Office

  Thank you for downloading

  • Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Հայերեն

   If your download does not start after 30 seconds,
   Click here

   Ընտրեք այն նիշքերը, որոնք չեն ներբեռնվել

   Նիշքի անվանումը՝Download LinkՆիշքի չափը
   LanguageInterfacePack.exeRecommended
   Click here14.6 MB
   Click here14.6 MB
   LIP_Help.chmRecommendedClick here231 KB
   Microsoft Office_Excel.pptxRecommendedClick here1.3 MB
   Microsoft Office_Outlook.pptxRecommendedClick here2.7 MB
   Microsoft Office_PowerPoint.pptxRecommendedClick here2.7 MB
   Microsoft Office_Word.pptxRecommendedClick here1.8 MB
   Download Summary:
   KBMBGB

   You have not selected any file(s) to download.

    • Այս ներբեռնումը տեղադրելու համար.
     1. Ներբեռնեք LanguageInterfacePack.exe նիշքը` կտտացնելով Ներբեռնել կոճակին (վերեւում) եւ պահեք նիշքը ձեր կոշտ սկավառակում:
     2. Երկկտտացրեք LanguageInterfacePack.exe ծրագրային նիշքը ձեր կոշտ սկավառակում` Տեղակայման ծրագիրը մեկնարկելու համար:
     3. Հետեւեք վահանին հայտնվող հրահանգներին` տեղադրումը կատարելու համար:
     4. Microsoft Office 2007 Language Interface Pack-ի համար տեղադրված կարդաինձ նիշքը գտնվում է C:\Ծրագրային նիշքեր\Common Files\microsoft shared\OFFICE12\LCID\LIPread.htm
     5. Office 2003 Language Interface Pack-ով Office 2003-ի նորացումը Office 2007-ի` Office 2007 Language Interface Pack-ով չի աջակցվում: Եթե ցանկանում եք արդիացնել Office 2003-ի հիմնական տեղադրումը Office 2007-ի` Office 2007 Language Interface Pack-ով, դուք պետք է.
      • Ապատեղադրեք Office 2003 Language Interface Pack-ը
      • Աշխատեցնեք Office 2007 տեղակայումը եւ ընտրեք նորացման ընտրանքը:
      • Office 2007 տեղակայումն ավարտելուց հետո, տեղադրեք եւ կազմաձեւեք Office 2007 Language Interface Pack-ը

      • Ձեր Office արտադրանքի գործունացումը.
      • Եթե դուք դժվարությունների եք բախվել "Microsoft Office Activation Wizard"-ի ամբողջ տեղադրական այլագիրը կարդալիս, կամ էլ ամբողջ տեղադրական այլագիրը ճիշտ չի ցուցադրվում ձեր Microsoft® Office Language Interface Pack 2007-ը գործածելիս, խնդրում ենք չեղարկել մոգը եւ անցնել ամերիկյան անգլերեն արտադրանքին, գործունացնելու համար ձեր Microsoft Office արտադրանքը։


     Օգտագործման հրահանգներ.

     Օգտվողի միջերեսը Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Հայերենի փոխանջատելու համար` հետեւեք այս քայլերին.

     1. Թողարկեք Microsoft Office 2007 լեզվական կայանքները հետեւյալ ուղով Մեկնարկ\Բոլոր ծրագրերը\Microsoft Office\Microsoft Office Tools ցանկից:
     2. Ընտրեք Ցուցադրման լեզուն ներդիրը եւ Ցուցադրել Microsoft Office ցանկերն ու երկխոսության տուփերը. իջնող ցուցակից ընտրեք ցանկացած լեզուն: Ընտրվածը կլինի ցուցադրման լռելյան լեզուն:
     3. Դրանից բացի Ցուցադրման լեզուն ներդիրում առկա է ընտրանք, որով կարող եք համապատասխանեցնել Office-ի ցուցադրման լեզուն Windows-ի լեզվին: Ձեր Windows-ի ընթացիկ լեզուն կներկայացվի ձեզ: Եթե ցանկանում եք, որ Office-ի ցուցադրման լեզուն համապատասխանի Windows-ին, ընտրեք Կայել Microsoft Office-ի ցուցադրման լեզուն` Windows-ի ցուցադրման լեզվին համապատասխան նշատուփը: Այս կայանքը ծածկում է այն ընտրումը, որը կատարված է Ցուցադրել Microsoft Office ցանկերն ու երկխոսության տուփերը ցուցակում:
     4. Խմբագրման լեզուները ներդիրում ընտրեք լեզուն, որը ցանկանում եք թույլատրել` Առկա խմբագրման լեզուները ցուցակից եւ կտտացրեք Հավելել: Ընտրված լեզուներն այժմ պետք է ցուցակագրված լինեն Թույլատրված խմբագրման լեզուներ ցուցակում:
     5. Խմբագրման լեզուները ներդիրում ընտրեք լեզուն, որը ցանկանում եք, որ լինի Առաջնային խմբագրման լեզուն` Առաջնային խմբագրման լեզուն ցուցակից:
     6. Կտտացրեք Լավ կոճակին:

     Ընտրված լեզվական կայանքներն ուժի մեջ կմտնեն հաջորդ անգամ Office-ի գործադիրները մեկնարկելիս:
     Նշում. Օգնությունը չի կարող փոխանջատված լինել Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Հայերենի: Օգնությունը միշտ կմնա սկզբնական տեղադրման լեզվով:
     Իջնող ցուցակում միշտ կայեք ցուցադրվող օգնությունը հիմնական լեզվի:

     Այս տեղադրումը հեռացնելու համար.
      Հետեւեք այս քայլերին Windows XP Home-ում կամ Professional Edition-ում.
     1. Փակեք բոլոր ծրագրերը:
     2. Երկկտտացրեք Հավելել կամ հեռացնել ծրագրերը պատկերակին` Windows-ի Կառավար վահանակում:
     3. Կտտացրեք Microsoft Office Language Interface Pack 2007 Ընթացիկ տեղադրված ծրագրեր տուփում, ապա կտտացրեք Հեռացնել կոճակին:
     4. Հետեւեք վահանին հայտնվող հրահանգներին:

      Հետեւեք այս քայլերին Windows Vista-ում.
     1. Փակեք բոլոր ծրագրերը:
     2. Երկկտտացրեք Ծրագրեր եւ յուրահատկություններ պատկերակը Windows Կառավար վահանակում.
     3. Ապատեղադրել կամ Փոխել ծրագիրը ընտրանքում կտտացրեք Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Հայերեն Ընթացիկ տեղադրված ծրագրեր տուփում, ապա ընտրեք Ապատեղադրել ընտրանքը:
     4. Հետեւեք վահանին հայտնվող հրահանգներին:

  Հանրածանոթ ներբեռնումներ

  Loading your results, please wait...

  Անվճար ԱՀ արդիացումներ

  • Անվտանգության նորոգման ծրագրային լրացումներ
  • Ծրագրաշարի արդիացումներ
  • Ծառայությունների փաթեթներ
  • Սարքաշարային սարքավարեր

  Microsoft suggests

  Buy Office 365 to get the new 2016 apps.
  The new Office 2016
  Takes the work out of working together.
  See what’s new