt összes elszámolható költségének minimum 5%-a)
 • Igénybevett szolgáltatás, a K+F projekttámogatás legfeljebb a projekt összes elszámolható költségének 50%-áig
 • Anyagköltség
 • Eszközbeszerzés, immateriális javak
 • Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó hardver beszerzése
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (kizárólag GOP-2011-1.3.1/A es a GOP-2011-1.3.1/B pályázati kiírások esetében).
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége maximum a projekt összes elszámolható költségének 10%-áig
 • Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének költségei maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig
Kötelezettségvállalás A pályázónak vállalnia kell, hogy a bázisárbevételéhez képest a projekt befejezési évét követő 2 üzleti évben a pályázó összes árbevétel növekménye eléri a támogatás 50%-át
ÉS
hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökken a bázislétszám alá.
Gazdálkodásra vonatkozó feltételek

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

 • amely nem rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes üzleti évvel
 • amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevételét

GOP-2011-1.3.1/C, KMOP-2011-1.1.4/B;
Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis es középvállalkozások részére

A pályázat lehetővé teszi a KKV-k számára, hogy kis lépéssel fejlesszék a vállalkozásukat innovációs eredmények hasznosításával:

 • kísérleti fejlesztés;
 • eszközbeszerzés;
 • piacképes termékek, szolgáltatások továbbfejlesztésével;
 • kapcsolódó termelési vagy szolgáltatási tevékenység bővítése;
 • innovációs eredmények iparjogvédelme;
Tovább.. letöltés
Pályázat címe GOP-2011-1.3.1/C, KMOP-2011-1.1.4/B;
Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis es középvállalkozások részére
Célok

A pályázat lehetővé teszi a KKV-k számára, hogy kis lépéssel fejlesszék a vállalkozásukat innovációs eredmények hasznosításával:

 • kísérleti fejlesztés;
 • eszközbeszerzés;
 • piacképes termékek, szolgáltatások továbbfejlesztésével;
 • kapcsolódó termelési vagy szolgáltatási tevékenység bővítése;
 • innovációs eredmények iparjogvédelme;
Támogatás mértéke (%) Maximum az összes elszámolható költség 65%-a.
Támogatás összege Minimum 5.000.000 Ft, maximum 25.000.000 Ft
Pályázat benyújtása 2011. március 01. napjától 2012. december 31-ig
Kedvezményezettek köre

Mikro- kis és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

 • jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 • jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
 • egyéni vállalkozók
 • szövetkezetek
Elszámolható költségek
 • Műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár közép- vagy felsőfokú végzettségű munkatárs(ak) bérköltsége
 • Tárgyi eszköz beszerzése (egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékben)
 • Iparjogvédelmi tevékenység
 • Szoftverfejlesztés önmagában nem támogatható, kizárólag úgy, ha valamilyen tárgyiasult eszköz, műszer, gép (stb.) működéséhez kapcsolódik, amellyel termelni vagy szolgáltatni lehet.
Kötelezettségvállalás

Továbbá nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

 • aki, vagy amely nem rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel.
 • aki vagy amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves nettó árbevételét.

GOP-2011-2.1.1/A, KMOP-2011-1.2.1/A
Mikro- és kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése

A mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése, korszerűsítése, szerepük erősítésére a magyar gazdaságban.

Tovább.. letöltés
Pályázat címe GOP-2011-2.1.1/A, KMOP-2011-1.2.1/A
Mikro- és kis és középvállalkozások technológiai fejlesztése
Célok A mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése, korszerűsítése, szerepük erősítésére a magyar gazdaságban.
Támogatás értéke Minimum 3 Millió Ft, - Maximum 20 Millió Ft
Támogatás mértéke (%) A GOP-2011-2.2.1/A pályázati konstrukció esetében:
maximum 40%
A KMOP-2011-1.2.1/A pályázati konstrukció esetében:
10% - 35%
Pályázat benyújtása 2011. március 1-től 2012. december 31-ig lehetséges.
Támogatás típusa Vissza nem térítendő támogatás
Kötelezettségvállalások

A pályázónak vállalnia kell (legalább 1 választandó):

 • hogy a projekt befejezési évét követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításnak növekednie kell 5 %-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.
 • vagy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. Ez esetben a projekt befejezését követő 2 üzleti évben a személyi jellegű ráfordításoknak a támogatás 5%-ával kell növekednie
Elszámolható költségek és tevékenységek

Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának

 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése,
 • Technológiai fejlesztést eredményező használt eszközök piaci értéken történő beszerzése,

