Tegye lehetővé, hogy munkatársai bárhol és bármikor, különböző eszközökről hozzáférhessenek a szükséges adatokhoz, alkalmazásokhoz és személyekhez – biztonságos és megbízható módon.
Kapcsolat
Kapcsolódó linkek:
Aktuális
Az üzleti evolúció platformja

A technológiai trendek – a nagy adat, a felhő, a mobilitás és a közösségi média – minden eddiginél nagyobb hatással vannak az üzlet világára. A szervezeteknek alkalmazkodniuk kell a gyorsan változó környezethez, hogy megőrizhessék versenyképességüket, ezért alaposan mérlegelniük kell, hogy milyen informatikai alapokra építenek.

Bővebben

Bővebb információt kérek Rugalmas munkakörnyezet témakörben.

A Microsoft Office az ötletek megosztásától kezdve azok továbbfejlesztésén, kiértékelésén át a megvalósításig az innováció folyamatának mind a négy szakaszát hathatósan támogatja – fejlett közösségi funkciókat, előre integrált eszközöket kínál, amelyeket a szervezetek szolgáltatásként is használhatnak.

Az együttműködést, a kapcsolattartást és az egyéni produktivitást egyaránt előmozdító eszközök, alkalmazások és szolgáltatások közötti integráció olyan érték, melynek köszönhetően a Microsoft Office az innovációs kultúra elterjesztésének és továbbfejlesztésének motorja lehet minden szervezetnél.

Újítást tápláló ötletek a szervezet bármely területén dolgozó alkalmazottak, az üzleti partnerek, sőt az ügyfelek fejéből is kipattanhatnak, ezért célszerű mindannyiukat bevonni az innováció folyamatába. Olyan feladat ez, amelyet a közösségi média eszközei nagyban megkönnyítenek. A SharePoint és a Yammer segítségével a szervezet például olyan csoportokat, fórumokat, wikiket és blogokat hozhat létre a portálon, amelyeken keresztül az emberek könnyen bemutathatják és megoszthatják ötleteiket. Ugyanezek a felületek az ötletek véleményezéséhez, értékeléséhez és továbbfejlesztéséhez is beépített szolgáltatásokat kínálnak. A kibontakozó párbeszéd legfrissebb fejleményeiről pedig az RSS csatornák azonnal értesítenek minden érintett felet.

Miután az ötletek továbbfejlesztése jellemzően csoportos erőfeszítést feltételez, az együttműködést támogató, hatékony eszközök az innovációs folyamat második szakaszában is nélkülözhetetlenek. A SharePoint ehhez megosztott csoportmunka-területeket kínál, amelyeken a munkába bekapcsolódó kollégák minden dokumentumot és egyéb információt – például elérhetőségeket és naptárbejegyzéseket – egyetlen helyen elérnek. Hatékony kereső és közösségi funkciók segítik a szükséges tudás birtokában levő kollégák felkutatását a szervezetben, míg az ötlet továbbfejlesztéséhez szükséges adatok a szervezet rendszereiből Excellel, illetve a Windows Azure DataMarketen keresztül a felhőből, külső forrásokból is beemelhetők a csoportmunka-területekre, és ott a Microsoft könnyen kezelhető üzleti intelligencia eszközeivel elemezhetők. Az innovációs ötletek továbbfejlesztésében ez a kutatás rendkívül fontos mind a piaci potenciál, mind a kockázatok jobb megértése szempontjából.

Az analitikai eszközök az innovációs folyamat következő szakaszában is hasonlóan fontos szerephez jutnak, amelyben a szervezet kiértékeli a kidolgozott ötleteket, és összeállítja a megvalósításra javasolt projektek portfólióját. Ezt a munkát a Microsoft Project Server portfóliómenedzsment eszközei lényegesen egyszerűbbé teszik, mivel segítségükkel a javaslatok könnyebben elhelyezhetők a tágabb innovációs portfólióban, a stratégiai célokat és a rendelkezésre álló erőforrásokat is szem előtt tartva. A Project Server segítségével a szervezet például objektív módon meghatározhatja és rangsorolhatja az üzleti stratégia céljait, összehasonlíthatja és kiértékelheti a különböző területekről érkező, az erőforrásokért versengő innovációs javaslatokat, és „mi lenne ha” típusú elemzéseket készíthetnek. A vezetők így megalapozott döntéseket hozhatnak egy-egy ötlet megvalósíthatóságát, várható előnyeit és kockázatait, valamint üzleti értékét illetően.

A Project Server azután a megvalósítás szakaszában is hathatósan segíti a munkát erőforrás-, feladat-, idő- és költségkezelő, valamint monitorozó és jelentéskészítő funkciói által. A Microsoft termékek közötti integrációnak köszönhetően a megvalósítás előrehaladtáról a SharePoint közösségi platformján keresztül az innovációs folyamat korábbi szakaszaiban közreműködő munkatársak is tájékozódhatnak. Ez a visszacsatolás rendkívül fontos a szervezet innovációs kultúrájának fejlesztése szempontjából. Ha az alkalmazottak nyomon követhetik, hogy egy-egy ötletükből miként születik értéket hordozó termék, szolgáltatás vagy folyamat, az serkentőleg hat a további, kreatív gondolkodásra, és az innováció önmagát erősítő folyamattá válik.

Az innováció szabadsága

A munkavállalók, a partnerek és az ügyfelek bevonása, az ötletek továbbfejlesztése, kiértékelése és végrehajtása az innovációs folyamat négy egymásra épülő szakasza, de az eszköztámogatás biztosítását a szervezet bármely szakasznál megkezdheti. Nem kell feltétlenül nagy ívű beruházásban gondolkodni, az innováció kis lépésekben is erősíthető, ha a fejlesztések egységes stratégia mentén történnek.

Ha a szervezet gyorsan szeretne előrehaladni az innovációs kultúra erősítésében és eszköztámogatásában, akkor ezt valójában rendkívül egyszerűen, az Office szolgáltatásra történő előfizetéssel megteheti, miután annak a SharePoint, a Yammer és a Project Server is része. Így minden infrastrukturális beruházás nélkül is felállítható az újítást előmozdító környezet, de a Microsoft a hibrid környezeteket is támogatja – ha a szervezet már rendelkezik házon belül üzemelő SharePoint Serverrel, de Project Server bevezetését például nem tervezi, akkor azt felhő szolgáltatásként is használhatja, és integrálhatja meglévő eszközeivel.

A Microsoft Office felhő szolgáltatását olyan kiterjedt K+F tevékenységet folytató szervezetek is használják a projektdokumentációk kezelésére, mint a gyógyszertárak, amelyek esetében az innováció az alaptevékenység része. Ez jól érzékelteti, hogy az Office szolgáltatás a biztonsággal kapcsolatos legszigorúbb elvárásoknak is eleget tesz. Miután régiónkat a Microsoft amszterdami és dublini adatközpontjából szolgálja ki, az Office szolgáltatást használó szervezetek a törvényi megfeleléssel kapcsolatos követelményeknek is mindenben megfelelhetnek.

Nem utolsósorban az új Office és annak minden, integrált alkotóeleme olyan kezelőfelületet és szolgáltatásokat kínál, amelyeket az alkalmazottak – és különösen a fiatalabb munkavállalók – a magánélet területén is aktívan használnak, így Microsoft alapokon otthonos és vonzó környezetben kapcsolódhatnak be az innovációs folyamatba.