Standard Edition

Az informatikai erőforrások kiegészítése adatbázis-kezelő szoftverrel

A Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard kiadásának használatával teljes adatkezelési és üzleti intelligenciát nyújtó platformra tehet szert, amely kiszámítható teljesítményt, megbízhatóságot és biztonságot nyújt még a korlátozott informatikai erőforrásokkal rendelkező szervezetek számára is.

A Standard kiadás legfontosabb funkciói

  • A Live Migration (élő áthelyezés) támogatása a Hyper-V technológia révén
  • Egyetlen központi irányítási pontról való kezelés
  • Biztonsági másolatok tömörítése

Felhasználási területek

  • Kiszámítható teljesítményt biztosíthat egy beépített eszközökkel ellátott, biztonságos, megbízható, méretezhető platformon.
  • A biztonsági másolatok tömörítésének támogatása révén csökkentheti a tárolókra vonatkozó követelményeket és a biztonsági mentésekre fordított időt.
  • A beépített jelentéskészítési és elemzési funkciók elősegítik a megfelelő időben való megalapozott döntéshozatalt.
  • Egyszerűsíthető a fejlesztés, és növelhető a hatékonyság a meglévő képességek és eszközök kihasználásával.
  • Olyan komplex eseményfeldolgozó programok készíthetők, amelyek kis késleltetéssel képesek kezelni nagy mennyiségű adatot szállító adatfolyamokat.

Kiadások összehasonlítása

Állapítsa meg, melyik kiadás a legmegfelelőbb az Ön számára.

Az SQL Server 2008 R2 Standard kiadása által nyújtott lehetőségek

Hatékony kezelés
Az erőforrásigény csökkentése
A jelentéskészítés és adatelemzés tökéletesítése
Egyszerű alkalmazásfejlesztés
Tetszőleges információ tárolása

Egyetlen közös felügyeleti konzol

Az SQL Server Management Studio használatával az SQL Server összes példánya és szolgáltatása kezelhető, egyebek között a relációs adatbázisok, az SQL Server Reporting Services, az SQL Server Analysis Services, az SQL Server Integration Services és az SQL Server Compact rendszerű adatbázisok.

Házirendkezelés

A házirendeken alapuló felügyelet használatával rendszerszintű konfigurációs házirendekkel biztosíthatja a szabályoknak való megfelelést, és egyszerűsítheti a felügyeleti feladatokat.

Teljesítményadatok gyűjtése

A teljesítményadatok központosított adattára lehetővé teszi a teljesítményhangolás és a hibaelhárítás hatékonyabbá tételét.

Az üzletvitel folytonosságának javítása

A stabilabb és kiszámíthatóbb lekérdezési teljesítmény elősegíti a kiszolgálófrissítéseket. Kihasználhatja az automatikus lapjavítást is biztosító szinkron adatbázis-tükrözés és a növelt teljesítmény előnyeit. További kényelmet nyújt a zökkenőmentes feladatátvétel, amely támogatja a kétcsomópontos feladatátvételi fürtöket is. A naplófájlok átvitele révén redundanciát biztosíthat az SQL Server két vagy több példányának alkalmazásával.

A biztonsági mentésekhez szükséges idő és ráfordítás csökkentése

A biztonsági másolatok tömörítése révén csökkentheti az adattárolókra vonatkozó követelményeket és a biztonsági mentésekre fordított időt.

Önkiszolgáló elemzés

A több forrásból származó adatok integrációjának egyszerűsítésével a felhasználók interaktív módon modellezhetnek és elemezhetnek jelentős mennyiségű adatot, mindezt egy ismerős eszközben, a Microsoft Excel 2010 programban.

Releváns információ szolgáltatása

Egyszerűen használható adatkocka-tervezési eszközökkel korszerűsíthető az SQL Server Analysis Services-alapú megoldások kifejlesztése. A Bing Maps for Enterprise szolgáltatás térképeinek integrálásával átfogó, az egész világra kiterjedő térbeli adatokat tartalmazó jelentések készíthetők. Az SQL Server Integration Services adatprofil-készítő eszközével javítható az adatok minősége.