Információs technológia-fejlesztés

 • Hardver,
 • Szoftver,
  • Kivéve az egyedi fejlesztésű szoftverek
  • Maximum a projekt összes elszámolható költségének 25%-áig
Kedvezményezettek köre

Legalább 2 lezárt üzleti évvel rendelkező mikro- kis- és középvállalkozások:

 • jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 • jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
 • szövetkezetek
 • Újdonság: legfeljebb 250 főt foglalkoztató, állami érdekeltségű vállalkozások is
Vállalat mérete Kizárólag mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

GOP-2011-2.1.1/B, KMOP-2011-1.2.1/B
Komplex vállalati technológia fejlesztés KKV-k számára

A kis-és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása egy pályázati projekt keretében annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek.

Tovább.. letöltés
Pályázat címe GOP-2011-2.1.1/B, KMOP-2011-1.2.1/B
Komplex vállalati technológia fejlesztés KKV-k számára
Célok A kis-és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása egy pályázati projekt keretében annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek.
Támogatás mértéke Megvalósításihelyszíntől függően, 20-35%
Támogatás összege Minimum 15 millió Ft, maximum 100 millió Ft
Támogatás típusa Vissza nem térítendő támogatás
Pályázat benyújtása KMOP esetében: 2012. június 30-ig, GOP esetében: 2012. december 31.-ig
Projekt helyszíne A pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a pályázat benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. (Budapest, Pest megye és vidék is lehet)
Értékelés határnapok

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2012. március 31.
 • 2012. június 30.
 • 2012. október 01. (csak GOP esetében)
 • 2012. december 31. (csak GOP esetében)
Kötelező vállalások A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám (2010-es év átlagoslétszáma) alá.
ÉS
A projekt befejezési évét követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításnak növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.
VAGY
A projekt befejezési évét követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításnak növekednie kell 5 %-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.
Gazdálkodásra vonatkozó feltételek

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely

 • akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív, vagy a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.
 • aki, vagy amely nem rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel.
 • akinek, vagy amelynek a jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja az éves nettó árbevételét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét.
Megvalósítható tevékenységek
 1. Eszközbeszerzés,
  technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése,
 2. Infrastrukturális és ingatlan beruházás,
  • infrastruktúra építése, fejlesztése,
  • ingatlan építése, bővítése, fejlesztése, átalakítása.
 3. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
 4. Információs technológia-fejlesztés,
  Beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is: Hardver, szoftver, betanítás, domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja
 5. Piacra jutás támogatása:
  Piaci megjelenés, (vásárokon, kiállításokon való részvétel), marketingeszközök elkészítése, beszerzése, formatervezés,
  marketing munkatárs alkalmazása, a projekthez kapcsolódó kötelező kommunikációs tevékenységek költsége
 6. Vállalati HR fejlesztés:
  Munkavállalók képzése (tanfolyamok, tréningek, képzések, idegen nyelvi, informatikai oktatás).
 7. Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken:
  Vállalati stratégiai, szervezetfejlesztési, marketing, logisztikai, menedzsmentfejlesztési, vállalati folyamatmenedzsment támogatása, online megjelenéshez, és e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás.
 8. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek.
Kedvezményezettek

Mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

 • jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
 • egyéni vállalkozók
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
 • szövetkezetek
 • Újdonság: maximum 250 főt foglalkoztató, állami érdekeltségű vállalkozások is

GOP-2011-2.2.1, KMOP-2011-1.2.5
Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

A konstrukció fő célja a hazai kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs technológiai megoldások hatékony alkalmazása révén mind a belső vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban, amelyek a hazai KKV-szektor versenyképességének növekedését segíthetik elő.

Tovább.. letöltés
Pályázat címe GOP-2011-2.2.1, KMOP-2011-1.2.5
Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása
Pályázat benyújtása 2011. július 1.-től 2012. december 31-ig
Célok A konstrukció fő célja a hazai kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs technológiai megoldások hatékony alkalmazása révén mind a belső vállalati és mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban, amelyek a hazai KKV-szektor versenyképességének növekedését segíthetik elő.
Tevékenységek
 1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
 2. Gyártási terület;
 3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
 4. Kontrolling és döntéstámogatás;
 5. Beszerzési, logisztikai terület;
 6. Táv- és csoportmunka támogatás;
 7. Pénzügyi, számviteli terület;
 8. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
 9. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház);
 10. Munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) bevezetése;
 11. Elektronikus iratkezelési rendszer bevezetése;
 12. Kiegészítő, (tudásmenedzsment vagy ERP-hez kapcsolódó mobil technikát használó, vagy térinformatikai és földrajzi információs (GIS), vagy RFID technológiát alkalmazó) specializált rendszer bevezetése;
Elszámolható költségek
 • Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver vételára
 • Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek vételára
 • Tanácsadás igénybevétele (maximum a projekt összes elszámolható költségének 30%-áig)
Kedvezményezettek köre

Legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel rendelkező, mikro- kis- és középvállalkozások, melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
 • szövetkezetek
 • gazdasági kamarák,
 • vállalkozások érdekképviseletét ellátó szervezetek,
 • kereskedelmi-szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák,
 • jogi személyiségű nonprofit szervezet,
Gazdálkodásra vonatkozó feltételek

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

 • amelynek saját tőkéje negatív vagy a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
 • amely nem rendelkezik legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel;
 • amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételét.
Kötelezettségvállalások (kivéve kamarák és érdekképviseletek)
 1. A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti.
 2. Létszámtartás A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá.
 3. A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a pályázó üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a pályázat keretében elnyert támogatás értékének GOP-2011-2.2.1-nél legalább 25%-át, KMOP-2011-1.2.5-nél legalább 50%-át.
  vagy
  b, A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a pályázat keretében elnyert támogatás értékének GOP-2011-2.2.1-nél legalább 120%-át, KMOP-2011-1.2.5-nél legalább 200%-át.
Támogatás mértéke A GOP-2011-2.2.1 pályázati kiírás esetében: 50%-a.
A KMOP-2011-1.2.5 pályázati kiírás esetében: 40%-a.
Támogatás értéke Min. 1 Millió Ft, Max. 10 Millió Ft
Támogatás típusa Vissza nem térítendő támogatás

TÁMOP-2.1.3-11/B
Munkahelyi képzések támogatása, középvállalkozások számára

Az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét.

Tovább.. letöltés
Pályázat címe TÁMOP-2.1.3-11/B
Munkahelyi képzések támogatása, középvállalkozások számára
Célok Az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét,
Pályázat benyújtása 2011. március 1-jétől lehetséges
Támogatás mértéke (%)
 • Amennyiben a pályázó csekély összegű (de minimis) támogatásként veszi igénybe a képzési támogatást, a támogatás intenzitása 100%, tehát valamennyi elszámolható költsége támogatható.
 • A vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzések esetén a maximális támogatási intenzitás a képzés és a képzéshez kapcsolódó szolgáltatások költségének 80%-a elszámolható.
 • A maximális támogatási intenzitás
  a) általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-a,
  b) szakképzés esetén az elszámolható költségek 25%-a.
Támogatás értéke Minimum 1 millió Ft, és maximum 50 millió Ft lehet.
Támogatás típusa Működési támogatásának nem minősülő, vissza nem térítendő támogatás.
Projekt helyszíne GOP régió (Budapest és Pest megyén kívül, minden más vidéki helyszín)
Képzési feltételek

A vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzések kizárólag a FAT által akkreditált képző intézmény által bonyolíthatóak le. A külső képzést nyújtó szolgáltatónak a támogatott képzés teljes időtartamára érvényes FAT intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. A képzés lehet csak az adott vállalkozásnál hasznosítható ismereteket nyújtó belső képzés is, ekkor intézményi akkreditáció nem szükséges.

A szakmai képzési program lehet olyan, amely OKJ-ben szereplő szakképesítés megszerzésére irányul, illetve megvalósulhat FAT akkreditációval rendelkező képzési program alapján. Az adott vállalkozásnál hasznosítható ismereteket nyújtó belső képzések akkreditálása nem szükséges, de a felnőttképzésről szóló törvény 16. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelmények szerint kidolgozott képzési program alapján kell lefolytatni.

A megvalósított képzésnek – betartva a képzésben részt vevő felnőtt előzetesen megszerzett tudásának értékelésére és beszámítására vonatkozó előírásokat – meg kell felelnie az érvényes akkreditációval rendelkező, illetve az OKJ-s és belső képzés képzési programjának, melyet a kedvezményezett a képzés dokumentációjával támaszt alá, a kifizetési igény benyújtásával egy időben. Az alkalmazott képzési programban meghatározott óraszámon felüli teljesítés nem támogatható.

Csak olyan képzési program fogadható el, mely alapján a képzés vizsgával zárul.

