Kiadások összehasonlítása

Milyen elemeket kíván összehasonlítani?
Az összes kiadás kijelölése Különbségek kiemelése

Datacenter
Kiválaszt
SQL Server 2008 R2 Datacenter Mission-critical applications require a high-performance data platform. Take advantage of SQL Server 2008 R2 Datacenter, a data platform designed for large-scale data centers that need the highest levels of scalability and mission-critical application support.
Highlights
 • Scale high with support for 256 logical processors.
 • Get support for maximum OS memory limits.
 • Benefit from the highest level of virtualization support.
 • Enroll hundreds of instances and applications to gain insight.
 • Process large volumes of events across multiple sources in near real time with StreamInsight.
Enterprise
Kiválaszt
SQL Server 2008 R2 Enterprise Get comprehensive security, reliability, manageability, and scalability for demanding transaction processing, business intelligence, and data-warehousing applications with SQL Server 2008 R2 Enterprise.
Highlights
 • Process large volumes of events in near real time.
 • Centralize management of up to 25 database instances.
 • Lower storage costs.
 • Increase business continuity.
 • Optimize business processes.
 • Reduce compliance and security costs.
Standard
Kiválaszt
SQL Server 2008 R2 Standard Rely on SQL Server 2008 R2 Standard to deliver a complete data management and business intelligence platform for predictable performance.
Highlights
 • Ensure predictable performance with built-in tools.
 • Reduce storage requirements by using backup compression support.
 • Empower users to access and analyze data using familiar tools.
 • Simplify development and boost productivity.
 • Process large volumes of events across multiple sources in near real time with StreamInsight.
Web
Kiválaszt
SQL Server 2008 R2 Web Balance security, costs, manageability, and scalability of public websites and applications by using SQL Server 2008 R2 Web.
Highlights
 • Take advantage of a low monthly cost.
 • Host webpages, web applications, and web services.
 • Scale your database up to 524 terabytes.
 • Monitor and manage visitors with built-in tools.
 • Process large volumes of events across multiple sources in near real time with StreamInsight.
Workgroup
Kiválaszt
SQL Server 2008 R2 Workgroup Improve security and remote synchronization and management capabilities for running branch applications by using SQL Server 2008 R2 Workgroup.
Highlights
 • Improve performance across networked applications.
 • Manage company data more efficiently.
 • Monitor and manage many instances centrally.
 • Use built-in reporting delivered to any user, enabling better, faster decision making.
 • Simplify development and boost productivity.
Express
Kiválaszt
SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services Choose from three versions of Express. Use SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services to develop light web and small server applications.
Highlights
 • Available free!
 • 10 GB of database storage.
 • Same advanced database engine as other versions of SQL Server.
 • Available with a graphical management tool, reporting capabilities, full-text search, and spatial support.
 • Compatible with all editions of SQL Server 2008: Scales with your growing business needs.

Méretezhetőség és teljesítmény

Datacenter Enterprise Standard Web Workgroup Express
Processzorok száma OS maximum 8 4 4 2 1
Kihasznált memória maximális mérete OS maximum 2 TB 64 GB 64 GB 4 GB 1 GB
Maximális adatbázisméret 524 PB 524 PB 524 PB 524 PB 524 PB 10 GB
IA64 hardvertámogatás
Resource Governor
Táblák és indexek particionálása
Párhuzamos indexműveletek
Párhuzamos konzisztenciavizsgálatok (DBCC)
Továbbfejlesztett előreolvasási vizsgálat
Méretezhető megosztott adatbázisok
Indexelt nézetek
Elosztott partíciónézetek
REFERENCIA

Magas rendelkezésre állás

Datacenter Enterprise Standard Web Workgroup Express
Online rendszermódosítások
Tranzakciós naplófájlok átvitele
Adatbázis-tükrözés
Yes (single thread, synchronous only) Witness only Witness only Witness only
Sérülések automatikus helyreállítása a tükörből
Az átvitt eseménynapló tömörítése
Feladatátvételi fürtcsomópontok száma 16 16 2
Biztonsági másolatok tömörítése
Tükrözött biztonsági másolatok
Adatbázisok pillanatképe
Gyors helyreállítás
Online indexelés
Lapok és fájlok online visszaállítása
Az egyenrangú csomópontok online konfigurálása
Processzorok és memória működés közbeni telepítésének támogatása
REFERENCIA

Virtualizáció támogatása

Datacenter Enterprise Standard Web Workgroup Express
Hipervizor támogatása
Vendégként való feladatátvételi fürtözés támogatása virtualizációhoz
Hyper-V Live Migration (élő áthelyezési) funkció
Alkalmazások áthelyezhetősége
REFERENCIA

