Internet Explorer

  Thank you for downloading

  • Internet Explorer 11 - Windows 7-ի համար

   If your download does not start after 30 seconds, Click here
     1. Ներբեռնումը մեկնարկելու համար կտտացրեք Ներբեռնում կոճակը այս էջի վրա:
     2. Կատարեք հետևյալ քայլերից մեկը`
      • Տեղադրումն անմիջապես մեկնարկելու համար կտտացրեք Բացել կամ Աշխատեցնել ծրագիրը իր ներկայիս տեղադրությունից
      • Ներբեռնումը հետագա տեղադրման նպատակով համակարգչի մեջ պատճենելու համար կտտացրեք Պահել կամ Պահել ծրագիրը սկավառակում

  Հանրածանոթ ներբեռնումներ

  Loading your results, please wait...

  Անվճար ԱՀ արդիացումներ

  • Անվտանգության նորոգման ծրագրային լրացումներ
  • Ծրագրաշարի արդիացումներ
  • Ծառայությունների փաթեթներ
  • Սարքաշարային սարքավարեր

  Microsoft suggests

  Sign up for OneDrive and get 15 GB of free online storage.
  OneDrive now comes with 15 GB of free online storage
  Get more space for all your photos, videos, and documents.
  Sign up now