A szolgáltató kiválasztása során a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai, az ott megadott értékhatárok figyelembevételével alkalmazandók.

Tevékenységek
 • Szakmai képzések: a szakmai képzés irányulhat az OKJ-ban szereplő vagy abban nem szereplő szakképesítés megszerzésére
 • Idegen nyelvi képzések:
 • A vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási stb.);
 • Számítástechnikai, informatikai képzés;
 • Munka- és egészségvédelem.
Kedvezményezettek

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett gazdaságfejlesztési, beruházási pályázat tárgyában támogatói döntésről szóló értesítéssel rendelkezzen.

Középvállalkozások jogosultak pályázatot benyújtani.

 • jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
 • jogi személyiségű gazdasági társaságok
 • non-profit gazdasági társaság

Konzorciumok nem pályázhatnak!

TÁMOP-2.1.3-11/A
Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára

Az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét.

Tovább.. letöltés
Pályázat címe TÁMOP-2.1.3-11/A
Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára
Célok Az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét,
Pályázat benyújtása 2011. március 1-től lehetséges
Támogatás mértéke (%) 25 – 80% a képzés típusától függően
Támogatás értéke Maximum 5 millió Ft
Támogatás típusa Működési támogatásának nem minősülő, vissza nem térítendő támogatás.
Normatív alapú folyamatos elbírálás!
Projekt helyszíne GOP régió (Budapest és Pest megyén kívül, minden más vidéki helyszín)
Képzési feltételek

A vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzések kizárólag a FAT által akkreditált képző intézmény által bonyolíthatóak le. A külső képzést nyújtó szolgáltatónak a támogatott képzés teljes időtartamára érvényes FAT intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. A képzés lehet csak az adott vállalkozásnál hasznosítható ismereteket nyújtó belső képzés is, ekkor intézményi akkreditáció nem szükséges.

A szakmai képzési program lehet olyan, amely OKJ-ben szereplő szakképesítés megszerzésére irányul, illetve megvalósulhat FAT akkreditációval rendelkező képzési program alapján. Az adott vállalkozásnál hasznosítható ismereteket nyújtó belső képzések akkreditálása nem szükséges, de a felnőttképzésről szóló törvény 16. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelmények szerint kidolgozott képzési program alapján kell lefolytatni.

A megvalósított képzésnek – betartva a képzésben részt vevő felnőtt előzetesen megszerzett tudásának értékelésére és beszámítására vonatkozó előírásokat – meg kell felelnie az érvényes akkreditációval rendelkező, illetve az OKJ-s és belső képzés képzési programjának, melyet a kedvezményezett a képzés dokumentációjával támaszt alá, a kifizetési igény benyújtásával egy időben. Az alkalmazott képzési programban meghatározott óraszámon felüli teljesítés nem támogatható.

Csak olyan képzési program fogadható el, mely alapján a képzés vizsgával zárul.

Elszámolható tevékenységek
 • Szakmai képzések: a szakmai képzés irányulhat az OKJ-ban szereplő vagy abban nem szereplő szakképesítés megszerzésére
 • Idegen nyelvi képzések:
 • A vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási stb.);
 • Számítástechnikai, informatikai képzés;
 • Munka- és egészségvédelem.
Kedvezményezettek

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy az pályázó az Új Széchenyi Terv keretében 2011 és 2013 között meghirdetett gazdaságfejlesztési, beruházási pályázat tárgyában támogatói döntésről szóló értesítéssel rendelkezzen.

Mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó (lezárt), teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

 • jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok
 • jogi személyiségű gazdasági társaságok
 • non-profit gazdasági társaság

Konzorciumok nem pályázhatnak!

TIOP-1.2.2-11/1
Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése

A konstrukció átfogó célja a múzeumok és levéltárak - a közoktatást támogató egységes alapszolgáltatásként megvalósuló - oktatási-képzési szerepének erősítése és az iskolabarát szemléletű megújulásukhoz szükséges infrastrukturális háttér megteremtése. A műveleten belül olyan infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg, amelyek támogatják az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák – mindenekelőtt a kulturális tudatosság és kifejezőkészség megszerzéséhez szükséges kompetenciák (2006/962/EK ajánlás szerinti nyolcadik kulcskompetencia), valamint a szociális és állampolgári kompetenciák – elsajátítását, valamint az, hogy a múzeumok és levéltárak sajátos adottságaikra építve erősítsék közösségi szerepüket és a nem-formális és informális tanulás helyszíneiként hatékonyabban működjenek, illetve legyenek képesek bekapcsolódni a formális oktatás rendszerébe, a képesség- és kompetenciafejlesztésbe.

