Windows Phone

  Windows Phone 7 Connector (for Mac) Welcome Video - հայերեն

  Փոխել լեզուն՝
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  • Վարկած՝

   0.5

   Նիշքի անվանումը՝

   wp7c_Welcome.mov

   Հրատարակման ամսաթիվը՝

   20.10.2010

   Նիշքի չափը:

   2.0 MB

    A welcome video for the Windows Phone 7 Connector (for Mac) application
  • Աջակցվող գործող համակարգեր՝

   Mac OS X, Mac OS X v. 10.5 Leopard

    An application which can open a MOV video file
   • Open video file with application which can render an MOV video file

  Հանրածանոթ ներբեռնումներ

  Loading your results, please wait...

  Անվճար ԱՀ արդիացումներ

  • Անվտանգության նորոգման ծրագրային լրացումներ
  • Ծրագրաշարի արդիացումներ
  • Ծառայությունների փաթեթներ
  • Սարքաշարային սարքավարեր