Replikáció

Datacenter Enterprise Standard Web Workgroup Express
Pillanatképek replikálása
Subscriber only
Subscriber only
Egyesítéses replikáció
Subscriber only Restricted Subscriber only
Tranzakciós replikáció
Subscriber only Restricted Subscriber only
SQL Server változáskövetés
Adatok közzététele az SQL Server rendszerből nem SQL Server rendszerbeli előfizetők számára
Adatok közzététele az Oracle rendszerből az SQL Server rendszerbe
Peer-to-peer (egyenrangú felek közötti) replikáció
REFERENCIA

Nagyvállalati biztonság

Datacenter Enterprise Standard Web Workgroup Express
Beépített Windows-hitelesítés (egyebek között Kerberos)
Integráció a Microsoft Baseline Security Analyzer eszközzel
C2 szabványnak megfelelő naplózási mód
Megfelelőség a gyakori feltételeknek
Adattitkosítás és kulcskezelés
Modulok aláírása
TLS (Transport Layer Security) csatornatitkosítás
A Windows jelszóházirendjeinek támogatása
Felhasználók és sémák különválasztása
Bejelentkezési eseményindítók és kapcsolódási végpontok
Biztonságos konfiguráció a szabályalapú felügyelet révén
SQL Server naplózás (nagy részletességű naplózás)
Transzparens adatbázis-titkosítás
Kiterjeszthető kulcskezelés
REFERENCIA

Egypéldányos relációsadatbázis-kezelés

Datacenter Enterprise Standard Web Workgroup Express
Szabályalapú felügyelet
A PowerShell támogatása
SQL Server kezelési objektumok (SMO)
A Sysprep támogatása
SQL Server kapcsolatirányító
Dedikált felügyeleti kapcsolat
Házirendek automatizálása (ellenőrzés ütemterv szerint és változás esetén)
Karbantartási tervek
Adatbázis-kezelői levelek
Teljesítményadatok gyűjtése
System Center Operations Manager felügyeleti csomag
Tervezési útmutatók
Felhasználói példányok

Alkalmazások és több példány felügyelete

Datacenter Enterprise Standard Web Workgroup Express
Adatréteg-alkalmazási (DAC) műveletek – kigyűjtés, telepítés, frissítés – támogatása
Lehetőség többpéldányos felügyeletbe való bevonásra
Többpéldányos irányítópult-nézetek és részletezések
Erőforrás-kihasználtság értékelése házirendek alapján
REFERENCIA

Felügyeleti eszközök

Datacenter Enterprise Standard Web Workgroup Express
SQL Server Konfigurációkezelő
SQL CMD (parancssori eszköz)
SQL Server Migration Assistant
SQL Server Management Studio
SQL Server Agent
Database Engine Tuning Advisor
SQL Server Profiler
Analysis Services, PowerPivot informatikai műveleti irányítópult
REFERENCIA

Fejlesztőeszközök

Datacenter Enterprise Standard Web Workgroup Express
Integráció a Microsoft Visual Studio rendszerrel
IntelliSense (Transact-SQL és MDX)
Business Intelligence Development Studio
SQL lekérdezési, szerkesztő- és tervezőeszközök
Verziókövetés támogatása
MDX szerkesztő-, hibakeresési és tervezőeszközök
REFERENCIA

Programozhatóság

Datacenter Enterprise Standard Web Workgroup Express
Az Entity Framework támogatása
Integráció a közös nyelvi futtatókörnyezettel (CLR)
Beépített XML-támogatás
XML-indexelés
MERGE és UPSERT funkciók
FILESTREAM adattípus támogatása
Dátum és idő ábrázolására szolgáló adattípusok
Nemzetközi változatok elkészítésének támogatása
Teljes szöveges keresés
Nyelv megadása lekérdezésben
Service Broker (üzenetkezelés)
Client only
Client only
XML/A-támogatás
Webszolgáltatások (HTTP-/SOAP-végpontok)
T-SQL végpontok
REFERENCIA

Térinformatikai és helyfüggő szolgáltatások

Datacenter Enterprise Standard Web Workgroup Express
Síkbeli és geodéziai információ ábrázolására szolgáló adattípusok
Térinformatikai indexek
Különleges térinformatikai kódtárak
Iparági szabványnak megfelelő térinformatikai adatformátumok importálása/exportálása
Térinformatikai eredmények lap az SQL Server Management Studio ablakában
REFERENCIA

Komplex eseményfeldolgozás (StreamInsight)