Tovább.. letöltés
Pályázat címe TIOP-1.2.2-11/1:
Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése
Célok A konstrukció átfogó célja a múzeumok és levéltárak - a közoktatást támogató egységes alapszolgáltatásként megvalósuló - oktatási-képzési szerepének erősítése és az iskolabarát szemléletű megújulásukhoz szükséges infrastrukturális háttér megteremtése. A műveleten belül olyan infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg, amelyek támogatják az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák – mindenekelőtt a kulturális tudatosság és kifejezőkészség megszerzéséhez szükséges kompetenciák (2006/962/EK ajánlás szerinti nyolcadik kulcskompetencia), valamint a szociális és állampolgári kompetenciák – elsajátítását, valamint az, hogy a múzeumok és levéltárak sajátos adottságaikra építve erősítsék közösségi szerepüket és a nem-formális és informális tanulás helyszíneiként hatékonyabban működjenek, illetve legyenek képesek bekapcsolódni a formális oktatás rendszerébe, a képesség- és kompetenciafejlesztésbe.
Támogatás értéke

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás minimum és maximum összege komponensenként került meghatározásra az alábbiak szerint:

 • A KOMPONENS: 5.000.000 Ft – 30.000.000 Ft
 • B1) KOMPONENS: 20.000.000 Ft – 70.000.000 Ft
 • B2) KOMPONENS: 30.000.000 Ft – 100.000.000 Ft
 • C KOMPONENS: 5.000.000 Ft – 20.000.000 Ft
 • A) és C) komponens együttes megpályázása esetén: 10.000.000 Ft –50.000.000 Ft
Támogatás mértéke (%) A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.
Pályázat benyújtása 2012. január 3-tól 2012. március 30-ig
Támogatás típusa Vissza nem térítendő
Kötelezettségvállalások Kommunikációs kötelezettségek teljesítése.
Projekt eredményeinek fenntartása a projekt zárását követő 5 év során.
Elszámolható költségek és tevékenységek

A konstrukció három fő tevékenységi kör keretében valósul meg:

A) komponens: Oktató múzeum és levéltár A múzeum- és levéltárpedagógiai szolgáltatások oktatási infrastruktúrájának fejlesztése érdekében az alkotókészséget és kreativitást fejlesztő múzeumi és levéltári közösségi terek, oktatótermek, gyermekfoglalkoztatók kialakítása, fejlesztése, ill. minden korosztály részére alkalmassá tétele támogatható a múzeumi és levéltári épület fejlesztésbe bevonandó terének átalakítása, meglévő helyiség korszerűsítése, belsőépítészeti kialakítások, indokolt esetben épületbővítés, berendezések, eszközök beszerzése révén. Kizárólag a közösségi-, foglalkoztató-, illetve oktatótér kialakításához, valamint – amennyiben szükséges - az oktatási tevékenység ellátásához elengedhetetlenül szükséges kiszolgáló helyiségekhez (pl. mosdó, öltöző stb,) kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések támogathatóak.

B) komponens: Látványtár (B1 komponens) és tanulmányi raktár (B2 komponens)
Látványtárak (B1 komponens) és tanulmányi raktárak (B2 komponens) kialakítása, illetőleg meglévő gyűjteményi raktárak nyilvánosan látogathatóvá tétele (tanulmányi raktárrá, látványtárrá fejlesztése) céljából támogatható múzeumi épület belső terének vagy a múzeum részét képező egyéb tér átalakítása, funkcióváltása, korszerűsítése, belsőépítészeti ki- vagy átalakítása, indokolt esetben épületbővítés. Támogatható továbbá a látványtár illetve tanulmányi raktár működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges eszközbeszerzés: berendezések, tároló rendszerek beszerzése, továbbá műtárgy- és őrzésvédelmi berendezések beszerzése, kialakítása, felújítása, korszerűsítése.
A látványtár vagy tanulmányi raktár eltérő állományvédelmi igényű tárgytípusok egyidejű bemutatása érdekében több helyiségből álló együttesként is megvalósítható, amennyiben azok egymáshoz kapcsolódnak és az átjárás biztosítható.
Kizárólag a látványtár/tanulmányi raktár kialakításához, valamint – amennyiben szükséges - az oktatási tevékenység ellátásához elengedhetetlenül szükséges kiszolgáló helyiségekhez (pl. mosdó, öltöző stb,) kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések támogathatóak.

