Üzleti intelligencia

Kapcsolódó dokumentumok

Adatlap: SQL Server 2008 R2 Reporting Services (316 KB, PDF)A Reporting Services átfogó, számos jelentéskészítési igény kielégítésére alkalmas platformot kínál. SQL Server 2008 R2 Jelentéskészítő 3.0 – GYIK (55,9 KB, DOCX)Kérdések és válaszok az SQL Server Jelentéskészítő eszközéről. Technikai cikk: A Reporting Services teljesítményének optimalizálása (HTML)A technikai témájú cikk általános útmutatást nyújt a Reporting Services környezettel kapcsolatban.

Főbb technikai jellemzők

Jelentéstervezés intuitív módon
Információmegosztás a teljes szervezetben
Hatékonyan felügyelhető jelentéskészítési környezet

A jól ismert eszközök és felületek, valamint a fejlesztők és az üzleti felhasználók számára egyaránt alkalmas átfogó jelentéstervező környezet segítségével professzionális küllemű, igényes jelentések készíthetők.

Jelentéskészítési lehetőség az üzleti felhasználók számára

 • A Jelentéskészítő 3.0-s verziójának ismerős, gazdag megjelenítési funkciókkal ellátott környezetében a felhasználók létrehozhatják a szükséges jelentéseket, és megvizsgálhatják az adatokat.
 • A szemantikai jelentésmodell segítségével a felhasználók az adatszerkezetek mélyebb ismerete nélkül állíthatnak össze jelentéseket.
 • A Jelentésrészek tárában található objektumok újrahasznosításával percek alatt új jelentéseket hozhat létre.

Látványos jelentések készítése több adatforrás használatával

 • A jelentéseket a Bing Maps szolgáltatással integrált új térképfunkciókkal gazdagíthatja, amelyek teljes körűen támogatják az SQL Server térinformatikai adattípusait.
 • Gazdag megjelenítési lehetőségeket, például diagramokat, mérőműszereket, kijelzőket, értékgörbéket és adatsávokat alkalmazhat.
 • A diagramokkal kapcsolatos újdonságok közé tartozik a jegyzetek, egyéni színpaletták, skálamegszakítások, egyesített diagramok és több tengely használatának lehetősége.
 • A Tablix™ rugalmas adatmegjelenítési lehetőségei közül választva az adott jelentéskészítési igények szempontjából legcélszerűbb módon formázhatja a jelentéseket.
 • A táblixokba kijelzőket, értékgörbéket vagy adatsávokat is ágyazhat, így azonnal értelmezhető módon ábrázolhatja a teljesítménymutatókat és a trendeket.
 • A vállalat bármely rendszeréből – az SQL Server mellett az Oracle, Teradata és SAP NetWeaver BI rendszerekből is – elérheti a szükséges adatokat.
 • Nem hagyományos adatforrásokat, például SharePoint Server-listákat és PowerPivot-modelleket is használhat.
 • Hozzáférhet az új típusú SQL Server-adatforrásokhoz, beleértve a Parallel Data Warehouse adatraktárt és a Microsoft SQL Azure rendszert is.

Átfogó jelentéstervező környezet

 • A Visual Studio-alapú Business Intelligence Development Studio (BIDS) használatával egységes környezetben készíthet integrációs, jelentéskészítési és analitikai megoldásokat.
 • A BIDS a teljes megoldásfejlesztési cikluson átívelő módon támogatja a hatékony, rendkívül biztonságos és méretezhető megoldások fejlesztését, tesztelését és üzembe helyezését.

A jelentések közzétételére és felhasználására szolgáló közös munkaterület és rugalmas lehetőségek révén igényes, naprakész jelentések készíthetők és érhetők el a korábbinál hatékonyabb módon.

Értékes jelentések szolgáltatása különböző módszerek és formátumok alkalmazásával

 • A jelentéseket SharePoint-tárakba küldheti, e-mailben kézbesítheti, vagy feltöltheti a hálózaton lévő megosztott mappákba.
 • A felhasználók feliratkozhatnak az adott időben vagy helyen kézbesítendő jelentésekre.
 • Az adatvezérelt előfizetések segítségével automatizálható a jelentések tömeges terjesztése.
 • A jelentések számos különböző formátumban (például HTML, PDF, CSV, TIFF, Microsoft Word és Microsoft Excel) előállíthatók.
 • A jelentéseket egy ATOM-leképezőn keresztül adatcsatornaként használhatja, így az adatokat biztonságosan továbbíthatja a PowerPivot for Excel segítségével történő elemzéshez.

Alkalmazásokba és portálokba beágyazható jelentések

 • A modellek, a jelentések és a részösszetevők közös munkaterületen is közzétehetők a gyors elérhetőség és a kollektív szerkesztés érdekében.
 • A Visual Studio ReportViewer vezérlőelemeivel a jelentések közvetlenül beágyazhatók az üzleti alkalmazásokba.
 • A webkiszolgálói ReportViewer vezérlőelemmel a jelentések ASP.NET-projektekben is felhasználhatók.
 • A jelentések SharePoint Server- és PowerPivot-jelentéstárakban is közzétehetők.
 • A ReportViewer kijelző segítségével a jelentések közvetlenül beágyazhatók és megjeleníthetők a SharePoint Server-portálokon.

Az egységes, ismerős eszközök és felületek, valamint a SharePoint Server rendszerrel való szoros együttműködés megkönnyíti a jelentéskészítési környezet felügyeletét, és lehetővé teszi az engedélyek szerepköralapú kiterjesztését.

Egyszerűbb felügyelet és hozzáférés a felügyeletet segítő eszközökkel

 • A webalapú Jelentéskezelő, illetve a SharePoint Server rendszerrel való integráció révén központosíthatók a felügyeleti feladatok.
 • A SharePoint Server technológiáival való integrációnak köszönhetően a jól ismert Microsoft Office-környezetben központilag kezelhetők a jelentések.
 • A Configuration Manager használatával a Reporting Services valamennyi konfigurációs beállítása alkalmazható és kezelhető.

Biztonságos jelentéskészítési megoldás testre szabható felügyelettel

 • A Reporting Services szerepköralapú biztonsági modelljével gondoskodhat a jelentések, a mappák, az erőforrások és az adatforrások biztonságos eléréséről.
 • A felhasználókhoz beépített és egyéni szerepkör-definíciók hozzárendelésével engedélyezheti a különböző elemek elérését.
 • A rendszer felügyelete testre szabható, a bővíthető architektúra és a nyílt illesztőfelületek révén pedig a jelentéskészítő eszközök heterogén informatikai környezetekbe is integrálhatók.

További információ