Integration Services – speciális adapterek

Datacenter Enterprise Standard Web Workgroup Express
Nagy teljesítményű Oracle céladatbázis
Nagy teljesítményű Teradata céladatbázis
SAP BW forrás- és céladatbázis
Adatbányászati modell betanítási céladatbázis-adaptere
Dimenziófeldolgozás céladatbázis-adaptere
Partíciófeldolgozás céladatbázis-adaptere

Integration Services – speciális átalakítások

Datacenter Enterprise Standard Web Workgroup Express
Megőrzési (nagy teljesítményű) keresések
Adatbányászati lekérdezésátalakítás
Fuzzy logika szerinti csoportosítási és keresési átalakítások
Kifejezéskigyűjtési és keresési átalakítások

Adatraktárak

Datacenter Enterprise Standard Web Workgroup Express
Automatikusan generált előkészítési és adatraktározási séma
Változáskövetés
Adattömörítés
Csillagséma-alapú lekérdezések optimalizálása
Lekérdezések és indexelt nézetek automatikus egyeztetése
Az AS méretezhető, csak olvasható konfigurálása
Proaktív gyorsítótárazás
Párhuzamos lekérdezésfeldolgozás particionált táblákon és indexeken
Particionált adatkockák
Elosztott particionált adatkockák
REFERENCIA

Analysis Services

Datacenter Enterprise Standard Web Workgroup Express
Az SQL Server Analysis Services biztonsági mentése
Dimenziók, attribútumkapcsolatok, összesítések és adatkockák tervezése
Fordítások
Személyre szabási kiterjesztések
SQL Server PowerPivot a SharePoint rendszerhez
REFERENCIA

Analysis Services – speciális analitikus funkciók

Datacenter Enterprise Standard Web Workgroup Express
Pénzügyi összesítések
Particionált adatkockák és elosztott particionált adatkockák
Egyéni összegzések
Féladditív mértékek
Visszaírási dimenziók
Csatolt mértékek és dimenziók
Bináris és tömörített XML-átvitel
Fiókokkal kapcsolatos intelligencia
Perspektívák
Méretezhető megosztott adatbázisok
REFERENCIA

Adatbányászat

Datacenter Enterprise Standard Web Workgroup Express
Adatbányászati algoritmusok átfogó készlete
Integrált adatbányászati eszközök: varázslók, szerkesztők, modellmegjelenítők, lekérdezéskészítő
Keresztérvényesítés
Speciális konfigurációs és finomhangolási lehetőségek az adatbányászati algoritmusokhoz
A pipeline-módú adatbányászat és a szövegbányászat támogatása az Integration Services révén
Bővítményként elérhető algoritmusok támogatása
Párhuzamos modellfeldolgozás
Sorozat-előrejelzés
REFERENCIA

Jelentéskészítés

Datacenter Enterprise Standard Web Workgroup Express
A Reporting Services memóriakorlátai OS Maximum OS Maximum OS Maximum 4 GB 4 GB (x64) OS Maximum (x32) 4 GB
A katalógus-adatbázis engedélyezett SQL Server kiadása SQL Server Standard, SQL Server Enterprise and SQL Server Datacenter SQL Server Standard, SQL Server Enterprise and SQL Server Datacenter SQL Server Standard, SQL Server Enterprise and SQL Server Datacenter SQL Server Web SQL Server Workgroup SQL Server Express
Az adatforrás engedélyezett SQL Server kiadása All All All SQL Server Web SQL Server Workgroup SQL Server Express
Jelentéskészítő kiszolgáló
Jelentéstervező
Jelentéskezelő
Adatcsatornaként továbbított jelentések
Továbbfejlesztett mérőműszerek és diagramok
Térképek és térképrétegek
Egyéni hitelesítés
Exportálás Excel, Word és PDF formátumba, valamint képként
Szerepköralapú biztonság
Egyéni szerepkörök létrehozása
No (Fixed roles only) No (Fixed roles only) No (Fixed roles only)
Modellek támogatása
Modellelemek biztonsága
Végtelen átkattintási lehetőség
E-mail és fájlmegosztási előfizetések és ütemezés
Jelentés előzményei, végrehajtási pillanatképek és gyorsítótárazás
SharePoint-integráció
Összetevők megosztott kódtára
Távoli és nem relációs adatforrások támogatása
Adatforrásokkal kapcsolatos, kézbesítési és megjelenítési kiterjesztések
Jelentésdefiníciós testreszabási kiterjesztés (RDCE)
Adatvezérelt jelentés-előfizetések
Bővítő telepítés (webfarmok)
REFERENCIA

Üzleti intelligenciát nyújtó ügyfelek

Master Data Services

Datacenter Enterprise Standard Web Workgroup Express
A Master Data Services adatbázisa
Törzsadatkezelő webalkalmazás
Master Data Services webszolgáltatás
REFERENCIA