Express Edition

Learn, Develop, and Deploy at No Cost

Build and deploy web, desktop, and small server applications for free with Microsoft SQL Server 2008 R2 Express.

Az Express kiadás legfontosabb funkciói

 • Ugyanaz az adatbázismotor, mint amely az SQL Server nagyobb kiadásaiban megtalálható
 • Integráció a Microsoft Visual Studio és a Visual Web Developer termékkel
 • Tárolt eljárások, eseményindítók és függvények támogatása
 • Relációs adatbázisok, XML- és FILESTREAM-adatok támogatása
 • Adatelérés PHP-parancsfájlokkal az SQL Server PHP nyelvhez készült illesztőprogramja révén
 • A Reporting Services, a teljes szöveges keresés és a térbeli adatok támogatásának lehetőségével
 • Integráció a Microsoft Office 2010 csomaggal
 • A Transact-SQL, az ADO.NET és a LINQ támogatása

Felhasználási területek

 • Asztali alkalmazások fejlesztése
 • Független szoftvergyártók megoldásaival történő újraterjesztés
 • Webhelyek és webalkalmazások alapja
 • Kisebb üzleti célú alkalmazások létrehozása
 • Ismerkedés az adatbázis-kezeléssel és az adatbázis-fejlesztéssel

Kiadások összehasonlítása

Állapítsa meg, melyik kiadás a legmegfelelőbb az Ön számára.

Az SQL Server 2008 R2 Express kiadása által nyújtott lehetőségek

Egyszerűbb fejlesztési folyamat
Nagy teljesítményű alkalmazások fejlesztése
Rugalmas alkalmazások fejlesztése

Gyorsabb fejlesztés

Kihasználhatja a Transact-SQL nyelv terén szerzett ismereteket, és beépíthet meglévő technológiákat, például a Microsoft ADO.NET Entity Framework és a LINQ technológiát. A Visual Studio 2008, a Visual Web Developer 2008 és az SQL Server Management Studio termékkel való szoros integrációnak köszönhetően felgyorsíthatja az alkalmazások fejlesztését.

A fejlesztés felgyorsítása

Az ADO.NET Entity Framework használatával modellezheti az adatokat, így elrejtheti az adatbázis sémájának részleteit, és az üzleti logikához nagyon hasonló entitásokon keresztül érheti el az adatokat. Kihasználhatja a LINQ – egyebek között a LINQ to SQL és a LINQ to Entities – támogatásának előnyeit, amely lehetővé teszi adatok natív módon történő beolvasását entitásokból a Microsoft .NET-keretrendszer bármely nyelvéből.

A fejlesztői hatékonyság növelése

A Visual Studio 2008 és a Visual Web Developer termékkel való integráció révén növelhető a fejlesztői hatékonyság, és egyszerűsíthető a fejlesztés menete. A korszerű funkciók – például a látványos grafikus tábla- és lekérdezéstervezők, a Kiszolgálókezelővel való teljes integráció, valamint az egérműveletekkel is kezelhető fejlesztőkörnyezet támogatása – kihasználásával igen gyorsan készíthetők adatokhoz kötött alkalmazások. Az adatok PHP-parancsfájlokkal is elérhetők az SQL Server PHP nyelvhez készült illesztőprogramja révén.

Egyszerű fejlesztési folyamat

Az SQL Server 2008 R2 Express rendszerű adatbázisok az SQL Server Management Studio Express szoftverrel kezelhetők. Kapcsolódhat SQL Server 2008 R2 Express rendszerű helyi adatbázisokhoz, és a teljes mértékben integrált Objektumböngésző használatával kezelheti az objektumokat. Lekérdezéseket írhat, futtathat és tesztelhet a vizuális lekérdezéstervek használatával, amelyek tanácsokkal segítik a lekérdezések finomhangolását, valamint a felügyeleti és karbantartási lehetőségek elérését.

Robusztus alkalmazások

Az alkalmazások készítését korszerű funkciók segítik, a tárolt eljárások, a CLR integrációja, az eseményindítók és a nézetek révén pedig központosítható az üzleti logika, és növelhető az alkalmazások teljesítménye. A lekérdezési értesítések használatával dinamikusan reagálhat az adatok változására, a Service Broker és a replikáció segítségével pedig távoli helyszínekre is eljuttathatja az adatokat.

Tetszőleges típusú adatok kezelése

Használja fel az adatokat teljes körűen, beleértve a strukturált és a nem strukturált adatokat is, miközben a rendszer a relációs adatok, az XML-adatok és a térbeli adatok natív támogatásával tárolja az üzleti adatokat. Tárolhat és érvényesíthet XML-adatokat, és használhatja az XQuery nyelvet az adatok beolvasására. Növelheti az időbeli adatok részletességét a dátum és idő ábrázolására szolgáló adattípusokkal.

Adatok térképi megjelenítése

Földrajzi információt is felvehet üzleti alkalmazásaiba, és a helyet érzékelő alkalmazásokat is készíthet.

Releváns információ szolgáltatása

A Reporting Services használatával az adatok megjeleníthetők vizuálisan, és egyszerűen áttekinthető jelentések készíthetők az összetett felhasználói kérdések megválaszolására. A felhasználók a Microsoft Word és a Microsoft Excel használatával is megoszthatják a jelentéseket.

Adatelérés tetszőleges helyről

Létrehozhat a hálózathoz csak esetenként csatlakozó, hálózati kapcsolat nélkül is működőképes alkalmazásokat. Kifejleszthet olyan asztali alkalmazásokat, amelyek automatikusan szinkronizálják magukat központi adatbázisokkal.

Egyszerű távfelügyelet

A szabályalapú felügyelet révén felügyelheti az adatkezelési infrastruktúrákat, és házirendeket alkalmazhat az összes példányra. A különböző műveletekre – például lekérdezések optimalizálására, elnevezési konvenciókra, biztonsági mentésre és visszaállításra, valamint az indexek kezelésére – vonatkozó közös házirendek definiálásával csökkentheti a karbantartásra fordított időt. A házirendek több kiszolgálóra is alkalmazhatók, így a felügyelet konzisztens módon valósítható meg a teljes vállalaton belül.

Nagyvállalati adatszinkronizálás

Az SQL Server tranzakciós és egyesítéses replikációjára való előfizetések támogatása révén az adatok szinkronban tarthatók. A korszerű ütközésfeloldási képességek kihasználásával robusztus üzleti megoldások készíthetők, és a változáskövetés, valamint a Microsoft Sync Framework támogatása révén az adatok automatikusan szinkronizálhatók.

További információ