Valósítson meg nagyvállalati kategóriájú megoldásokat, amelyek kialakításuknál fogva gondoskodnak a biztonságról, a felügyeleti feladatok egyszerűsítéséről és a költségek csökkentéséről.
Kapcsolat
Kapcsolódó linkek:

Private Cloud megoldások Microsoft platformon. Ajánlatunk az Ön vállalata számára.

Tovább
Aktuális
Az üzleti evolúció platformja

A technológiai trendek – a nagy adat, a felhő, a mobilitás és a közösségi média – minden eddiginél nagyobb hatással vannak az üzlet világára. A szervezeteknek alkalmazkodniuk kell a gyorsan változó környezethez, hogy megőrizhessék versenyképességüket, ezért alaposan mérlegelniük kell, hogy milyen informatikai alapokra építenek.

Bővebben

Bővebb információt kérek A legjobb platform témakörben.

Az SQL Server 2012 a strukturált és a strukturálatlan adatok forrásaihoz, valamint a Microsoft Office és SharePoint alapú munkakörnyezethez egyaránt csatlakozik, így platformunkon a vállalatok külön beruházás nélkül olyan, teljes körű BI megoldást alakíthatnak ki, amely a legjobban illeszkedik igényeikhez.

Üzleti analitikai platformunkon mind az önkiszolgáló módon, mind a központilag készített riportok közzétételét, felügyeletét és frissítését nagy teljesítményű, a felhasználók körében elterjedt és ismert, könnyen kezelhető eszközökkel támogatjuk.

Azok az üzleti felhasználók, akik jól kiismerik magukat a különböző adatforrások között, és tudják, hogy milyen adatokat miként kívánnak elemezni, az Excel és a hozzá tartozó PowerPivot segítségével önkiszolgáló módon elkészíthetik riportjaikat. A jelentéseket azután az SQL Server Analysis Services és a SharePoint Server segítségével közzétehetik a vállalati portálon, a döntéshozatal különböző szintjein dolgozó kollégáik számára a feladatkörüknek megfelelő nézethez adhatnak hozzáférést. Ezek a felhasználók azután beállításokon keresztül igény szerint továbbfinomíthatják a riportok megjelenését.

Analitikai megoldásunk ezen átjárhatóságnak köszönhetően megszünteti az önkiszolgáló vagy központi BI dilemmáját, amellyel a vállalatok az eddigiekben szembesültek. A központilag készített riportok a tapasztalatok szerint ugyanis a legnagyobb fokú ellenőrzést biztosították, ugyanakkor megnehezítették a változatos igények gyors megválaszolását. Az önkiszolgáló BI ezen a téren kitüntette magát, gyorsasága és rugalmassága azonban gyakran a felügyelet, az adatminőség rovására ment.

Az SQL Server 2012 egy teljes körű BI megoldás felépítéséhez szükséges minden funkciót a vállalatok kezébe ad, méghozzá könnyen hozzáférhető módon, mivel ezt a funkcionalitást, amely a BI és az Enterprise változatban teljesedik ki, alapszinten már a Standard változat is kínálja.

Adatforrások és analitikai modellek

A BI megoldásnak mindenekelőtt kapcsolatot kell teremtenie az elemzésre kerülő adatok forrásrendszereivel: a vállalatirányítási rendszerrel, más adatbázisokkal, házon belüli és külső adatkészletekkel.

Az SQL Server 2012 ezt a kapcsolatot az Integration Services funkcióval valósítja meg, amely a Data Quality Services funkcióval előre meghatározott logika és folyamatok mentén adatokat nyer ki a forrásrendszerekből, és azokat betölti adatbázis-kezelőnkbe. A Data Quality Services – a Master Data Services funkcióhoz hasonlóan, amely az SQL Server 2012 BI és Enterprise változatnak része – az elemzésre szánt adatok minőségéről is gondoskodik, például arra is lehetőséget ad, hogy a lakcímadatokat a vállalat külső adatkészletekkel összevetve ellenőrizze.

A jelentések elkészítését és közzétételét az SQL Server Analysis Services és Riporting Services funkciói támogatják, amelyek az Integration Services egyes funkcióhoz hasonlóan a 2012-es verzió Standard változatában is helyet kaptak.

Az SQL Server 2012 egyik legfontosabb újdonsága az Analysis Services részét képező BI Semantic Model, amely lehetővé teszi a hagyományos, nagyobb fejlesztői tudást igénylő, multidimenziós adatbányászati modell, valamint az önkiszolgáló üzleti intelligencia és az in-memory technológiára épülő BI megoldások terén is használt, táblázat alapú analitikai modell együttes kezelését.

Nagy adat alkalmazások

Üzleti analitikai stratégiánk fontos eleme, hogy a nagy adat alkalmazásokhoz a terület legelterjedtebb megoldását, a Hadoopot integráltuk BI platformunkkal. Hadoop disztribúciónkat – amely az SQL Server 2012 telepítőkészletének is része – a vállalatok Windows Serveren rendkívül gyorsan bevezethetik házon belül, és a System Center segítségével ugyanolyan könnyen menedzselhetik, mint adatbázis-kezelőnket.

A Hadoopot emellett Windows Azure platformunkon, a felhőben is elérhetővé tettük. SaaS modellben használható HDInsight szolgáltatásunk a magyar vállalatok számára is kiváló lehetőséget ad arra, hogy külön infrastrukturális beruházás nélkül megtegyék az első lépéseket a nagy mennyiségben, változatos forrásokban fellelhető és gyorsan változó adatok elemzése terén.

Analitikai portfóliónk további fontos eleme a Parallel Data Warehouse, az SQL Server speciális, masszívan párhuzamos feldolgozást megvalósító változata, amelyet a HP és a Dell készülékként (appliance) szállít, míg további hardvergyártók referencia architektúrák formájában kínálnak. A könnyen beüzemelhető Parallel Data Warehouse segítségével a vállalatok nagyon nagy teljesítmény mellett egységesen elemezhetik a különböző forrásokból – relációs adatbázisokból, a Hadoopból, fájlrendszerekből stb. – származó strukturált és strukturálatlan adatokat, mindez a komplexitás rejtve marad előttük.

Januárban jelentjük be az SQL Server Parallel Data Warehouse 2.0 verzióját, amelynek új, Polybase lekérdező motorja a relációs adatbázisokhoz hasonlóan a Hadoop elosztott fájlrendszeréből is képes közvetlenül beolvasni az adatokat, így az integrációnak köszönhetően még gyorsabb bevezetést és nagyobb teljesítményt biztosít a nagy adat alkalmazásokhoz.

Novembertől az SQL Server 2012 SP1 csomagja is elérhető, amely már a SharePoint 2013-as verziójával, valamint az Office 2013 részét képező PowerPivot és PowerView riportkészítő és -megjelenítő eszközökkel történő integrációhoz szükséges összes csatlakozót tartalmazza.