C) komponens: Virtuális pontok az oktató múzeumhoz és levéltárhoz
A múzeumokban és levéltárakban őrzött tudásbázis nagyobb oktatási hasznosulása érdekében - elősegítve a digitalizált kulturális örökségi értékekhez való hozzáférést is - korszerű IKT infrastruktúrával felszerelt, internet-csatlakozással rendelkező informatikai pont(ok) vagy korszerűen berendezett önálló részlegek kialakítása céljából támogatható IKT eszközök (szerver, képernyő, nyomtató, szoftver, számítógép, projektor, interaktív térkép, érintőképernyős konzol, LCD-panelek, valamint indokolt esetben az informatikai pont(ok)hoz vagy részlegekhez szorosan kapcsolódó egyéb IKT-eszközök (az indoklást kérjük a költségvetés szöveges indoklásában részletesen kifejteni), illetőleg az IKT-eszközök használatához szükséges segítő berendezések, bútorok beszerzése.

Kedvezményezettek köre

Nem támogathatók a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések. A Közép-magyarországi Régióban székhellyel rendelkező pályázó csak a konvergencia régiókban működő intézménye vonatkozásában nyújthat be pályázatot.

Önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező intézmények vonatkozásában

 • muzeális intézmény tagintézményében (filia) megvalósuló fejlesztés esetében a központi muzeális intézmény,
 • egyéb esetben a B1 pontban meghatározott fenntartóik pályázhatnak.

Egy pályázó maximum három pályázatot nyújthat be, egy pályázaton belül a fejlesztés kizárólag egy intézmény/tagintézmény/telephely fejlesztésére irányulhat. Egy pályázó egy intézményére/tagintézményére/telephelyére vonatkozóan csak egy pályázatot nyújthat be.

TIOP-1.2.3-11/1
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” támogatására

A konstrukció célja, hogy erősítse a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúra-fejlesztéssel; a közoktatás támogatása érdekében megteremtse az infrastrukturális feltételeket a könyvtárak együttműködésén alapuló szolgáltatások fejlesztéséhez, a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáféréshez.

Tovább.. letöltés
Pályázat címe TIOP-1.2.3-11/1
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” támogatására
Célok A konstrukció célja, hogy erősítse a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúra-fejlesztéssel; a közoktatás támogatása érdekében megteremtse az infrastrukturális feltételeket a könyvtárak együttműködésén alapuló szolgáltatások fejlesztéséhez, a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáféréshez.
Támogatás értéke
 • Az I/a, illetve I/b komponens esetében az (akár önállóan, akár konzorciumban benyújtott pályázat esetében) egy projekt keretében igényelhető támogatás mértéke: minimum 5 millió forint, maximum 8 millió forint; kivéve önállóan pályázó iskolai könyvtár esetében a támogatás mértéke maximum 5,5 millió forint.
 • A II. komponens esetében az egy projekt keretében elnyerhető támogatás mértéke minimum 80 millió, maximum 130 millió Ft.
Támogatás mértéke (%) A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.
Pályázat benyújtása 2012. február 17. – 2012. május 31.
Támogatás típusa Vissza nem térítendő támogatás
Kötelezettségvállalások Kommunikációs kötelezettségek vállalása.
Projekt eredményeinek fenntartása a zárást követőe 5 éven keresztül.
Elszámolható költségek és tevékenységek

I/a komponens: települési (nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő városi és községi könyvtárak) könyvtárak informatikai, valamint a fogyatékossággal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztése.

I/b komponens: iskolai könyvtárak informatikai, valamint a fogyatékossággal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztése.

II. komponens: könyvtárbusz beszerzése és felszerelése, kizárólag a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer /KSZR/ rendszerben szolgáltató megyei könyvtárak számára.

Kötelezően megvalósítandó:

I/a, valamint I/b komponens (nyilvános települési közkönyvtár, valamint iskolai könyvtár infrastruktúra-fejlesztése) esetében:

Minden pályázó esetében - konzorciumi pályázat esetén minden egyes konzorciumi tag számára - kötelezően megvalósítandó tevékenység:

 • Online könyvtári szolgáltatások kialakításához / igénybevételéhez szükséges hardvereszközök beszerzése (pl. szerverek, munkaállomások, használói számítógépek; az újonnan beszerzett hardverek működtetéséhez szükséges operációs rendszer és felhasználói alapszoftverek):
 • könyvtári munkatársak részére munkaállomás és a működtetéséhez szükséges operációs rendszer, továbbá a felhasználói szoftverek közül az alábbiak: Microsoft Office vagy ezzel egyenértékű programcsomag; Nero, Adobe Master Collection (programjai akár külön is: Acrobat Professional, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Indesign, Flash, Fireworks…) Microsoft FrontPage, Corel Draw vagy ezzel egyenértékű szoftverek; a munkaállomások biztonságos működéséhez szükséges szoftverek: Kaspersky internet security, ESET NOD vagy ezzel egyenértékű szoftverek;
 • szerver, a működtetéshez szükséges operációs rendszer, illetve a biztonságos működéshez szükséges hardver- és szoftvereszközök (Windows Server, Exchange Server, valamint adatmentő program: Symantec Backup Exec for Windows Servers vagy ezzel egyenértékű, vírusirtó, tűzfal stb.);
 • vékonykliens;
 • külső háttértároló: nagy mennyiségű adat tárolására alkalmas háttértárolók és azok működéséhez szükséges kiegészítő eszközök (pl. RACK szekrény, router, elosztók), szalagos meghajtó (streamer);
 • storage;
 • wifi router, Access Point, WPA2 (wifi protected acces 2.);
 • használói számítógép;
 • projektor;
 • többfunkciós nyomtató: scanner-nyomtató-fénymásoló;
 • használói számítógép beszerzése esetén Windows XP vagy ezzel egyenértékű operációs rendszer (Linux alapú is), Microsoft Office programcsomag vagy ezzel egyenértékű irodai programcsomag, PDF creator, HTML szerkesztő szoftver, grafika szerkesztő szoftver, Vírusellenőrző szoftverek ;
 • egyéb – könyvtári szolgáltatás nyújtásához szükséges – egyenként 100.000 Ft alatti informatikai eszközök, felszerelések (pl. scanner, nyomtató, szünetmentes áramforrás, kábelek, hosszabbító, elosztók).
 • A fogyatékossággal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztések keretében az alább felsorolt három csoportból kötelezően választandó legalább egy eszköz beszerzése vagy tevékenység megvalósítása:
  1. a fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő informatikai eszközök, pl.: felolvasógép, Braille-nyomtató, Braille-kijelző, képernyőolvasó szoftver, beszédszintetizátor, képernyőnagyító szoftver, szövegfelismerő program, digitális nagyító, olvasótévé;
  2. a fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő egyéb eszközök, pl. hangostérkép, Braille feliratok, hangos lift, burkolati vezetővonalak, értelmi sérülteket segítő piktogramok, stb.
  3. a fogyatékossággal élők könyvtárhasználatához szükséges, kis léptékű belső épület-átalakítás, korszerűsítés, bővítés a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 25%-áig.
 • II. komponens (könyvtárbusz beszerzése) esetében:

  A dokumentumok továbbításához szükséges differenciált logisztikai fejlesztés: számítógéppel és internet kapcsolattal ellátott, dokumentum-továbbításra és könyvtári szolgáltatások nyújtására alkalmas, GPS nyomkövető rendszerrel felszerelt speciális könyvtárbusz beszerzése és felszerelése a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) Kulturális Közlöny XLIX. évfolyam 7. számában megjelent koncepció alapján.

  Továbbá választható:

  • Könyvtári szoftverek, pl. integrált rendszerek, dokumentumküldő szoftverek, kiadványszerkesztő szoftverek, (mint pld. Adobe Acrobat), karakterfelismerő szoftverek beszerzése, (mint pld. ABBYY FineReader);
  • Elektronikus olvasóazonosítási rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtése;
  • Az önkiszolgáló kölcsönzés infrastrukturális feltételeinek megteremtése;
  • Épületen belüli korszerűsítés: olvasói terek bővítése, átalakítása, világításkorszerűsítés képzésekre alkalmas terek kialakítása; iskolai, családi foglalkozásokra (pl. olvasásprogramok) alkalmas terek kialakítása, a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 25%-áig.

  Kizárólag I/a, illetve I/b komponens esetében:

  • Épületen belüli korszerűsítés: olvasói terek bővítése, átalakítása, világításkorszerűsítés képzésekre alkalmas terek kialakítása; iskolai, családi foglalkozásokra (pl. olvasásprogramok) alkalmas terek kialakítása, a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 25%-áig.
Kedvezményezettek köre I/a komponens esetében a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő közkönyvtár, vagy fenntartója; amennyiben a nyilvános könyvtár városi vagy községi könyvtár.
I/b komponens esetében iskolai könyvtár, vagy annak fenntartója.
II. komponens esetében (könyvtárbusz beszerzésre) kizárólag az alábbi megyék megyei könyvtára pályázhat: Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Baranya megye.
Nem részesülhetnek támogatásban azon szervezetek, amelyek jelen kiírás korábbi években (-08, -09) megjelent konstrukciójában már részesültek támogatásban.