A döntéshozatalt segítő információk bővített támogatása

A Microsoft Word programban való megjelenítés és az Excel programban való továbbfejlesztett megjelenítés révén szélesebb körben terjeszthetők az SQL Server Reporting Services alkalmazásával kapott eredmények. A Reporting Services egyszerűsített internetes közzétételi folyamatával létrehozott jelentések eljuttathatók az ügyfeleknek és a beszállítóknak. A munkatársak pedig prediktív elemzést végezhetnek a Microsoft Office programokhoz készült adatbányászati beépülő modulokkal.

Komplex eseményfeldolgozás a StreamInsight rendszerrel

A StreamInsight beépített támogatásának köszönhetően olyan komplex eseményfeldolgozó alkalmazások készíthetők, amelyek kis késleltetéssel képesek kezelni nagy mennyiségű adatot szállító adatfolyamokat.

Transact-SQL adatmodell

Egyszerre több műveletet is hatékonyan végrehajthat a MERGE utasítás használatával. Kihasználhatja a Windows Server által támogatott rendezésekkel való teljes kompatibilitás előnyeit.

Új táblázatértékű paraméterek

Az új táblázatértékű paraméterek használatával hatékonyan adhat át nagy mennyiségű adatot a függvényeknek és az eljárásoknak.

Integráció a LINQ rendszerrel

A fejlesztők egy felügyelt programozási nyelv használatával is végezhetnek adatlekérdezéseket. A Microsoft .NET-nyelveken írt halmazközpontú lekérdezések zökkenőmentesen futtathatók a Microsoft ADO.NET és az ADO.NET Entity Data Service Mapping szolgáltató adatain. A LINQ to SQL segítségével a fejlesztők használhatják a LINQ nyelvet az SQL Server rendszerű táblákon és oszlopokon.

Térinformatikai adattípusok

A térinformatikai adatok új támogatásának köszönhetően a helyhez kötött információ kezelése is integrálható az alkalmazásokba. A beépített térbeli kódtár használatával térbeli adatok kezelésére szolgáló programok írhatók. A GEOGRAPHY és a GEOMETRY adattípusokkal földfelszíni gömbkoordinátákat és síkba kiterített térképeket kezelő megoldásokat valósíthat meg.

Dátum és idő

Használja ki a DATE, TIME, DATETIMEOFFSET és DATETIME2 adattípusok nyújtotta előnyöket. A dátum és az idő külön ábrázolására szolgáló adattípusokkal pontosan vagy széles tartományban kezelheti az időpontértékeket.

HIERARCHY ID

Az adatbázis-kezelő alkalmazások számára lehetőséget biztosíthat a faszerkezetek hatékony modellezésére. Az adattípus hierarchikus fák csomópontjait képviselő értékek tárolására alkalmas. A rugalmas programozási modellnek köszönhetően hierarchia-csomópontokat hozhat létre, és műveleteket végezhet azokon.

FILESTREAM adattípus

Úgy tárolhat bináris adatokat, hogy az adatok továbbra is az adatbázis szerves részét képezzék, és a tranzakciós integritást is megőrizheti. A biztonsági mentési műveletek automatikus támogatása révén elvégezheti a FILESTREAM típusú adatok biztonsági mentését. A nagy bináris adatfájlok az adatbázison kívül is tárolhatók, gazdaságosabb tárolókon, a teljesítmény csökkenése nélkül.

Teljes szöveges keresés az adatbázisban

Gyors szöveges keresést végezhet nagy mennyiségű szöveget tartalmazó oszlopokban. Az integrált teljes szöveges keresési indexek révén kevesebb fájl kezelésére van szükség.

Ritkán kitöltött oszlopok

Bármely adattípusra beállíthatók, hogy a NULL adatok ne foglaljanak fizikai tárterületet az adatbázisban. Egy adatbázisban levő NULL adatok nagy halmazai is hatékonyan kezelhetők.

Nagyméretű felhasználói adattípusok

Használja ki a felhasználó által definiált típusokra vonatkozó megnövelt korlátokat.