Kombinált mikrohitel

Magyarország mikrovállalkozásainak fokozott figyelemre van szükségük, hiszen ha terheik csökkennek, akár százezres nagyságrendben teremthetnek új munkahelyeket környezetükben.

Az Új Széchenyi Terv megteremti a lehetőségét annak, hogy a vállalkozások igen csekély, 10%-os önerővel, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhessenek vissza nem térítendő támogatást, ugyanakkor e mellé a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitelt is biztosít.

A visszatérintendő támogatási rész mikrofinanszírozókon keresztül lesz hozzáférhető.

Tovább.. letöltés
Pályázat címe Kombinált mikrohitel
Támogatás elnyerésének módja: Pályázati úton
Forrás összege: 20 000 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2011.03.01.
Beadási határidő: 2012.12.31.
Támogatás célja: Magyarország mikrovállalkozásainak fokozott figyelemre van szükségük, hiszen ha terheik csökkennek, akár százezres nagyságrendben teremthetnek új munkahelyeket környezetükben.
Az Új Széchenyi Terv megteremti a lehetőségét annak, hogy a vállalkozások igen csekély, 10%-os önerővel, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhessenek vissza nem térítendő támogatást, ugyanakkor e mellé a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitelt is biztosít.
A visszatérintendő támogatási rész mikrofinanszírozókon keresztül lesz hozzáférhető.
Kedvezményezettek köre: Mikrovállalkozások a Közép-magyarországi Régión (Budapest ésPest megye) kívüli településeken.
Elszámolható költségek:
 • Új, egyenként minimum nettó 200.000,- Ft beszerzési értékű tárgyi eszköz beszerzése;
 • Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000,- Ft értékű hardver beszerzése;
 • Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése;
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás
Támogatás összege: A vissza nem térítendő támogatás összege legalább 1 millió Ft és legfeljebb 4 millió Ft lehet, amelyhez legalább 1 millió Ft és legfeljebb 8 millió Ft összegű támogatott hitel (visszatérítendő támogatás) kapcsolódik.
A támogatás mértéke (%): A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke 45%, ami nem haladhatja meg a párhuzamosan igénybe vett hitel arányát.

Kombinált mikrohitel a Közép-magyarországi régióban

A mikrovállalkozások 10% önerő felmutatása mellett egyszerűen, egyablakos rendszerben, egyszerűsített eljárással igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást és mellé a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitelt, így szinte a teljes fejlesztéshez állami forrás állhat rendelkezésre.

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, hitelrészből és saját forrásból tevődik össze, amelyek összesen meghatározzák a pályázati projektértéket.

Támogatható minden informatikai beruházás:

 • Szoftver
 • Hardver
 • Stb.
Tovább.. letöltés
Pályázat címe Kombinált mikrohitel a Közép-magyarországi régióban
Beadás kezdete: 2011.03.01.
Beadási határidő: 2012.12.31.
Támogatás elnyerésének módja: Pályázati úton
Forrás összege: 3 000 000 000 .- HUF
Támogatás célja:

A mikrovállalkozások 10% önerő felmutatása mellett egyszerűen, egyablakos rendszerben, egyszerűsített eljárással igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást és mellé a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló mikrohitelt, így szinte a teljes fejlesztéshez állami forrás állhat rendelkezésre.

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, hitelrészből és saját forrásból tevődik össze, amelyek összesen meghatározzák a pályázati projektértéket.

Támogatható minden informatikai beruházás:

 • Szoftver
 • Hardver
 • Stb.
Kedvezményezettek köre: Mikrovállalkozások a Közép-magyarországi régióban.
Elszámolható költségek:
 • Új, egyenként minimum nettó 200.000,- Ft beszerzési értékű tárgyi eszköz beszerzése;
 • Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000,- Ft értékű hardver beszerzése;
 • Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése;
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás
Támogatás összege: A vissza nem térítendő támogatás összege legalább 1 millió Ft és legfeljebb 4 millió Ft lehet, amelyhez legalább 1 millió Ft és legfeljebb 8 millió Ft összegű támogatott hitel (visszatérítendő támogatás) kapcsolódik.
A támogatás mértéke (%): A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke 45%, ami nem haladhatja meg a párhuzamosan igénybe vett hitel arányát.